Programe de master dedicate slujirii practice în Biserică

În plină perioadă de înscriere la sesiunile de admitere pentru studiile universitare de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București propune licențiaților, din bogata ofertă educațională, 10 programe de studii. Dintre acestea, cei care doresc să dobândească aptitudini de microeconomie în domeniul eclezial pot opta pentru programul „Managementul economic și administrarea unită­ților bisericești”, iar pentru a oferi un răspuns pastoral adecvat noilor provocări și necesități din societate, se pot înscrie la masterul „Pasto­rație și viață liturgică”. Ultima zi de înscriere este miercuri, 19 iulie, urmând ca examenul să se desfășoare în data de 25 iulie.  

Programul interdisciplinar „Managementul economic și administrarea unităților bisericești” este unic în învățământul universitar din România și acoperă o paletă largă de subiecte. Cei care se vor înscrie la acest masterat vor deprinde noțiuni de economie în domeniul bisericesc și vor fi îndrumați cum să utilizeze concepte, tehnici, metode și instrumente de management performant în orice instituție publică sau organizație din țară ori din străinătate.

Printre disciplinele de specialitate care se studiază pe parcursul celor doi ani se numără: „Inventariere și arhivare”; „Concepte fundamentale financiar-bancare”; „Contracte civile”; „Elemente de statistică aplicată a unităților bisericești”; „Antreprenoriat și cultură antreprenorială”; „Protocol instituțional” sau „Prevederi legale în vigoare în România privind administrarea unităților bisericești”.
Cursurile propuse, de înaltă calitate academică, sunt predate de profesori de la această instituție de învățământ teologic, precum și de cadre didactice de la  Facultatea de Administra­ție și Afaceri a Universității din București, cu expertiză complexă în domeniu, ceea ce arată că Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucu­rești se află într-o perfecționare continuă a actului educațional și a diversificării ofertei didactice, arătând deschidere de colaborare universitară și integrare a mai multor domenii de activitate profesională, aliniindu-se la preocupările actuale de cercetare ale tinerilor și societății.

„Este un program interdisciplinar, unde predau profesioniști”

Cursurile „Protocol instituțional” și „Prevederi legale în vigoare în România privind administrarea unităților bisericești” sunt susținute de părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod și profesor de drept bisericesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, cu experiență vastă în administrația bisericească și în relațiile instituționale ale Patriarhiei Române, fiind doctor în drept canonic al Facultății de Drept canonic a Universității Pontificale Gregoriene din Roma, Italia. „Acest program de master reunește două specializări mari: teologia și economia. Cursurile sunt susținute de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București. Este un program interdisciplinar, unde predau profesioniști. Avem mai multe materii, care pe de o parte sunt specifice Bisericii, cum ar fi partea de legislație referitoare la libertatea religioasă, regimul juridic al cultelor, dar și reglementările statutare din Biserica Ortodoxă Română. Apoi, avem și chestiuni precum inventarierea, arhivarea, care trebuie realizate din punct de vedere legal, plus alte materii sau discipline specifice managementului: managementul general al unităților bisericești, o parte de antreprenoriat și cultură antreprenorială, cum ar trebui să se comporte un administrator al unei unități bisericești în ceea ce privește inițiativele antreprenoriale. Avem și tot ceea ce înseamnă partea de contracte civile, pentru că de multe ori un paroh, stareț sau administrator este pus în situația de a încheia contracte civile și trebuie să cunoască noțiunile, care sunt îndatoririle și responsabilitățile, precum și cadrul legal pentru semnarea unor astfel de contracte”, ne-a spus pr. prof. George Grigoriță, consilier patriarhal.

Cel de-al doilea program de master propus este „Pastorație și viață liturgică”, în cadrul căruia masteranzii învață exemple de bune practici de pastorală misionară în context contemporan, însușind cunoștințe fundamentale pentru a putea răspunde noilor provocări ale societății, întrucât în parohie, preotul reprezintă un exemplu pentru credincioși și are o mare responsabilitate față de aceștia. „Acest program pregătește tinerii teologi pentru tot ceea ce înseamnă pastorația în actuala societate. Știm cu toții că societatea contemporană nu este doar una secularizată, ci este și secularizantă, pentru că propune și uneori chiar impune valori care sunt nu numai necreștine, ci contrare învățăturii de credință creștină ortodoxă. În cadrul acestui program sunt mai multe cursuri prin care tinerii teologi sunt pregătiți pentru a răspunde noilor provocări existente în societate. Sunt cursuri de Pastorală, care pregătesc tinerii teologi să ofere un răspuns pastoral adecvat la noile necesități din societate și la noile exigențe pe care tinerii de astăzi le ridică în relația lor cu Biserica și cu slujitorii ei. Apoi, avem cursuri și de Teologie liturgică, în care tinerii sunt formați ca în slujirea liturgică să dea dovadă de un comportament corect, decent și conform cu reglementările canonice bisericești. Avem și cursuri de ecleziologie ortodoxă și teologie canonică, în care sunt prezentate atât noile provocări existente în cadrul Bisericii Ortodoxe prin diferitele probleme organizatorice, cât și diferitele excese sau practici neconforme din Ortodoxia contemporană, prezentându-se într-o lumină coerentă și corectă a principiilor canonice fundamentale pentru organizarea și funcționarea Bisericii. Este un program complex, care reunește toate aspectele practice ale slujirii Bisericii pentru a oferi cadru formativ actualizat și de folos societății noastre”, a precizat pr. prof. George Grigoriță.

Mulți absolvenți ai celor două programe lucrează în prezent în administrația bisericească, primind diferite responsabilități.

La ambele programe de master sunt disponibile 15 locuri la buget și 10 locuri cu taxă.

Cele 10 programe de studiu propuse de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București sunt: „Artă sacră în contemporaneitate”; „Comunicare și comuniune în mediul eclezial”; „Doctrină și cultură creștină”; „Istorie și Tradiție creștină”; „Exegeză și Ermineutică biblică”; „Managementul economic și administrarea unităților bisericești”; „Pastorație și viață liturgică”; „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă”; „Teologia și misiunea socială a Bisericii”; „Turism și patrimoniu religios”.

Tematica de admitere poate fi consultată pe ftoub.unibuc.ro.

Andrei Butu