Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu BUKOVINA SAC CONSULT SRL și BUSINESS H-RESOURCES SRL anunță lansarea proiectului „FORMARE, EGALITATE, ȘANSĂ-FES”

FORMARE,EGALITATE,ȘANSĂ-FES” (cod SMIS 155196)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                      Data: 22.09.2022

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE” în parteneriat cu BUKOVINA SAC CONSULT SRL și BUSINESS H-RESOURCES SRL anunță lansarea proiectului „FORMARE,EGALITATE,ȘANSĂ-FES”, cod MySMIS 155196.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de certificare pentru cel puțin 780 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, care beneficiază de servicii integrate, din municipiul Rădăuți și realizarea de servicii de ocupare a unui loc de muncă pentru plasarea pe piața muncii a unui numar de 260 persoane.  

Obiective specifice:

1) Creșterea și susținerea dezvoltării gradului de informare și conștientizare cu privire la importanța și necesitatea participării la programele de FPC și OCUPARE, prin organizarea și implementarea unor acțiuni de informare.

2) Creșterea și susținerea dezvoltării gradului de certificare, calificare și ocupare a unui loc de muncă a grupului țintă, la servicii specializate și personalizate de consiliere profesională și ocupare. 

3) Creșterea și susținerea dezvoltării gradului de participare a celor 780 de persoane, la diferite programe de formare profesională, de evaluare și certificare, cu scopul dezvoltării și dobândirii de noi cunoștințe, competențe, aptitudini practice și abilități teoretice în vederea ocupării unui loc de muncă,  respectiv mediere, informare, consiliere.

Rezultate așteptate:

  • 525 persoane care participă la cursuri de calificare nivelul 1, 2, 3 si 525 de persoane certificate;
  • 780 de persoane ocupate ca urmare a activităților de mediere, informare, consiliere;
  • 780 de persoane orientate profesional și consiliate;
  • 270 persoane care participă la activitățile de mediere și ocupare derulate în cadrul proiectului;
  • 270 de persoane care își găsesc un loc de munca.

Proiectul se derulează în perioada 16 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 în Municipiul Rădăuți.

Valoarea totală a proiectului este de  2.611.524,70 lei, din care 2.449.330,20 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Date de contact:

FUNDAȚIA „SFINȚII IERARHI LEONTIE SI TEODOSIE”

Str. Calea Bucovinei nr. 201, Rădăuți

Tel.: 0723531673, e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

BUKOVINA SACCONSULT S.R.L.
FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE”