Concurs pentru ocuparea unui post de preot militar

anunt_concurs

Selecție la nivel național pentru concursul de ocupare a postului vacant de preot militar din cadrul Centrului de perfecționare Infanterie „Constantin Brâncoveanu”, U.M. 01041 Făgăraș, jud. Sibiu.

Depunerea dosarelor se va face personal la sediul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale în termen de 30 de zile de la data de 12.10.2021, la adresa B-dul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, et. 6, ap. 16, Sector 4, București.

Concursul se va organiza în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscrieri.

Potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să existe cel puțin doi candidați, aceștia trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8.50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Pentru constituirea dosarelor de candidare şi acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidaţii ce provin din alte eparhii trebuie să obţină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cerere de  înscriere la concurs;
 3. Copii acte studii (diplomă de licenţiat în teologie şi foaie matricolă);
 4. Copie act de identitate;
 5. Fişă personală eliberată de eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fişă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverinţă de vechime în preoţie şi copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 11. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competenţă operare pe calculator.