Părintele prof. dr. CONSTANTIN MUHA – Despre sine însuşi – In Memoriam

pr-constantin-muha

Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să așeze sufletul părintelui Constantin în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi! 

Data şi locul naşterii: 29.08.1968, Municipiul Botoşani (părinţii: Sofia şi  Costache Muha)

Studii:

1974 -1982 – Şcoala Generală nr. 5 Botoşani;

1982-1984 – Liceul Industrial nr. 1 (actualul „Dimitrie Negreanu”) din Botoşani;

1985-1990 – Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ;

1990-1994 – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (licenţă);

1994-1995 – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” din Bucureşti (studii aprofundate).

Activitate ca preot, director şi profesor

1994, 7 decembrie – hirotonia întru preot de către Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop–Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Catedrala Veche din Iaşi;

1994, decembrie – 1995, mai – preot II la Biserica „Sf. Nicolae” din Dorohoi;

1995, mai – 2001, 20 aprilie – preot II la Biserica „Sf. Dumitru” din Dorohoi;

2001, 1 mai – preot paroh la Biserica „Sf. Dumitru” din Dorohoi – lucrări de renovare a bisericii şi construirea de clădiri noi în curtea acesteia (lumânărar, pangar, casă mortuară).

 

Stare civilă: căsătorit cu doamna preoteasă Mariana Muha, având trei copii, Ecaterina, Alexandra și Ștefania.

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

1991-1992 – activitate la secretariatul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi;

1992-1994 – profesor de religie la Şcoala nr.  43, Iaşi;

1994-1995 – profesor de religie la Şcoala nr.  5 „Spiru Haret”,  Dorohoi;

1995-2020 – director al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi, şi profesor de Muzică psaltică și Muzică liniară;

2008-2015 – profesor metodist, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani;

2010-2020 – membru în Corpul Profesorilor de Elită din Botoşani;

2011-2012 – membru în Consiliul Consultativ al directorilor, ISJ Botoșani;  

2015-2018 – membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de religie, ISJ Botoșani;

2020, 1 septembrie – inspector pentru disciplina religie, ISJ Botoșani.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002-2007 – participant la sesiunile Universităţii de Vară de la Vârfu Câmpului, organizate de Asociaţia „Ecoul Siretului”;

 

ACTIVITĂŢI  EDUCAŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI

1996-2020 – participare la cercurile metodice ale directorilor de licee şi grupuri şcolare din judeţul Botoşani;

1997-2020 – coordonator al corului bărbătesc „Haris” al Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” (deplasări la Cholet- Franţa în 1999 şi 2005);

1998 – 2007 – diferite întâlniri de lucru ale directorilor de Seminarii din Arhiepiscopia Iaşilor;

1999 – articol despre vizita corului „Haris” în Franţa în „Candela Moldovei”, nr. 9-10, sept. 1999;

2000 – membru în comitetul de organizare al Olimpiadei Internaţionale de Limbă şi literatură română, Botoşani;

2002 – publicare articol „Istoricul şi actualitatea seminarului dorohoian” în volumul aniversar „Două secole de învăţământ teologic seminarial (1803-2003)”, Editura „Trinitas” a MMB şi în Mentor XXI, nr. 3-4, iulie-decembrie 2002, CCD Botoşani;

2002-2005 – susţinerea Concursului Judeţean de Poezie pentru liceeni „Aripi deschise”, Botoşani;

2006, 8-9 mai – participare la Simpozionul Internaţional „Dimensiunea spirituală a Drepturilor Omului”, organizat la Mănăsirea Neamţ de MMB şi Institutul Român pentru Drepturile Omului;

2007 – membru în Comisia Centrală pentru Olimpiada de Religie Ortodoxă, faza naţională, Râmnicu Vâlcea;

2007, 5 septembrie – participare la Consfătuirea interjudeţeană a profesorilor de religie “Lumină pentru suflet şi societate. Valoarea orei de religie astăzi”, Iaşi, organizată de MMB în colaborare cu Inspectoratele Şcolare din judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ;

2007-2009 – colaborator la organizarea Festivalului Naţional „Păstorel Teodoreanu” şi a Concursului de interpretare proză „Saşa Pană” – Casa Municipală de Cultură Dorohoi;

2008 – preluarea Grădiniţei cu program normal nr. 4 Dorohoi ca structură a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob”; 

