Patru locașuri de cult din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vor fi restaurate cu fonduri europene

Ziua de 20 octombrie 2022 va rămâne un moment de referință pentru istoria a patru unități de cult din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, astăzi fiind semnate contractele de finanțare pentru renovarea mănăstirilor Slatina și Arbore și a bisericilor de lemn din localitățile Colacu și Botoșana.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, delegația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost prezentă la sediul Ministerului Fondurilor Europene pentru semnarea contractelor de finanțare pentru restaurarea celor patru unități de cult, în prezența reprezentanților autorităților centrale și județene, între care îl amintim pe ministrul investițiilor și proiectelor europene, Ioan Marcel Boloș, secretarul de stat Csilla Hegedüs, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și subsecretara de stat Doina Iacoban.

În cadrul evenimentului, ministrul Ioan Marcel Boloș a subliniat importanța promovării unitare a obiectivelor cu o valoare patrimonială deosebită. „Cele 12 rute turistice și culturale pe care le finanțăm prin componenta 11 a PNRR pun în valoare acea Românie profundă și autentică de care suntem mândri, parte a patrimoniului cultural european. Semnăm astăzi contractele de finanțare pentru ruta Mănăstirilor, ruta Bisericilor de lemn (…) pentru restaurarea unor obiective de patrimoniu și promovarea acestora într-un mod integrat, în rute cultural-turistice care să atragă vizitatori din țară și din străinătate. Am încredere că parteneriatul pe care l-am construit cu autoritățile locale și cu reprezentanții cultelor va adăuga valoare acestor investiții, în beneficiul comunităților locale și al României”, a precizat ministrul Boloș.

Din partea eparhiei noastre, la București au fost prezenți pr. Alexandru Pavel, consilier în cadrul Sectorului Fonduri Externe și Interne al Centrului Eparhial, pr. Florin Lupu, director în cadrul aceluiași sector, alături de protos. Porfirie Pescaru, starețul Mănăstirii Arbore, de stavrofora Filofteia Mirăuți, stareța Mănăstirii Slatina, și de slujitorii bisericilor din lemn din comunele Botoșana și Colacu, județul Suceava.

Proiectul intitulat „Restaurarea Ansamblului Mănăstirii Slatina, Jud. Suceava”, cu o durată de implementare de 24 de luni de la semnarea contractului, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV, Modernizarea/Reabilitarea Siturilor Turistice. Totodată proiectul se încadrează în strategia de promovare a Rutei mănăstirilor din zona Moldovei.

Potrivit reprezentanților Sectorului Fonduri Externe și Interne, conceptul de intervenție al proiectului presupune următoarele tipuri de lucrări: „amenajarea unei biblioteci în încăperea de pe latura de vest, refuncționalizarea beciurilor ca spații de expunere, punerea în valoare a ruinelor prin amenajarea unui lapidariu în aer liber pe latura de est, eliminarea umidității din teren, introducerea unui sistem de climatizare a spațiilor interioare cu sursă pompă de căldură de tip aer-apă și încălzire prin pardoseală, realizarea unui sistem de iluminat muzeal, izolarea termică a podului cu scopul de a reduce consumul termic cu minim 30%.”

Cea dintâi ctitorie a voievodului Alexandru Lăpușneanu, Mănăstirea Slatina a fost construită în perioada 1552-1564 și sfințită la 14 octombrie 1558. Domnul Moldovei a dăruit locașului de cult capul Sfântului Grigorie Teologul, odor așezat și astăzi în biserica mănăstirii.

Un alt locaș de cult integrat în Ruta mănăstirilor din zona Moldovei este Mănăstirea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” Arbore, ctitoria pârcălabului Luca Arbore, unul dintre cei mai importanți boieri de la curtea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Mănăstirea a fost inclusă de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în anul 1993 pe lista Patrimoniului cultural mondial, în grupul Biserici pictate din nordul Moldovei

În urma ședinței Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din data de 21 octombrie 2021, a fost aprobată restabilirea vieții monahale la Mănăstirea Arbore, reorganizarea și revigorarea vieții monahale în așezămintele bucovinene închise fiind o prioritate a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, anunțată la scurt timp după întronizarea ca Arhiepiscop.

Proiectul de restaurare a Ansamblului Mănăstirii Arbore are în vedere „o serie de intervenții absolut necesare asupra monumentului, unele directe, cu rol de asigurare a integrității și stabilității construcțiilor, altele indirecte, cu rolul de a înlătura factorii care pun în pericol starea monumentului. În acest scop se vor utiliza toate mijloacele moderne care stau la dispoziția proiectanților și constructorilor, fără a schimba caracterul monumentelor și stilul arhitectonic. Toate măsurile de conservare, restaurare și eliminare a factorilor ce duc la degradarea monumentului au la bază studii, expertize, analize de laborator existente etc.”

Proiectul privind lucrările de restaurare și consolidare a ansamblului Bisericii Monument Istoric „Sfântul Nicolae”, Parohia Colacu, județul Suceava, va fi implementat într-o perioadă de 24 de luni.

Potrivit reprezentanților Sectorului Fonduri Externe și Interne al Centrului Eparhial Suceava, între obiectivele proiectului de numără conservarea și restaurarea unui monument istoric de importanță națională și promovarea potențialului turistic cultural al zonei legat de monument, de istoria acestor locuri, întrucât aceasta se regăsește în centrul zonei caracterizate de un traseu cu vocativ turistic consacrat.

„Intervenția propusă prin proiect, contribuie la salvarea și păstrarea patrimoniului cultural național și a valorilor naționale și mondiale prezente și includerea lor într-un circuit turistic alături de celelalte obiective similare din județul Suceava, dar și din zona Bucovinei. Obiectivele prezentei investiții vor fi pentru cele două monumente (biserică și turn clopotniță). Amintim o parte dintre acestea: repararea soclului cu zidărie din piatră și înlocuirea grinzilor talpă, consolidarea structurii cu lemn tratat și ignifugat, revizuirea șarpantei cu lemn tratat și ignifugat, refacerea învelitorilor din șiță, reabilitarea integrală a instalațiilor electrice.”

În ceea ce privește restaurarea și consolidarea Bisericii vechi de lemn „Sfântul Dumitru” din comuna Botoșana, județul Suceava, se are în vedere refacerea învelitoarei și a șarpantei, restaurarea fațadelor, inclusiv a tâmplăriei exterioare, precum și reabilitarea finisajelor interioare. Totodată, proiectul vizează și numeroase lucrări de consolidare, dar și intervenții la instalațiile de încălzire, instalațiile electrice și la instalația de protecție contra trăsnetului.

Cele două proiecte, finanțate prin Planul național de redresare și reziliență fac parte din strategia de promovare a Rutei bisericilor de lemn din țara noastră.

Irina Ursachi