RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA TREIME*

Rugăciune alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților*

Preasfântă Treime, Dumnezeule, Cel Unul în ființă și întreit în Persoane, Tată, Fiu și Duh Sfânt, Cel Ce m-ai făcut după chipul Tău, iar prin darul libertății și prin harul Tău m-ai împuternicit să lucrez și să dobândesc asemănarea cu Tine, alerg astăzi întru întâmpinarea Ta, precum odinioară, la Mamvri, Avraam și Sara, când Tu, Dumnezeule, în chipul a trei îngeri Te-ai arătat lor, și mă închin cu credință, precum aceia, rugându-Te să nu mă ocolești nici pe mine, robul Tău/roaba Ta (N), din pricina mulțimii păcatelor mele, ci revarsă peste mine, Preasfântă Treime, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei credințe.

Și precum la Mamvri, la Iordan și pe Tabor Te-ai arătat în Treime de Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cerurile deschizându-se în chip minunat, arată-Te și acum, umbrindu-mă și îndumnezeindu-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Răpește-mă din mulțimea păcatelor, precum pe Enoh și pe Ilie, și dă-mi puterea de a Te mărturisi neîncetat. Înscrie pe lespedea sufletului meu legea iubirii Tale, precum odinioară pe cea a lui Moise pe Sinai, și aprinde dumnezeiescul foc al Cincizecimii în adâncul sufletului meu, ca astfel, fără încetare, să odrăslească toiagul meu virtuțile cele bineplăcute Ție, precum cel al lui Aaron în Cortul mărturiei, și să te preamăresc pururea pe Tine, Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, în veci. Amin.


*Carte de rugăciuni, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” Jubileu 500, Editura Crimca, Suceava, 2022