2008-2010 – co-organizator al proiectelor „Luceafărul românesc în lirica europeană”, „Unirea Principatelor Române” şi „Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Grigore Vieru” – Casa Municipală de Cultură Dorohoi;

2009 – membru în Comitetul de organizare a Olimpiadei Naţionale de Limbi Clasice, ediţia a XXII-a, Botoşani;

2009-2020 – membru în echipa de coordonare a proiectelor europene din Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob”;

2010  –  participare la „Festivalul Şanselor Tale”,  secţiunea Dezvoltare Profesională prin Programe LLP – diseminare, CCD  Botoşani;

2010, decembrie – participant la o mobilitate în Karaman-Turcia în cadrul proiectului „New Ways in English Languages Teaching Through Sharing Experiences” (COM–10–PR–19–BT–TR–RO), dezvoltat de către Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” în parteneriat cu Asociaţia Filantropică „Sarepta” din Dorohoi şi Casa Corpului Didactic Botoşani;

2010-2019 – organizator asociat al Festivalului Internațional de muzică populară „Mugurelul”,  Clubul Copiilor Dorohoi;

2011 – preluarea Grădiniţei cu program normal nr. 6 Dorohoi ca structură a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob”;

2011, august – participare la Conferinţa Internaţională “Exemple de bune practici” cu susţinerea lucrării “Învăţământul vocaţional teologic ortodox – sensurile creştine ale educaţiei. Consideraţii generale”;

2011, martie – formator în cadrul Programului Transfontalier „Parteneriat pentru promovarea tradiţiilor cultural în rândul tinerilor” derulat de Asociaţia “Mugurelul” Dorohoi în parteneriat cu Universitatea „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Ucraina;

2011, noiembrie – dezbatere publică şi diseminare în cadrul proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”,  OIPOSDRU-MECTS;

2012, mai – membru în proiectul „Promoting ICT Usage and Foreign Language Acquisition for a Better Professional Perspective” din cadrul Programului Invăţare pe tot parcursul vieţii – Comenius Regio, coordonat de Consiliul Local Dorohoi;

2012-2020 – organizator al Concursului Național „Bucuria Învierii”, Grădinița nr. 4 Dorohoi, structură a Seminarului Teologic;

2014 – coordonator activități în proiectul „Să vorbim despre bani și bănci”, MEN şi BNR;

2015 – îndrumător elevi la Concurs Interjudețean „Timp și Spațiu Românesc”, Şcoala nr.  10, Botoșani;

2015 – participare la Conferinţa Internaţională „Implementing Benchmarking in School Improvement” – Belvedere, Botoșani;

2015 – participare la Simpozionul Internațional „Grigore Vieru, poet al sufletului românesc”, Botoșani;

2015 – participare la Simpozionul Regional „Sărbătorile românilor de pretutindeni” – Corni, Botoșani;

2016 – Coordonator SNAC – Seminarul Teologic Liceal „ Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi;

2016 – îndrumător elevi Olimpiada Națională „Meșteșuguri  Artistice Tradiționale” ,faza județeană, ISJ Botoșani;

2016 – organizator grup Concurs cu participare internaţională ”Veselie în miez de vară”, ISJ Sălaj;

2016 – Premiul Eminescu pentru literatură al Editurii GEEA Botoșani pentru publicarea în colaborare cu Editura „Sf. Mina” din Iași a operei integrale a pr. prof. dr. Dumitru Furtună;

2016 – sponsor activitate proiect transfrontalier „Paralela în didactica comunicării în limba maternă”, Școala Gimnazială Cristinești, Botoșani;

2017 – îndrumător elevi la Concursul județean „Sf. Trei Ierarhi”, ediția IX, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău;

2017 – membru în comisia de organizare a Concursului Național „Călătoria mea interculturală”, ISJ Botoșani şi Grup Școlar Vorona;

2017 – organizator Conferința Internațională „Opportunities in Small Towns” (Erasmus+), Dorohoi;

2017 – participare în proiectul transfrontalier „Educația nonformală – cadru al învățării active”, Școala Gimnazială „Ioan Murariu” Cristinești;

2017 – participare la proiectul  Erasmus+ „Europe, just in Time – Solidarity in Crisis”;

2017 – voluntariat în  Proiectul „Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”, Scoala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași;

