Mesajul preoților și credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu prilejul întronizării noului Întâistătător

dsc_0599

Vă dorim frumoase și rodnice realizări duhovniceşti, administrative, filantropice şi culturale, în noua slujire de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și Vă încredințăm de prețuirea, respectul și ascultarea noastră, fiii duhovnicești de, acum, ai Înaltpreasfinției Voastre.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preacucerniciile și Preacuvioșiile Voastre,

Onorați invitați,

Reprezentanți ai autorităților de stat centrale și locale,

Iubiți credincioși,

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în luna mai a acestui an, s-a despărțit de vrednicul arhipăstor, Părintele Arhiepiscop Pimen, prin trecerea sa la Domnul. Cel care se considera pe sine din modestie un „venetic” a devenit unul dintre cei mai iubiți „bucovineni” care ne-a păstorit cu multă dragoste părintească având o deosebită grijă față de copii, bătrâni, dar și față de mănăstirile împodobite cu fresce unice în lume pe care le asemăna cu niște bătrâni neajutorați care au nevoie permanentă de îngrijire.

După aceste clipe de profundă durere, Bunul Dumnezeu ne învrednicește acum cu mari bucurii și binecuvântări, prin chemarea la cârma Bisericii din Bucovina, a noului arhipăstor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

S-a născut în dulcele târg al Ieșilor pe data de 18 noiembrie 1957. După studiile primare, gimnaziale și liceale şi după stagiul militar, o chemare tainică a făcut să-și îndrepte pașii spre Mănăstirea Putna lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în anul 1980, unde s-a închinoviat, fiind tuns în monahism patru ani mai târziu, primind numele de Calinic.

Începutul formării duhovnicești al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, după cum mărturisește în cartea intitulată „Părinții copilăriei mele”, este legat de părinții schitului Bucium, aflat în apropierea casei părintești. Aceștia au contribuit semnificativ la cultivarea vocației monahale, care s-a concretizat la Mănăstirea Putna, la altarul conștiinței naționale, când s-a răstignit în fața Sfântului Altar și a depus voturile monahale. Aici, sub ascultarea înțeleaptă a venerabilului stareț Iachint a împlinit cu râvnă și devotament ascultările încredinţate.

Cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist, a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu. A fost hirotonit ierodiacon la Catedrala Mitropolitană din Iași, în anul 1986 și ieromonah în Mănăstirea Putna în data de 15 august a aceluiași an, de către același Patriarh.

Noul mitropolit al Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, l-a numit stareț al Mănăstirii Râșca în octombrie 1990.

În anul 1991, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a fost ales de Sfântul Sinod al B.O.R. episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor şi hirotonit întru arhiereu în data  de 25 martie la Catedrala Mitropolitană din Iași

În paralel cu prima perioadă a slujirii arhiereşti, a frecventat cursurile Facultății de Medicină din cadrul Academiei Mihăilene din Iaşi, apoi cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași.

Între anii 1996-2004 a frecventat cursurile de doctorat, la Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obţinând două titluri de doctor în filosofie.

În cei aproape 30 de ani de slujire arhierească ca episcop vicar în conlucrare, colaborare și slujire în ascultare cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, şi cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, a realizat multe lucrări frumoase pe diverse planuri misionare.

Înaltpreasfințite Părinte Calinic,

Am ascultat cu interes și emoție cuvântul rostit de la amvonul Sfântului Sinod al B.O.R. unde ați arătat că veți continua și spori lucrarea de vrednică pomenire a Părintelui Arhiepiscop Pimen, strămutat la Domnul de curând. Ați afirmat că veți avea o dăruire totală în slujirea eparhiei împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, unde împreună cu preoții și credincioșii din această eparhie veți lucra cu multă râvnă, „respectând în totalitate, cu toată seriozitatea, canoanele rânduite de Sfinții Părinți, Legiuirile Bisericii, precum și hotărârile Sfântului Sinod”.

Cunoscându-Vă credința, dăruirea și activitatea, avem încredințarea că ne veți păstori cu dragoste părintească și înțelepciune, făcând să rodească tot ceea ce veți semăna în ogorul Domnului.

Aveți în persoana Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, care s-a format la Mănăstirea Sihăstria Putnei, apoi ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților sub ascultarea Părintelui Arhiepiscop Pimen, un vrednic colaborator și lucrător în Biserica din dulcea și neegalabila noastră Bucovină.

Vă dorim frumoase și rodnice realizări duhovniceşti, administrative, filantropice şi culturale, în noua slujire de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și Vă încredințăm de prețuirea, respectul și ascultarea noastră, fiii duhovnicești de, acum, ai Înaltpreasfinției Voastre.

Bine ați revenit în Bucovina!

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Calinic!