Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și-a ales noua conducere

img_3_-_prezidiu

Sâmbătă, 15 mai 2021, în Sala de Festivități a Bibliotecii Municipale Rădăuți, a avut loc Adunarea Generală a Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, convocată în scopul alegerii noii conduceri, stabilirii obiectivelor de activitate pe următoarea perioadă și revitalizării Societății, cu antrenarea mai largă a oamenilor de cultură în scopul valorificării eficiente a tezaurului cultural al Bucovinei, astfel încât bogata zestre spirituală a provinciei să nu se piardă, ci să fie amplificată și transmisă generațiilor viitoare. Adunarea s-a derulat în format mixt, o serie de membri aflându-se în sală, iar o altă parte participând la lucrări prin platforme on-line. Lucrările adunării generale au fost conduse de prof. dr. Marian Olaru, directorul Institutului „Bucovina” al Academiei Române, întrunirea debutând cu intonarea imnului de stat și cu un moment de reculegere în memoria membrilor societății trecuți la cele veșnice în perioada raportată.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Rădăuți, domnul Bogdan Loghin, în discursul său de salut, a promis că va sprijini cu drag Societatea și va fi întotdeauna alături de noul comitet în proiectele de viitor ale Societății. Din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a rostit un emoționant cuvânt de salut Sfinția Sa, părintele Constantin Oprea, consilier cultural. De asemenea, au salutat adunarea prof. univ. dr. Ștefan Purici și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorectori al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, poetul Arcadie Suceveanu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, dr. Gabriel Cărăbuș, director al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, și prof. dr. Adrian Puiu, director al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți. Online au venit și mesaje din partea liderilor comunităților românești din regiunea Cernăuți: Vasile Bâcu, președinte al Societății „Mihai Eminescu”, Vasile Răuț, Societatea Victimelor Represaliilor Staliniste „Golgota” a Românilor din Ucraina, Nicolae Șapcă, redactor-șef al ziarului „Monitorul bucovinean” din Hliboca. Despre activitatea filialelor Societății au vorbit liderii acestora din București, Tg. Mureș, Putna, Dornești, Horodnicul de Jos, Siret, Bilca, Vicovu de Sus, Straja, Vatra Dornei, Horodnicul de Sus, Brașov, Sucevița și Burla. Iar despre rolul revistei societății „Mesager bucovinean” în reflectarea vieții comunității istorice românești din nordul Bucovinei și a problemelor cu care se confruntă această comunitate a vorbit redactorul-șef al revistei societății „Mesager bucovinean”, scriitorul Ștefan Hostiuc.

Adunarea s-a încheiat cu alegerea președintelui de onoare al Societății, în persoana scriitorului Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și a unei noi conduceri a Societății. Președinte executiv a fost ales prof. univ. dr. Liviu-George Maha, iar Consiliul Director este format din 15 membri, după cum urmează: Mălina Anițoaei (secretar general), Corvin Bejenariu, Marian Olaru, Adrian-Nicolae Popescu (vicepreședinți), Mircea Irimescu, Ștefan Purici, Ștefan Hostiuc, Eugen Patraș, Luca Ciubotaru, Gabriel Chiraș, Constantin Oprea, Iulian Halip, Florin Crețu, Gabriel Cărăbuș.

Totodată, au fost aleși 15 membri supleanți, aceștia fiind Petru Cioată, Mircea Aanei, Cristi Puha, Elena Bostan, Augustin Cigoli, Mihai Boiciuc, Paraschiva Abutnăriței, Mihai Onciul, Silvestru Pînzaru, Alis Niculică Satco, Vasile Diacon, Alexandru Jolobai, Marcel Colibaba, Gheorghe Aga, Emil Ianuș.

În urma discuțiilor, s-a concluzionat că e de datoria SCLRB să participe la afirmarea identității naționale a românilor din afara granițelor țării, la conservarea urmelor existenței românești în teritoriile aflate în afara granițelor actuale ale Statului Român, precum și la  renovarea mormintelor marilor înaintași români din Cimitirul Central din Cernăuți. Adunarea a mandatat noua conducere să realizeze, împreună cu mediul asociativ din nordul Bucovinei, proiecte concrete în acest sens. În același timp, Adunarea a transmis un Mesaj de recunoștință către scriitorul Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române și a adoptat o Rezoluție prin care se subliniază faptul că, în relațiile României cu Ucraina, abordarea problemelor comunităților istorice românești din țara vecină (Nordul Bucovinei, Ținutul Herței, Sudul Basarabiei și Maramureșul din dreapta Tisei) trebuie să constituie o prioritate, în temeiul normelor de drept internațional și valorilor comune europene pe care ambele state și le-au asumat.

Inițiativa de revitalizare a Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina aparține unora dintre tinerii din  asociația „Rădăuțiul Civic” (președinte Luca Ciubotaru) care au coalizat în jurul lor un comitet de organizare, dovedind, prin acțiuni practice, dorința tineretului bucovinean de a se alătura seniorilor societății în activitatea de salvare și consolidare a patrimoniului cultural al Bucovinei.

Noul președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Liviu George Maha, prof. univ. dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu specializare în domeniul relațiilor economice internaționale, s-a născut la Rădăuți, în anul 1977. Pe parcursul celor peste 20 de ani de carieră în învățământul superior, acesta a desfășurat o bogată activitate didactică și de cercetare științifică, concretizată în publicarea de cărți, editarea de volume de specialitate, publicarea de articole de specialitate în reviste de prestigiu indexate în baze de date internaționale, organizarea de manifestări științifice, precum și coordonarea de proiecte de cercetare, mobilități și dezvoltare instituțională finanțate din fonduri naționale și internaționale. Nu în ultimul rând, trebuie remarcată implicarea acestuia în derularea de proiecte în parteneriat cu instituții de învățământ superior din Cernăuți și Chișinău, colaborarea cu cercetători din aceste universități în ceea ce privește derularea unor activități de cercetare științifică, precum și coordonarea, pe parcursul ultimilor ani, a  procesului de admitere a românilor de pretutindeni, inclusiv a etnicilor români din Ucraina, la studii universitare în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.