Răspunsul ierarhului – 15 noiembrie 2022

raspunsul_ierarhului_cu_email_7
„Înaltpreasfințite Părinte Calinic, în legătură cu răspunsul oferit la întrebarea mea despre Mănăstirea ….., aș avea curiozitatea să înțeleg cu ce au ajutat toate aceste plecări, nu ale starețului, ci împreună cu maica. Mănăstirea ……. cu ce ne ajută pe noi, cei din comunitate, o mănăstire care stă închisă toată săptămâna? Dacă ați putea, să ne lămuriți gradul de rudenie dintre maică și unul dintre părinți și nu în ultimul rând nu ați lămurit prima mea întrebare, este permis ca maica să stea în altar pe timpul slujbei? Vă mulțumesc. Doamne, ajută!”
C.N.

Doamne, ajută!

Vă transmit răspunsul părintelui stareț la care faceți referire:

„Înaltpreasfinția Voastră, în urma interogației primite de Înaltpreasfinția Voastră la rubrica „Răspunsul ierarhului” din partea domnului ….., vă răspundem punctual la cele patru întrebări care compun interpelarea:

  1. Obștea Mănăstirii ……, așa cum știți foarte bine, este compusă din trei viețuitori: subsemnatul, ……, stareț al mănăstirii anterior amintite, ierom. ……. și monahia ……. În demersurile noastre de a putea funcționa într-un mediu nu foarte propice dezvoltării mănăstirii noastre, deplasările pe care le facem, fie personal, fie împreună cu maica …… și cu ierom. ……, au drept scop principal obținerea unor surse de finanțare pentru a continua activitatea liturgico-duhovnicească a mănăstirii noastre. Toate drumurile pe care le-am făcut, fie personal, fie împreună cu obștea, au și un scop secundar, și anume realizarea unor diferite contacte prin diferite medii care să ne poată ajuta și pe viitor. Menționăm că, în urma unor astfel de întâlniri, s-au legat relații duhovnicești și de curtoazie care au ajutat mănăstirea în ultimele luni extrem de mult (oferim un exemplu concludent: maica …… a fost cea care a facilitat contactul cu ……. care a fost decorat de Înaltpreasfinția Voastră cu Ordinul Sfântului Ioan cel Nou la hramul Mănăstirii ……. Tot în aceeași ordine de idei menționăm că registrul chitanțier 0115801, seria ASR 21, al Mănăstirii Părhăuți, volumul 1, conține numeroase danii mediate prin întâlnirea maicii ……. cu personalități sau instituții (monastice) care ne-au sprijinit (oferim câteva exemple concludente: chitanța nr……i, chitanțele nr. …….. – în valoare de …… RON, la care se adaugă donațiile în valoare de ……. RON conform raportului de activitate nr. ……., care au fost cuantificate și în inventarul Mănăstirii …..).
  2. La acuza că mănăstirea stă închisă toată săptămâna, răspunsul pe care îl putem oferi este unul singur: în fiecare săptămână slujbele se oficiază conform programului pe care îl afișăm de fiecare dată pe pagina oficiala de Facebook și care este cunoscut de Înaltpreasfinția Voastră în urma reclamației anterioare cu privire la ………. Pe de altă parte, absența mașinii de care mănăstirea se folosește nu presupune în mod obligatoriu și lipsa cultului divin public din cadrul mănăstirii noastre așa cum unii ar înțelege. Menționăm, de asemenea, că orice închinător care a dorit să viziteze mănăstirea noastră a fost dintotdeauna bine primit. În aceeași ordine de idei, menționăm că lipsa personalului monahal duce la o neputință a mănăstirii de a fi lăsată în permanență deschisă celor care vin să o viziteze, fie ei chiar și localnici.
  3. În legătură cu gradul de rudenie al monahiei ……. cu subsemnatul, amintim de răspunsul pe care vi l-am acordat Înaltpreasfinției Voastre la reclamația …….., din luna iunie a.c.
  4. Cât privește interogația domnului ……. dacă este permis ca maica să stea în altar pe timpul slujbei, amintim atât realități duhovnicești, cât și paradigme reale contemporane. În relația duhovnicească, monahul (fie el de sex masculin, fie feminin) este considerat un înger în trup. Exemplul Sfântului Ioan Botezătorul care este reprezentat ca un înger, apoi biografia Sfântului Pahomie cel Mare, întemeietorul monahismului egiptean, care a primit de la înger modul în care să se îmbrace călugării indiferent de sexualitate, pot fi considerate drept exemplele cele mai puternice în legătură cu non-sexualitatea monahilor. Pe de altă parte, canoanele Părinților și îndrumările bisericești ale marilor ierarhi (a se vedea Îndrumările mari și mici ale Sfântului Vasile cel Mare adresate monahilor din Capadocia), amintesc din plin de această realitate mai sus menționată. Înaintea lui Dumnezeu, din perspectivă pnevmatică, monahul sau monahia sunt îngeri în trup, așa cum amintește și Mântuitorul Iisus Hristos, chiar și în relația cu perspectiva sufletelor după moarte a celor căsătoriți: Nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în trup. Din perspectivă liturgică, părțile laterale ale unei camilafce reprezintă aripile îngerului prin care acesta se ridică de la cele telurice la cele duhovnicești. Din optica paradigmelor contemporane, în toate mănăstirile de maici, o monahie este rânduită în permanență să slujească la altar dimpreună cu un ieromonah. În această situație, ce ar trebui să facă aceste mănăstiri dacă ar fi acuzate de faptul că maicile slujesc în altar alături de un ieromonah. Oare prezența unui ieromonah într-o mănăstire de maici, sub prisma acuzelor contemporane nefondate, ar presupune violarea intimității duhovnicești? Din aceste două palete hermeneutice ne putem da seama foarte ușor de lipsa unei coerențe și nepregătiri teologice ale celui care întreabă doar ca un simplu neavizat, dar scormonitor între cele ale necunoașterii.

Sperăm ca toate aceste răspunsuri oferite Înalpreasfinției Voastre vor pune punct sesizărilor pe care domnul ……. le-a adresat Înaltpreasfintiei Voastre și, in extenso, celor care vor problematiza vis-a-vis de teologumene monastice.”

Sperăm că răspusnul părintelui stareț este mulțumitor pentru dumneavoastră.

Pace și liniște sufletească! 

„Doamne, ajută!

Cine a pictat Paraclisul Arhiepiscopal? Este foarte frumos.”

D.D.

Doamne, ajută!

Paraclisul este pictat de frații Gavril și Mihai Moroșanu, proiectul aparținând cumnatului acestora, arhitectul Ghe. Bratiloveanu, care era și pictor.

Bucurii!

„Sărut-mâna, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop. Mă numesc ……. și sunt din …….. Zilele trecute am fost la slujbă la Parohia ……, unde slujește părintele ……. După Sfânta Liturghie, am văzut un aspect care nu prea pare ortodox: persoanele rămase au fost primite pentru sfătuire în Sfântul Altar, bărbați sau femei. Din câte știu, nu oricine poate intra în Sfântul Altar, ci doar anumite persoane. Aștept răspunsul dumneavoastră, cerându-mi iertare pentru deranj.”
G.M.

Doamne, ajută!

În Sfântul Altar femeile intră doar în ziua sfințirii bisericii. Doar la mănăstirile de călugărițe monahiile au voie să intre. Potrivit Hotărârilor Sfântului Sinod, spovedania se face în una din absidele bisericii, nu în Sfântul Altar și nu în spații închise.

Bucurii!