Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu Școală Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuți anunță lansarea proiectului „RESPECT,  EDUCAȚIE, SPRIJIN- RES”

RESPECT, EDUCAȚIE,SPRIJIN- RES” (cod SMIS 155922)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Data  22.09.2022

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE” în parteneriat cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” RĂDĂUŢI anunță lansarea proiectului „RESPECT, EDUCAȚIE,SPRIJIN- RES”, cod MySMIS 155922.

Obiectivul general al proiectului este susținerea, stimularea și creșterea gradului de participare a 100 copii (3-5 ani) și a 100 de părinți/tutori  la măsuri, activități și instrumente integrate și personalizate de educație, cu accent pe copiii   din mediul de excluziune socială.  

Obiective specifice:

1) Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ preșcolar  pentru 100 de  de persone din GT (100 de copii cu vârsta între 3 și 5 ani), prin acțiuni, activități, măsuri de tip suport educațional suplimentar pentru preșcolari și de tip de dezvoltare a aptitudinilor complementare a grupului țintă, prin servicii psiho-sociale și prin servicii socio-creative inovatoare și personalizate.

2) Susținerea și stimularea participării la educație a  100 de persoane (copii) din GT (100 de copii cu varsta intre 3 si 5 ani) prin acțiuni, activități, măsuri, servicii suport inovatoare și personalizate pentru grupul țintă, cu scopul participării acestora la serviciile/ programele educaționale. 

3) Susținerea participării a celor 100 de părinți/tutori ai copiilor din grupul țintă, la programe de educație parentală și consiliere socială.

4) Dezvoltarea de acțiuni și activități privind dezvoltarea de parteneriate relevante, prin organizarea și desfășurarea de evenimente inovatoare de tip “masa rotundă”.

Rezultate așteptate:

– 100 copii (3-5 ani) participanți la programul de tip suport educațional suplimentar;

– 100 de copii participanți la programul de dezvoltare a aptitudinilor complementare;

– 100 planuri de intervenție educațională personalizate pentru copii ;

– 100 părinți/tutori participanți la serviciile de educație parentală și consiliere socială;

– 100 de rapoarte de educație parentală/consiliere socială;

– 100 planuri de intervenție personalizate pentru părinți/tutori;

Proiectul se derulează în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 în Municipiul Rădăuți.

Valoarea totală a proiectului este de  1.411.431,05 lei, din care 1.340.859,50 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Date de contact:

FUNDAȚIA „SFINȚII IERARHI LEONTIE SI TEODOSIE”

Str. Calea Bucovinei nr. 201, Rădăuți

Tel.: 0723531673, e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE”           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” RĂDĂUŢI