Misiune identitară în comunitățile cu etnici ucraineni din Moldova Sulița, Bălcăuți și Brodina

Cinstitul Acoperământ al Maicii Domnului este prăznuit deosebit de fervent în comunitățile ucrainene ale județului nostru, iar în acest an a fost din nou sărbătorit prin evenimente religioase si culturale.  

În ajunul marelui praznic închinat Maicii Domnului, joi 30 septembrie 2021, în localitatea Moldova Sulița, s-a desfășurat evenimentul intitulat „Bucătăria ucraineană, tradiție și inovație”, la care au participat numeroși elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale și locuitori ai comunei. În cadrul întâlnirii, o gamă largă de specialități ale bucătăriei ucrainene a fost prezentată și mai apoi degustată de cei prezenți. 

În cuvântul rostit la final, părintele Mihai Cobziuc a vorbit despre hrana duhovnicească – Cuvântul Lui Dumnezeu care nu trebuie să lipsească, înainte de hrana trupească, amintind de diferența dintre Marta și Maria. „Suntem de multe ori Marte ce nu mai răzbesc cu obligațiile materiale, dar ce facem cu Maria, cu sufletul din noi? Ce facem cu ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu? Nu putem renunța la relația noastră cu Cerescul Părinte nici chiar atunci când sarcinile ce privesc viața noastră materială sunt tot mai solicitante, când grijile crescânde ale Martei ne acaparează tot mai mult… Maria înseamnă lumina, încrederea, nădejdea, dragostea. Avem nevoie de forță materială, de hrană trupească, dar nu putem face față provocărilor crescânde ale vieții fără forța spirituală neclintită, hrana duhovnicească, Cuvântul Sfânt.”  

Împreună cu grupul vocal „Hatna”, pe care l-a înființat la parohia „Sfântul Ilie” – Dărmănești II, părintele Mihai Cobziuc a interpretat mai multe pricesne în limba română și în limba ucraineană, închinate Maicii Domnului. 

Vineri, 1 octombrie, parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Bălcăuți și-a sărbătorit hramul bisericii, prilej pentru care credincioșii prezenți au primit binecuvântarea Născătoarei de Dumnezeu și a Sfântului Efrem, ale cărui sfinte moaște au fost aduse de la Schitul Lecușești. 

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită în limba română și în limba ucraineană de un sobor format din treisprezece preoți și diaconi. La momentul rânduit, părintele Mihai Cobziuc a citit Sfânta Evanghelie în limba ucraineană. 

Cu ocazia sărbătorii, grupul vocal „Hatna” și ansamblul „Polonenka” din Paltinu au interpretat cântece și pricesne închinate Maicii Domnului. 

Duminică, 3 octombrie, a avut loc un eveniment cultural în cinstea personalităților ucrainene care au îmbogățit viața spirituală a Bucovinei de-a lungul secolelor.  Întâlnirea, organizată de către Doamna Elena Torac, s-a desfășurat la Brodina, într-un frumos cadru autumnal. 

Domnul Ilie Sauciuc a rostit un cuvânt de prețuire pentru personalitățile care încă activează în județ: Ion Rebușapcă, Mihai Mihailiuc, Ion Chideșciuc, Eusebie Fraseniuc. 

Părintele Mihai Cobziuc i-a pomenit pe cei trecuți la cele veșnice: Sfântul Paisie de la Neamț, născut Piotr Velicicovschi în Poltava care a petrecut 17 ani la muntele Athos și a fost stareț în Dragomirna din 1763 pana în 1775 a fost un îndrumător al vieții monahale din Moldova și este considerat în prezent o figură de seamă a istoriei Bisericii Ortodoxe. Adormiții Ștefan Tcaciuc, Vichentie Necolaiciuc, Corneliu Reguș, Gheorghe Lucan, Vasile Țapoveț, Ion Bodnariuc, Ioan Negriuc, Ion Cozmei, Traian Maleș, Nicolai Cramar, Gheorghe Cega, Gheorghe Mihai, Miroslava Șandru, Nicolae Hapenciuc, Dionisie Onesciuc, Olga Kobyleanska, Gheorghe Racocea, Vasile Clem, Ilie Cojocar, Silvestru Iaricevschi, Sidonia Nicorovici, Vasile Mangelovschi şi Teofil Rebușapcă au fost martori activi ai bogăției și vitalității culturii ucrainene în Bucovina. 

La sfârșitul festivităților, grupul „Hatna” și ansamblul „Polonenka” din Paltinu au susținut câte un moment artistic, iar părintele Mihai Cobziuc a recitat poezii ale regretatului Ștefan Tcaciuc.