Ziua Culturii Naționale la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales între toţi scriitorii acestui neam, apărut pe neaşteptate în literatura lâncedă şi convenţională a epocii, în viaţa lui scurtă a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi, îmbogăţind ritmul, rima şi expresia artistică, a dat cuvintelor simple valori nouă şi armonii surprinzătoare, sentimentelor adâncime unică, viziunilor orizont nemărginit.

Mihai Sadoveanu

Ziua Culturii Naționale a fost serbată la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava printr-o serie de evenimente organizate de către elevii seminariști, coordonați de un colectiv de cadre didactice: profesor Griguță Mirela, disciplina Limba română, profesor Nistor Georgeta, disciplina Limba engleză și profesor Țebrean Livia – Teodora, consilier educativ și profesor pentru disciplinele socio – umane. Activitățile desfășurate au urmărit redescoperirea valențelor operei și vieții poetului Mihai Eminescu, dezvoltarea aprecierii pentru literatura română și universală și stimularea și afirmarea potențialului literar, artistic și creativ al elevilor.

Activitățile au debutat prin săvârșirea unei slujbe de pomenire pentru poetul național și universal Mihai Eminescu, săvârșită de către preotul spiritual al seminarului Magdalena Constantin – Dan, alături de care au fost prezenți preoți, profesori ai școlii și elevi seminariști. A urmat prezentarea a două referate, alcătuite, sub îndrumarea doamnei profesor Griguță Mirela, de către elevul Manolache Cosmin, din clasa a XI-a (Eminescu și credința strămoșească) și de către elevul Haseș Ștefan, din aceeași clasă (Eminescu și Catedrala Mântuirii Neamului). O parte dintre membrii corului seminarului teologic, dirijați de către elevul Semeniuc Mihail  (clasa a XII-a) au organizat un moment artistic intitulat Eu mă duc, codrul rămâne…, în cadrul căruia au interpretat câteva piese muzicale cu versuri scrise de Mihai Eminescu. Coordonați de către doamna profesor Nistor Georgeta, trei elevi seminariști au recitat poezii ale lui Mihai Eminescu traduse în limba engleză. Elevul Azoiței Sebastian (clasa a IX-a) a recitat poezia And if…, Haiura Vladislav (clasa a X-a) a recitat poezia Unto the star, iar Azoiției Daniel (clasa a XI-a) a recitat poezia The lake.

La finalul activității, elevii din clasa a X-a, coordonați de către doamna profesor Țebrean  Livia – Teodora au prezentat, în cadrul unei expoziții, câteva lucrări de grafică, realizate după lirica eminesciană.

arhid. prof. Hrișcă Bogdan – Mihai,

director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava