iunie 7, 2024

Day

„Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec” (Evrei 5, 6). Mult îndurerată familie, preacucernici şi preacuvioşi părinţi, mult întristaţi enoriaşi şi fii duhovniceşti ai părintelui Gheorghe, onorată asistenţă, Am săvârşit împreună slujba de înmormântare a mult regretatului părintelui nostru Gheorghe, cel care a fost crainicul cerului, îndrumătorul spre veşnicie şi străjerul sufletelor peste turma...
Citește mai departe