Izvoare și icoane făcătoare de minuni

Este o bucurie aparte pentru cei ce ştiu să preţuiască apariţia unei noi cărţi, cu atât mai mult cu cât este vorba de o tânără, dar prestigioasă editură din cadrul Patriarhiei Române, care, iată publică o lucrare pe cât de interesantă, pe atât de captivantă nu numai pentru un creştin ortodox cât mai ales pentru un om interesat de miracole.

O carte în care putem găsi un îndrumar al izvoarelor şi icoanelor Maicii Domnului făcătoare de minuni.

După o Precuvântare semnată de un iscusit mânuitor al condeiului, pr.prof.univ.dr. Vasile Nechita, în care ni se arată importanţa izvoarelor şi icoanelor făcătoare de minuni din ţară ca pe nişte surse de vindecare sufletească şi trupească, şi mai ales faptul că adevărata mărturisire a credinţei în Hristos Domnul nu poate fi lipsită de evlavie şi de rugăciunile înălţate prin Maica Domnului şi sfinţi către Dumnezeu, pentru ocrotirea noastră şi a semenilor, urmează prezentarea propriu zisă a unor Izvoare făcătoare de minuni, precum şi istoria unor Icoane ale Maicii Domnului.

După un scurt dar cuprinzător mesaj transmis în capitolul Icoana – imagine văzută a Nevăzutului, în care ne este explicat faptul că misterul icoanei, spre deosebire de idoli, care sunt alcătuiri sau închipuiri ale unei realităţi inexistente, este o revelaţie care se adresează numai omului credincios, omului hrănit „cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături” ( 1 Timotei 4,6), urmează un capitol în care sunt explicate minunile –  acele fapte neobişnuite, mai presus  de puterea noastră de a înţelege, dar prin care ni se descoperă lucrarea Preasfintei Treimi, a Maicii Domnului  şi a sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu.

Cei ce au studiat în mod special acest subiect ştiu că cinstirea icoanelor ocupă un loc foarte important  în învăţătura ortodoxă, pentru că icoana este ceva aparte şi anume aşa cum spunea în vremea sa Sf. Vasile cel Mare ceea ce cuvântul împărtăşeşte prin auz, pictura arată în tăcere prin imagine.

Creştinii au simţit întotdeauna faptul că minunile sunt fapte dumnezeeşti mai presus de mintea şi puterea omenească, săvârşite în faţa icoanelor sau în apropierea izvoarelor de apă, locuri unde s-au tămăduit suferinţe trupeşti ori sufleteşti dintre cele mai grele.

În mii şi mii de consemnări, unele scrise, altele transmise oral, găsim mărturia grăitoare a faptului că şi pe teritoriul ţării noastre sunt izvoare şi icoane făcătoare de minuni, de care am beneficiat poate de multe ori fără să conştientizăm, am beneficiat de ajutorul dumnezeesc.

Sunt multe, multe icoane şi izvoare făcătoare de minuni, în locuri ce înmiresmează tainic şi astăzi totul în jurul lor, cu o mireasmă ce este pretutindeni însoţită de cântările pe care le înalţă nevoitorii şi creştinii smeriţi.

Cu stilul său didactic meticulos, aşa cum ne-a învăţat în ultima vreme Îmnaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în predicile sale, în această carte sunt prezentate Izvoarele Maicii Domnului făcătoare de minuni din Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Banat sau Ardeal, astfel ca atunci când paşii noştri de pelerini ne vor duce prin aceste locuri să ştim unde anume să poposim în mod special.

Sunt izvoare tămăduitoare legate de voievozii Ţărilor Române, marcând episoade prin care aceştia şi binecredinciosul popor român au scăpat de boli, secetă, urgii şi năvăliri ale duşmanilor, fie că este vorba de izvorul de la Schitul Horăicioara, de la Schitul Cozancea, de la schitul Glavacioc ori Robaia şi Brâncoveni, Dervent ori apa binefăcătoare din preajma Schitului  Vălig de pe Muntele Semenic.

Deşi nu s-a realizat o inventariere a minunilor şi izvoarelor unde s-au întâmplat minuni trăite de cei ce au alergat la acele izvoare şi au băut apă ori s-au spălat cu apă din acel izvor, suntem siguri, de-a lungul timpului, ele au fost nenumărate.

La un ceas de vorbă am adus în atenţia Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor importanţa Izvorului Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, din imediata apropiere a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou în decursul timpului, că au avut loc şi sigur se vor face minuni. 

Urmează apoi cu o minuţiuozitate şi acurateţe specială prezentarea unor icoane făcătoare de minuni din Moldova, Muntenia şi Ardeal, prezentare care îl va face pe cel ce citeşte să simtă mângâiere când necazurile cele multe îl copleşesc, trezind dorinţa de a vizita acele locuri sfinte, de a se închina şi de a săruta sfintele icoane făcătoare de minuni descoperite prin semne dumnezeeşti, ştiind că astfel vor primi harul lor, dar şi milele şi îndurările Maicii Domnului dăruite din belşug tuturor celor ce-i cheamă cu credinţă fierbinte cinstitul nume.

Suntem convinşi că cei e vor citi această carte se va bucura nespus, îl vor îndemna pe cititor să meargă la aceste izvoare şi la aceste icoane făcătoare de minuni unde vor găsi mângâiere când necazurile cele multe îl vor copleşi, îi vor trezi dorinţa de a vizita aceste locuri şi mai ales îi vor da mângâiere când necazurile cele multe îl vor copleşi, primind astfel harul icoanelor şi izvoarelor, dar şi milele şi îndurările Maicii Domnului dăruite din belşug tuturor celor ce îi cheamă cu credinţă fierbine cinstitul nume.

Arhid. Vasile M. Demciuc