Jurnal de eveniment – Masterclass Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, 11-16 iulie 2021 – a treia zi

Cea de-a treia zi a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin, ediția a XIV-a, a început la Catedrala Mitropolitană din Iași cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile la strană au fost date de către psalții Catedralei, de membri ai Corului Byzantion, precum și de participanții la ediția a XIV-a Masterclass-ului Internațional de Cânt Bizantin.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre importanța evenimentului desfășurat în această perioadă la Iași, felicitând invitații, participanții și organizatorii. „Toată frumusețea slujbei bizantine, păstrată de la începutul slujirii, din timpul sfinților mari ierarhi din primele secole creștine, veșminte, cântări, toate acestea păstrate ca în primele veacuri, vădesc nu o încremenire în timp, nu un anacronism, ci o moștenire pe care suntem chemați să o înțelegem, să o adâncim și să ne bucurăm de ea. Iată, domnul Adrian Sîrbu, de mult face această lucrare și însuflețește nu doar pe ieșeni, nu doar pe cei din întreaga țară, ci chiar și pe creștinii din celelalte țări ortodoxe. Descoperind bogăția cântării bizantine, istoria acesteia și faptul că atunci când ne asumăm această moștenire și o ducem mai departe, aceasta ni se face spre slava lui Dumnezeu și spre dobândirea harului pe care Dumnezei ni-l dă în sfintele slujbe, spre a împărtăși aceasta cu toți cei din jurul nostru.”

Preasfinția Sa a exprimat și gândul de bucurie al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan referitor la această lucrare de bună roadă a Bisericii și  îndemnul ca tot mai mulți tineri să o înțeleagă și să i se alăture.

Momentul liturgic a fost potențat și de unul festiv, în timpul căruia a fost acordată cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Iașilor pentru laici, Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei, domnului Panagiotis Neochoritis, Arhon Protopsalt al Marii Biserici a lui Hristos (Patriarhia Ecumenică de Constantinopol) și doamnei conf. univ. dr. Maria Alexandru (Universitatea „Aristotelis” din Tesalonic), pentru activitatea deosebită în domeniul interpretării, predării și cercetării Artei Psaltice, dar și pentru contribuția pe care au avut-o de-a lungul anilor la revigorarea acesteia pe tărâmul ieșean, moldovenesc și implicit românesc.

Domnul Panagiotis Neochoritis s-a născut în 1971 în Kavala, Grecia. A ucenicit pe lângă psalții Mathaios Tsamkiranis și Eleftherios Georgiadis (fost arhon lampadar al Patriarhiei de Constantinopol și protopsalt al bisericii „Sfântul Therapondos” din Tesalonic).

Între acțiunile sale cu caracter cultural, se remarcă înființarea Asociației Muzicale „Sfântul Roman Melodul” din Tesalonic, în anul 1996, al cărui președinte este până astăzi și unde desfășoară o activitate muzical-culturală impresionantă. De asemenea, este interpret și cercetător al muzicii tradiționale folclorice elene din Constantinopol și Tesalonic.

Doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru s-a născut la 28 ianuarie 1969, în București, fiind fiica poetului Ioan Alexandru. Cu o vastă experiență didactică și academică, predă la catedra de Muzică Bizantină a Universității „Aristotelis” din Tesalonic din anul 2002. Este autorul a numeroase lucrări publicistice, sub egida Grupului de Studiu pentru Paleografia Muzicală Bizantină de la Școala de Studii Muzicale a Universității „Aristotelis” din Tesalonic.

Vorbitoare fluentă a limbilor română, germană, neogreacă, engleză, franceză și daneză, deține și cunoștințe avansate de greacă veche, latină, slavonă bisericească și ebraică veche, ceea ce i-a permis cercetarea Paleografiei muzicale bizantine din perspectivă poli-culturală și multi-lingvistică.

După decernarea oficială a distincțiilor de vrednicie, Masterclass-ul de Cânt Bizantin a continuat cu cel de-al doilea curs practic de interpretare psaltică, susținut de domnul Panagiotis Neochoritis. În cadrul acestuia psalți din sală au interpretat fragmente de piese în limba română, primind feedback individual, și s-a discutat despre impactul gesturilor fiecărui participant la momentele liturgice, despre importanța interiorizării mesajului muzicii bizantine, despre studiul individual, modalitățile de dirijare și predare, și despre rolul psalților în educarea oamenilor din biserică.

A urmat cursul de muzică răsăriteană cultă, susținut de doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru alături de membri ai ansamblului de paleografie muzicală Chrisorremon, ai ansamblului de muzică răsăriteană cultă Psaltira din Salonic și ai ansamblului Floralia din Iași. Fiind un curs introductiv, s-au prezentat instrumentele cu care se vor lucra piesele selectate pentru această ediție a Masterclass-ului, s-au facut exerciții de încălzire vocală, cu ajutorul vestitei Roți a Sfântului Ioan Cucuzel, și s-a lucrat pe notația lui Cantemir, exersându-se două tipuri de ritm, pe baza a două piese din creația sa.

La cursul de seară al domnului Panagiotis Neochoritis, s-a lucrat pe partituri cu text în limba greacă și s-a discutat, printre altele, despre relația dintre dascăl și ucenic, despre biruința asupra sinelui, și despre scopul unui astfel de curs: a găsi esența lucrurilor, care nu poate fi predată ci la care se ajunge prin propriile căutări și întrebări.

Masterclass-ul Interrnațional de Cânt Bizantin va continua mâine cu prezentarea doamnei dr. Evangelia Spirakou – „Tradiția corului în Arta Psaltică. Liturghia credincioșilor de rit vechi ca studiu de caz pentru practicile interpretării bizantine”. Participanții se vor bucura de renumitele cursuri practice de interpretare psaltică ale domnului Panagiotis Neochoritis, precum și de întâlnirile deosebite cu doamna conf. univ. dr. Maria Alexandru.

Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici:

www.byzantion.ro/masterclass/programul-masterclass-ului-international-de-cant-bizantin-editia-a-xiv-a-11-16-iulie-2021.html

Irina Ursachi