„Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate”,  la Școala Gimnazială Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 

„Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” este un opțional integrat, desfășurat la Școala Gimnazială „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” în acest an școlar, 2022-2023, și este propus ca o nouă ofertă pentru curriculumul la decizia şcolii, de către profesorul diriginte al clasei a V-a. Elevii din ciclul gimnazial al școlii au ocazia să desfășoare ore interactive de dezvoltare personală, cunoaștere și autocunoaștere, accentul activităților de predare-învățare-evaluare fiind pus pe dezvoltarea caracterului, prin consolidarea responsabilităţii, a asumării vocației personale.

În cadrul orelor de curs, elevii descoperă, învață și aprofundează stadiile de dezvoltare fizică, emoţională şi intelectuală, prin raportare la diversele contexte de comunicare și relaționare. Noutatea unui astfel de opțional este aceea că elevilor li se propune un set de valori morale, cu rol de sprijin pentru pregătirea şi confruntarea cu provocările vieţii. În acest sens, programa este centrată pe consolidarea responsabilităţii şi a interacţiunii sociale sănătoase, în comunităţi variate: familie, şcoală, grup de prieteni, comunitate locală, alte contexte familiare.

Competențe generale ale opționalului propus, conform Ordinului Ministerul Educației nr. 5863 /28.12.2017, sunt: – manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de mediul fizic şi social; – aplicarea adecvată a unor norme de relaţionare dezirabile în contexte de viaţă variate; – explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva specificului vârstei pre/pubertăţii şi a pre/adolescenței.

Orele din cadrul acestui opțional, desfășurate la Școala Gimnazială „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, promovează o viziune integrată asupra persoanei umane, cu accent pe dezvoltarea dinamicii spirituale (dezvoltare morală, respectul pentru viaţă, corectitudine, integrare, libertate şi responsabilitate, relaţiile persoanei cu sine, cu lucrurile, cu ceilalţi, acceptarea propriei vocaţii). În egală măsură, se acordă  importanță dinamicii bio-comportamentale (identitate, aptitudini, obiceiuri-deprinderi sănătoase, abilităţi de organizare şi autogestionare, conştientizare corporală autocontrol corporal). Opționalul acordă o mare importanță dinamicii psiho-emoţionale a elevilor (sentimente, emoţii, impulsuri, autocunoaştere, autoacceptare şi siguranţă, încredere în sine, obiceiuri comportamentale). Grija pentru dezvoltarea comportamentală dinafara școlii, cu o manifestare pozitivă în familie și în societate, este vizată în dinamica relaţională și are în vedere gestionarea relaţiilor în cadrul familiei, al grupului de prieteni, în comunitate/societate, în alte categorii de relaţii.

Elevii de clasa a V-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” au desfășurat deja o serie de lecții cu tematici diverse, precum: Autoportret, Eu și ceilalți, Cine sunt, ce vreau și ce pot?, Calități și defecte, Gestionarea emoțiilor, Sănătate pentru minte și trup. 

Pr. Prof. Constantin-Bogdan Feștilă