(alcătuită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților)

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Te rog, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, sub a cărui ocrotire este aşezată această zi și care ne aminteşte de umilința cu care ai spălat picioarele ucenicilor Tăi, dându-le astfel pildă de smerenie, iubire şi iertare, învață-mă să slujesc din iubire fraților mei, așa cum și Tu odinioară ai slujit oamenilor.

Pe Tine, Cel ce ești Pâinea care s-a coborât din cer pentru viața lumii și ai cinat împreună cu apostolii Tăi și binecuvântând pâinea și vinul cu puterea Ta cea dumnezeiască le-ai dat lor, zicând: „Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu; beți dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu”, ca aceasta să o facă întru pomenirea Ta, spre iertarea păcatelor, Te rog, Mult-milostive, Doamne, dă-mi şi mie harul Tău cel curățitor și astfel cu vrednicie să mă împărtășesc cu Trupul şi Sângele Tău, spre dobândirea vieţii celei veşnice.

Doamne, ajută-mă, ca să nu fac precum Iuda vânzătorul care, împărtăşindu-se cu nevrednicie, a întinat cele sfinte, agonisindu-şi lui pierzare. Dă-mi credință și putere ca întotdeauna să cinstesc Sfintele Tale Daruri şi să mă închin numelui Tău celui sfânt. Amin