Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu Școală Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți anunță lansarea proiectului „PROGRES, INOVAȚIE, OPORTUNITATE-PIO”

PROGRES,INOVATIE,OPORTUNITATE-PIO” (cod SMIS 155921)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Data  22.09.2022

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE” în parteneriat cu ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI anunță lansarea proiectului „PROGRES,INOVAȚIE,OPORTUNITATE-PIO”, cod MySMIS 155921.

Obiectivul general al proiectului este susținerea, stimularea și creșterea gradului de participare a 250 elevi (6-10 ani), la măsuri, activitați și instrumente integrate și personalizate de educație, în special a celor aparținând grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii din mediul de excluziune socială.  

Obiective specifice:

1) Creșterea gradului de stimulare a participării la educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii, pentru 250 de elevi, prin acțiuni, activități, măsuri, servicii de tip școală după școală.

2) Susținerea și stimularea participării la educație a 250 de elevi prin acțiuni, activități, măsuri, servicii suport inovatoare și personalizate pentru grupul țintă, cu scopul participării acestora la serviciile/programele educaționale.

3) Organizarea de campanii de informare/ conștientizare și igienizare în comunitatea locală.

Rezultate așteptate:

– 250 elevi participanți la programul școală după școală;

– 250 de elevi participanți la programul de dezvoltare a aptitudinilor complementare;

– 250 planuri de intervenție educațională personalizate pentru elevi;

– 250 elevi participanți la serviciile psiho-sociale și de sprijinire a dezvoltării abilităților de socializare și creativitate;

– 250 elevi beneficiari de sprijin cu scopul participării la servicii educaționale;

– 3 campanii de conștientizare a comunității organizate si desfășurate.

Proiectul se derulează în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 în Municipiul Rădăuți.

Valoarea totală a proiectului este de  1.774.272,90 lei, din care 1.685.559,25 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Date de contact:

FUNDAȚIA „SFINȚII IERARHI LEONTIE SI TEODOSIE”

Str. Calea Bucovinei nr. 201, Rădăuți

Tel.: 0723531673, e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE”   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI