Sprijinirea persoanelor vulnerabile – un imperativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

La data de 27 iulie a.c., Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primește o delegație a prestigioasei Organizații Neguvernamentale AIDRom.

Delegația este condusă de Pr. Gabriel Cazacu – Coordonator al Departamentului pentru Relații Intercreștine și Interreligioase, și este reprezentată de Niculescu Cătălina – Manager Proiecte, Cozma Evelina – Coordonatorul Echipei de Implementare a Proiectelor, Deaconu Silvia – Consilier Integrare, Pr. Ilie Sfîrnaciuc – Expert Relații Sociale, Pr. Rădășan Emanuel – Pedagog Social și Salim Mulaheil – Mediator Cultural.

Din partea Centrului Eparhial, onoarea de a participa la convorbiri a revenit Sectorului Fonduri Externe și Interne coordonată de Pr. Consilier Radu Alexandru Pavel, împreună cu echipa sa: Pr. Director Florin Lupu și Pr. Referent Viorel-Ioan Cozmei, sprijinită de Sectorul Misiune Pastorală și Actualitate, prin bunăvoința participării constructive a Pr. Consilier Filaret Ruscan.

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom este o Organizație Neguvernamentală înfiinţată în anul 1991, numele fiind o prescurtare de la „Ajutor Interbisericesc – Departamentul România”, al cărei Președintele de onoare este Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Mitropolit onorific și Arhiepiscop al Târgoviștei.

Scopul acestei întâlniri este dezvoltarea colaborării dintre Arhiepiscopia Sucevei și Răduților și AIDRom. Dacă în prezent se văd roadele implicării în problematici precum traficul de persoane și imigranți în Centrul de la Rădăuți, prin abnegația Pr. Ilie Sfîrnaciuc, a Pr. Rădășan Emanuel și a echipei, în ceea ce privește viitorul apropiat, se explorează posibilitatea extinderii acestei conlucrări sociale prin sprijinirea altor categorii de persoane vulnerabile.

Un alt aspect stringent adus în discuție este necesitatea conlucrării tuturor factorilor de decizie și de execuție asupra asumării unei politici de securitate comunitară. Concept care are ca linii directoare prevenția și proactivitatea, însă izvorâte din praxisul milenar creștin.

Concluziile exprimate atât de specialiștii AIDRom, cât și de reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților sunt condensate în nevoia unei dezvoltări durabile a sprijinului acordat persoanelor aflate în dificultate. Acesta începe cu prevenția și se încununează cu măsuri de implicare, în sprijinul celor aflați în nevoie, profund personalizate.

Referent Sector Fonduri Externe și Interne

Pr. Viorel-Ioan Cozmei