2018 – organizator al Simpozionului „Biserica și Armata în realizarea Marii Uniri”, dedicat Anului Centenar al Marii Uniri, Seminarul Teologic Liceal „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi şi Primăria Dorohoi;

2018 – participare la Conferința Internațională „Foreign Languages – a Better Perspective for a Future Career” (Erasmus+), Dorohoi;

2018 – voluntariat în proiectul transfrontalier „Competențe în educație. Basmul –leagănul copilăriei”, Școala Gimnazială „Ilie Fulga”  Stăuceni, Republica Moldova;

2019 – colaborator al proiectului cultural „Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale” –Memorialul Ipotești şi Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”;

2019 – participare în proiectul educațional „Omul drag de la catedră”, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Baia Mare;

2019 – participare la Conferința „Building Bridges, Promoting Inclusion and Wellbeing for Families of Childrens with Special Needs” (Erasmus+), Suceava;

2019 – participare la Simpozion județean „Lumina Învierii”, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Dumbrăvița, Botoșani;

2019 – schimb de experiență și însoțire grup copii în cadrul Proiectului Erasmus „We are All Human Beings”;

2019 – sponsor „Tabăra de pregătire a Lotului Național Restrâns de Informatică” – ISJ Botoșani şi Liceul „Regina Maria” Dorohoi;

2019 – voluntariat  activitate „Dăruiește speranță”, Fundația „Star of Hope” – Dorohoi.

 

CURSURI ŞI PROGRAME DE FORMARE

2000 –  curs perfecţionare management, ISJ Botoşani;

2003 – gradul didactic II în învăţământ;

2005 – cursuri de pregătire informatică prin “RAM-INFO SERV”;

2007 – cursul „Consiliere şi orientare”, CCD Botoşani;

2008, februarie – gradul didactic I;

2011-2012 – cursul „Managementul instituţiilor educaţionale” (200 ore, 60 credite), CCD Botoşani;

2014 – cursul „Implementarea sistemului de control managerial intern”, CCD Botoșani;

2014 – cursul „Metodistul – exemplu de profesionalism”, CCD Botoșani;

2015 – Curs de formare „Comunicarea eficientă în spatiul școlar și extrașcolar”-CCD Botoșani;

2016 – Program de formare „Limba engleză pentru proiecte”, CCD Botoșani;

2016 – Program de formare „Limba franceză pentru proiecte”, CCD Botoșani.

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE

– extinderea activităţilor de formare continuă prin participarea la diverse simpozioane, seminarii şi conferinţe desfăşurate la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE

– artă dirijorală, deprinsă în urma studiilor teologice şi activării în câteva coruri mixte şi bărbăteşti, exersată prin înfiinţarea corurilor „Haris” şi „Agnus” la Seminarul Teologic Economic „Sf. Ioan Iacob”;

– simţ estetic şi aprecierea artei picturale;

– recitare versuri din clasicii literaturii române şi nu numai.

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE

– lucru în echipă, spirit colaborativ, leadership şi medierea conflictelor, competenţe dezvoltate atât în calitate  de director, cât şi în cea de preot paroh.

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE

– proiectarea activităţilor desfăşurate;

– instrumente de monitorizare, consiliere şi evaluare;

– delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor la nivelul colectivului;

– accesarea fondurilor pentru reabilitarea seminarului prin construcţia corpului destinat sălilor de clasă;

– reabilitarea cantinei şi a internatului prin fonduri de la bugetul local şi autofinanţare;

– iniţierea  unui nou profil la Seminarul Teologic  Liceal „Sf. Ioan Iacob” din Dorohoi: Filologie-bilingv, română engleză, în urma evaluării externe de către ARACIP şi  emiterea OMECI în vederea avizării provizorii 2008 și acreditării definitive 2015;

– preluarea bazei sportive de agrement de la Primăria Dorohoi pentru utilizarea ei de către elevii seminarişti;

– includerea seminarului în cadrul Programului SCAN – „Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare”, derulat de Universitatea „Al. I. Cuza”  din Iaşi în 6 judeţe din ţară, cu 5 unităţi pilot în fiecare judeţ

– participarea elevilor seminarişti la diferite concursuri, festivaluri, simpozioane, olimpiade, cercuri ş.a.

Foto credit: basilica.ro