Întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

dsc_0401

Clerul şi credincioşii din Eparhiei Sucevei şi Rădăuţilor au începând de duminică, 26 iulie 2020, un nou Arhiepiscop în persoana Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic. Momentul solemn a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, care a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Mii de credincioşi din Ţara Fagilor şi din alte părţi ale ţării au participat la acest moment istoric.

În apropierea Catedralei Arhiepiscopale „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din Suceava s-a desfăşurat duminică, 26 iulie 2020, ceremonia de înscăunare a Preasfinţitului Părinte Calinic în demnitatea de Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. Pe un podium amenajat în apropierea străvechiului locaş de închinăciune a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfinşitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Alături de Înaltpreasfinţia Sa au mai slujit Înaltpreasfinşitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, PS Părinte Calinic, Arhiepiscop-ales al Sucevei şi Rădăuşilor, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud şi PS Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nichifor Horia, exarhul mănăstirilor din Eparhia Iaşilor, dar şi părinţi consilieri şi stareţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor şi nu numai. La slujba Sfintei Liturghii au participat autorităţi centrale, judeţene şi locale, numeroşi invitaţi dar şi credincioşi din mai multe zone din judeţul Suceava şi din ţară. Printre oamenii de toate vârstele care s-au rugat împreună s-au aflat mulţi bucovineni îmbrăcaţi în frumosul port popular, printre aceştia remarcându-se un grup de tineri din localitatea suceveană Putna. Cei prezenţi s-au închinat cu acest prilej la racla în care se află moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Bunul Dumnezeu a rânduit o vreme prielnică pentru această zi sfântă, razele soarelui fiind acoperite în cea mai mare parte a dimineţii de o perdea de nori răzleţi. Chipurile celor prezenţi au fost cuprinse de emoţie şi de bucurie pentru că se află împreună în rugăciune la unul din cele mai importante evenimente istorice ale Bisericii Ortodoxe Române.

Mesaj din partea Preafericitului Patriarh Daniel

În prelegerea adresată cu acest prilej, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel „Mulţumesc Celui ce m-a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus să-I slujesc”, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan a făcut referire la importanţa lucrării arhiereşti în Biserică. În cadrul slujbei a fost pomenit Arhiepiscopul Pimen, care s-a mutat la cele veşnice pe 20 mai 2020. După Sfânta Liturghie, s-a desfăşurat ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Calinic, Gramata Mitropoltană fiind citită de către Preasfinţitul Părinte Ignatie. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a oferit ierarhului însemnele rangului arhiepiscopal: crucea şi engolpionul, camilafca şi mantia arhierească. De asemenea, i-a înmanat cârja arhipăstorească, iar apoi l-a condus în tronul arhieresc. Noul Arhiepiscop a binecuvântat poporul dreptcredincios cu crucea oferită din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mesajul Preafericirii Sale cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor a fost citit de către Înaltpreasfinşitul Părinte Arhiepiscop Ioachim. Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, şi-a exprimat bucuria de a participa „cu bucurie şi emoţie la instalarea noului Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor”, amintind că IPS Calinic „şi-a închinat viaţa din tinereţe slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor, dobândind o mare experienţă administrativă şi duhovnicească”. În acelaşi timp, Victor Opaschi a menţionat că Guvernul României şi Secretariatul de Stat pentru Culte, vor sprijini în continuare renovarea şi restaurarea patrimoniului bisericesc, dar şi construirea şi repararea locaşelor de cult. Părintele Nicolae Horga, inspector bisericesc în cadrul Sectorului administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a citit mesajul de „bun-venit” din partea Centrului eparhial Suceava, asigurându-l pe IPS Calinic de „preţuire, respect şi ascultare”.

Cuvânt providenţial al Înaltpreasfinţitului Calinic

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a citit un elaborat şi structurat cuvânt în care a menţionat mai întâi că lucrarea la care a fost chemat prin votul membrilor Sfântului Sinod „este aceeaşi, doar intensitatea şi diversitatea ei cunoaşte transformări”. Ierarhul a făcut referire apoi la începuturile slujirii lui Dumnezeu şi poporului, în calitate de arhiereu, pornind de la scrierile Vechiului Testament. În acelaşi timp, Înaltpreasfinţia Sa a adus în atenţie menţionările nou testamentare şi tradiţia Bisericii ce indică primii slujitori ce au îndeplinit chemarea de episcop în Ierusalim, în Efes şi în Creta. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a arătat că după hirotoniile de arhierei săvârşite de către cei 12 Sfinţi Apostoli, ucenicii acestora „au făcut tranziţia dintre Noul Testament şi începuturile tradiţiei în Biserică”. Cuvântul a continuat cu menţiuni legate de pleiada Sfinţilor Ierarhi din secolul al IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea, amintind de arhiereii daco-romani, ce „au lucrat pentru consolidarea învăţăturii de credinţă ortodoxă”. Arhipăstorul Sucevei şi Rădăuţilor a evocat câţiva mitropoliţi ai Moldovei care au avut o „contribuţie deosebită în slujirea şi consolidarea prestigiului Bisericii” şi care au „împletit rugăciunea cu fapta de milostenie, înţelepciunea cu ştiinţa de carte, credinţa cu patriotismul, cuvântul duhovnicesc cu erudiţia şi cultura, râvna personală cu jertfelnicia întregii eparhii păstorite”. IPS Calinic a mulţumit apoi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan pentru anii de împreună-lucrare în calitate de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. Gândul de recunoştinţă s-a îndreptat către domnul Victor Opaschi, către autorităţile centrale, judeţene şi locale, către slujitorii şi cinul monahal din Arhiepiscopia Iaşilor pentru cei 30 de ani de jertfelnică slujire, timp în care „s-au realizat lucrări care vor dăinui în suflet, în istorie şi în veşnicie”. Părintele Arhiepiscop Calinic i-a asigurat pe păstoriţii din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor că vor găsi în persoana Înaltpreasfinţiei Sale un Episcop cu care să lucreze eficient în via Domnului, „respectând întru totul canoanele Sfinţilor Părinţi, legiuirile Bisericii şi hotărârile Sfântului Sinod”. Credincioşii i-au oferit flori Părintelui Arhiepiscop Calinic, iar Înaltpreasfinţia Sa i-a binecuvântat cu Sfânta Cruce. (Constantin Ciofu)