Fundația „Sfinții Ierarhi Leontie și Teodosie” în parteneriat cu Fundația „Anastasie Crima” anunță lansarea proiectului „AJUTOR, SĂNĂTATE, RESPECT-ASR”

AJUTOR, SĂNĂTATE, RESPECT-ASR” (cod SMIS 156422)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Data 22.09.2022

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE” în parteneriat cu FUNDAȚIA ANASTASIE CRIMCA anunță lansarea proiectului „AJUTOR, SĂNĂTATE, RESPECT-ASR”, cod MySMIS 156422.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând grupului vulnerabil prin implementarea de măsuri integrate pentru îmbunătățirea calității vieții, combaterea excluziunii sociale și creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru persoanele aflate în risc de sărăcie cu domiciliul pe raza Municipiului Rădăuți.  

Obiective specifice:

1) Creșterea calității vieții pentru un număr de 450 de persoane din Municipiul Rădăuți prin oferirea de servicii socio-medicale specializate în cele 16 luni de implementare a proiectului.

2) Creșterea gradului de implicare activă a comunității în dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Municipiul Rădăuți. 

Rezultate așteptate:

– 450 de persoane vor beneficia de servicii  socio-medicale de îngrijire la domiciliu;

– 450 de aparținători (persoane care au în familie o persoană dependentă care necesită îngrijire) vor fi consiliați de către echipa de îngrijiri la domiciliu;

– 150 de persoane vor beneficia de servicii  de îngrijiri de bază la domiciliu;

– 300 de persoane care vor beneficia de servicii comunitare de bază;

Proiectul se derulează în perioada 16 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 în Municipiul Rădăuți.

Valoarea totală a proiectului este de  1.268.371,29 lei, din care 1.204.952,73 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Date de contact:

FUNDAