Răspunsul ierarhului – 25 septembrie 2023

raspunsul_ierarhului_cu_email_7

„Doamne, ajută!     

Vă adresez următoarea întrebare:

În lumina avansării științei și a filozofiei moderne, credința în Creatorul și în creația divină este adesea pusă sub semnul întrebării. Cum vedeți relația dintre credința ortodoxă și cunoașterea științifică? Cum putem reconcilia învățăturile Bisericii cu descoperirile științifice într-un mod care să păstreze integritatea ambelor perspective?

Mulțumesc !”

P.I.

Doamne, ajută!

S-a scris atât de mult în zona aceasta încât chiar nu știu ce v-ar interesa. Personal, am abordat această problematică în lucrările „Tanatologie și nemurire” și „Logica Trinității”.

Într-un autentic dialog Teologie-Ştiinţă, omul va fructifica rezultatele Ştiinţei pentru a înțelege raţionalitatea profundă a creaţiei. Atât cunoaşterea ştiinţifică, cât şi cea religioasă sunt expresia legăturii dintre Dumnezeu, Care Se descoperă, şi om, care caută să Îl cunoască şi să intre în comuniune cu El, Creatorul său, privind atât spre lumea care îl înconjoară, cât și dincolo de ea.

De altfel, în teologie se vorbește despre o cunoaștere catafatică (rațională), prin care Îl cunoaștem pe Dumnezeu numai în calitate de creator și susținător al lumii, și o cunoaștere apofatică, negrăită.

Așadar, știința este complementară teologiei și invers, nu se contrazic, iar exagerările de orice fel, experimentalismul steril, dogmatismul exagerat, abordările reducţioniste ori exaltările iraţionale trebuie evitate.

Pace și bucurie!

„Bună ziua.

Doresc să-mi răspundeți de ce Biserica „Adormirea Macii Domnului” s-a transformat în mănăstire de călugări, când pe vremuri a fost mănăstire de maici? Mulțumesc!”

P.U.

Doamne, ajută!

De ce? Pentru că maicile care au fost solicitate au refuzat, având în vedere faptul ca ansamblul din preajma mănăstirii era la roșu; din acest motiv s-a hotărât transformarea în mănăstire de călugări.

Și mănăstirile Voroneț, Slatina ori Dragomirna au fost de călugări și acum sunt de maici. Ne adaptăm în funcție de situație.

Pace și liniște sufletească!