RUGĂCIUNE CĂTRE DUMNEZEU DUHUL SFÂNT*

Rugăciune alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților*

Mângâietorule, Duhule Sfinte, Care ai fost trimis să ne înveți pe noi toate și să ne amintești cele ce ne-a învățat Fiul lui Dumnezeu și să ne conduci la tot Adevărul, Tu, Împărate Ceresc, ești Cel Ce lucrezi ca, prin Tine, Fiul Tatălui, Iisus Hristos, Cel întrupat, răstignit, înviat și înălțat la ceruri, să plinească și să desăvârșească toate lucrările Lui asupra noastră.

Tu, Cel Ce ești iubirea veșnică a Tatălui către Fiul și a Fiului către Tatăl, vino, ca, prin Tine, să fim și noi uniți cu Tatăl, ca fii ai Lui, și cu Fiul, ca frați, după har; Tu, Cel Ce știi cele ale lui Dumnezeu cum nimeni nu le știe, Vistierule al bunătăților, sălășluiește-te, stăpânește și împărățește și peste sufletul meu, precum peste sufletele apostolilor, la Cincizecime, când ai coborât în chipul limbilor ca de foc, pentru ca vălul păcatului să fie luat de pe ochii minții mele, patimile și păcatele să fie arse, iar orbirea mea să fie vindecată și, astfel, să fiu povățuit la tot adevărul.

Răsari în sufletul meu, Lumină lină, ca, în nerodirea pustiului meu sufletesc, să crească florile virtuților: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, ca roade ale harului Tău, Dumnezeule, și, pregătit fiind, împreună cu Tine să-L întâmpin pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul, Care Te-au trimis.

Dăruiește-mi puterea de a nu stinge lumina Ta din mine, prin lucrarea celor rele, și să mă umplu de întuneric și de moarte și să mă lipsesc de ocrotirea Ta, ci vino în ajutorul slăbiciunii mele, rugându-te și pentru mine cu suspine negrăite, ca cel ce am primit pârga Duhului prin baia nașterii celei de-a doua, pe care o păzesc, prin harul Tău, în veci. Amin.


*Carte de rugăciuni, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” Jubileu 500, Editura Crimca, Suceava, 2022