Răspunsul ierarhului – 28 ianuarie 2023

raspunsul_ierarhului_cu_email_7

„Doamne, ajută!

Ce înseamnă „logoi” sau rațiuni seminale?

A.D.

Doamne, ajută!

Încă din Antichitate filosofii greci au vorbit despre „logos” și despre „rațiunile seminale ale cosmosului”, pregătind astfel terenul pentru înțelegerea „Logosului”, a „Cuvântului lui Dumnezeu”, ca Rațiune supremă și pentru a sublinia aspectul rațional al creației. Părintele Nicolae Chiţescu vede în „logoi”, „rațiunile seminale”, legile firești, cauzele producătoare și raționale în univers, în timp ce paradigmele sunt modelele dumnezeiești, veșnice.

Dintre scriitorii patristici, Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este primul care folosește termenul de „Logos seminal”, argumentând că Acesta (Cuvântul) a fost în lume și înainte de întruparea Sa, semănând semințele Sale (informația) și așezând în fiecare existență un logos care dă creaturilor raționalitate, valoare, frumusețe deosebită. Sfinții Dionisie Areopagitul, Clement Alexandrinul, Atanasie al Alexandriei și, îndeosebi, Sfântul Maxim Mărturisitorul, iar la noi părintele Dumitru Stăniloae, dezvoltă tema raționalității (logosității) creației, arătând că aceasta poartă amprenta Logosului divin. Iată, de exemplu, ce afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Raţiunile lucrurilor, întocmite dinainte de veacuri în Dumnezeu, precum Însuşi a ştiut, (…) se văd prin înţelegere din făpturi (…). Căci toate făpturile lui Dumnezeu, contemplate de noi prin fire, cu ajutorul cuvenitei ştiinţe şi cunoştinţe, ne vestesc în chip ascuns raţiunile după care au fost făcute şi ne descoperă prin ele scopul aşezat de Dumnezeu în fiecare făptură (…). Din contemplarea înţeleaptă a creaţiunii desprindem Raţiunea care ne luminează cu privire la Sfânta Treime, adică la Tatăl, la Fiul şi la Sfântul Duh.”

Tema este una foarte vastă, dar dacă doriți să vă edificați, scrierile acestor autori pot constitui un bun început.

An binecuvântat și spor la lectură!

„Binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte Calinic!

  1. Este valid botezul dacă am fost botezată acasă de preot în 1989?
  2. Este păcat să agățăm icoane pe alt perete decât cel estic dacă nu avem voie să facem modificări în casa închiriată?
  3. Ce semnificație au anafura și agheasma mică pe care le consumăm dimineața?

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, pace, bucurie!”

I.R.

Doamne, ajută!

  1. Taina Botezului este validă dacă a fost săvârșită de un preot hirotonit canonic, respectându-se rânduiala. Spațiul nu afectează validitatea Tainei.
  2. Locul icoanei în casă este pe peretele de răsărit și bine ar fi ca în preajma ei să nu fie așezate și alte lucruri care ar putea să distragă atenția de la rugăciune. Dacă însă spațiul nu permite agățarea ei pe peretele estic, o putem așeza pe un suport (masă, raft, etajeră) ori pe un alt perete.
  3. Anafura este pâine binecuvântată (nu sfinţită!) în timpul cântării Axionului, simbolizând-o pe Maica Domnului. Ea este împărțită la sfârşitul Sfintei Liturghii, iar credincioșii o consumă înainte de a gusta ceva (mâncare sau apă) în ziua respectivă, reiterând astfel starea de rugăciune și comuniune cu Dumnezeu. Slujba de sfințire a aghesmei mici face trimitere la scăldătoarea Vitezda, a cărei apă devenea vindecătoare prin pogorârea unui înger. După sfinţirea cea mică a apei, când aceasta s-a prefăcut în agheasmă, având calităţile, puterea şi efectele specifice, preotul se roagă ca, prin gustarea şi stropirea cu ea, să se trimită tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, care spală întinăciunea patimilor, să le tămăduiască bolile cele trupeşti şi sufleteşti şi să fie milostiv faţă de poporul cel binecredincios şi faţă de dregătorii ţării şi ai Sfintei noastre Biserici.

An binecuvântat!

„Doamne, ajută!

O întrebare, dacă nu este cu supărare.

Există în plan crearea unui centru și pentru oamenii străzii, în special în zona Burdujeni-Ițcani, unde se adună mulți oameni rămași pe drumuri? Mai nou, gara se închide noaptea între orele 00.00 – 04.00, special pentru a scăpa de oamenii străzii, iar aceștia dorm pe unde apucă. Nu pot fi toți duși la „Sfânta Vineri”, unde spațiul este destul de limitat, plus că este la distanță mare de unde primesc și ei un bănuț de la trecători.

Nu mai zic că în mijloacele de transport , cu care ar putea ajunge la „Sfânta Vineri”, sunt dați afară datorită condiției de „boschetar”, așa cum repede sunt catalogați (am asistat la astfel de situații în trecut).

O cană de ceai, un pachet de biscuiți li se mai oferă, dar cel mai greu este cu locul de cazare pe timpul nopții, în cartierele menționate mai sus.

Toate cele bune vă doresc!

Mulțumesc că ați citit acest mesaj.”

D.T.

Doamne, ajută!

Sub podul Sucevei este o clădire dată în folosință de către SC Primagra SRL, unde sectorul social al Arhiepiscopiei are în evidență, zilnic, aproximativ 20 persoane (oameni ai străzii). Tot sub pod se oferă ajutor material lunar pentru diverse cazuri sociale similare, masă caldă, igienizare persoane, birou intervenții îngrijire la domiciliu etc.

Cam atât până în prezent.

An binecuvântat!