Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, în zi de luni, zi care ne aminteşte de revenirea Ta în Ierusalim, după acea intrare triumfală când copii și întreg poporul, cu ramuri de finic în mâini, strigau „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”, mă rog cu umilință îndurării Tale, ca să nu mă pedepseşti ca pe smochinul cel neroditor din care, flămânzind, ai vrut să mănânci, dar nu ai găsit în el decât frunze, ci iartă-mi păcatele cele de voie și cele fără de voie, și răstoarnă din templul sufletului meu tarabele gândurilor păcătoase, precum odinioară ai răsturnat pe cele ale neguţătorilor din templul copilăriei Tale, făcând să se întrevadă, prin Duhul Tău cel Sfânt, nestricăciunea firii sufletului meu, primenit în apa Sfântului Botez.

Ocroteşte-mă cu sfinţii Tăi îngeri, sub a căror ocrotire este aşezată această zi, ca prin mijlocirea lor să fiu păzit de cursele cele de multe feluri ale înşelătorului şi să lucrez cele bineplăcute Ţie, ca să sporesc roadele credinţei în Tine, Dumnezeule. Amin.