Predici

„Greșit-am la cer și înaintea Ta!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a fiului risipitor)

Lecţia ţinută de Iisus – prin prezentarea fiului neascultător, care în cele din urmă ştie să preţuiască iubirea tatălui, şi a fiului ascultător, care, prin îndreptăţirea de sine, devine batjocoritor...

108 ani de la naşterea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Prin slujirea şi lucrarea sa, cât şi prin împlinirea desăvârşită a chemării de care s-a învrednicit, Preafericirea Sa, om al dragostei, al păcii, al rugăciunii şi smereniei, al dreptei socoteli, al...

„A coborî în sus versus a urca în jos” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXXIII-a după Rusalii

Vameşul este modelul ideal al felului în care putem înainta atât în cunoaşterea de sine, cât şi în cunoaşterea lui Dumnezeu; în opoziţie, fariseul este un model păgubos de a fi....

Întâmpinarea Domnului – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Rugăciunea Dreptului Simeon este prima mărturie făcută de un pământean asupra naturii dumnezeieşti a Mântuitorului. Prin rugăciunea sa, el cerea slobozire, fiindcă înţelesese în sfârşit ceea ce nu crezuse atunci,...

Cuvânt la înmormântarea dnei Maria Ionașcu

Mănăstirea Sucevița, 29 ianuarie 2023 Suntem acum aproape de sfârșitul slujbei de înmormântare a roabei lui Dumnezeu Maria Ionașcu. Este zi de duminică, pe sfârșit de ianuarie, dar încă ne...

Sfinții Trei Ierarhi – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Apreciați drept cei mai mari teologi ai tuturor timpurilor, Sfinţii Trei Ierarhi sunt cinstiți drept ocrotitori ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox, viaţa şi activitatea lor întruchipând chipul ideal al...

„Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte

Canaaneanca credea în milostivirea lui Dumnezeu, încredinţată fiind şi de întâmplări similare, şi, ajungându-L, I-a alergat în faţă, a căzut în genunchi şi s-a închinat Lui, zicând: „Doamne, ajută-mă!” (Matei 15,...

Îmbogățirea în Dumnezeu prin gândul cel bun, slujire și milostenie – Predică la Duminica a XXVI-a după Rusalii

„Și le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belșug țarina. Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele...

Sfântul Iosif cel Milostiv – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Neuitate rămân şi nenumăratele acte filantropice pe care le-a înfăptuit. În fiecare an îmbrăca şi hrănea la bucătăria reşedinţei mitropolitane mulţi elevi şi studenţi, indiferent de etnie, iar altora le...

Sfântul Ierarh Bretanion – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, i-a mulţumit episcopului Tomisului pentru trimiterea moaștelor Sfântului Sava Gotul prin două scrisori. Din prima scrisoare de răspuns a Sfântului Vasile cel Mare reiese...

Sfântul Grigorie de Nazianz – Cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Sfântul Grigorie susţine în opera sa că teologia sau cunoaşterea lui Dumnezeu, Creatorul tuturor celor văzute şi nevăzute, se va realiza numai atunci când chipul se va ridica la Arhetip, adică la posibilitatea de...

„Astăzi în casa trebuie să rămân!” – Predica Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Duminica a XXXII-a după Rusalii

„Astăzi” Împărăţia lui Dumnezeu se face prezentă în casa şi în sufletul lui Zaheu, precum în sufletul nostru ori de câte ori îl primim pe Hristos Euharistic. Iar Zaheu se...
1 21 22 23 24 25 59