În atenția tuturor mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

informare

Preacuvioase Părinte Stareț / Preacuvioasă Maică Stareță,

Vă rugăm să recomandați pe monahii și monahiile care au diplomă de bacalaureat în vederea urmării studiilor universitare de teologie, iar pe monahii și monahiile care nu au studii liceale în vederea urmării seminarului teologic sau a liceului.

Informațiile exacte privind calendarul înscrierii și examenului se găsesc pe site-ul fiecărei facultăți de Teologie. Pentru a obține binecuvântarea Chiriarhală necesară înscrierii, vă atașăm cererea tip și lista actelor care trebuie depuse la Sectorul Educațional-Teologic din cadrul Centrului Eparhial Suceava.

Vă rugăm să acordați cuvenita atenție continuării studiilor de către viețuitorii mănăstirilor.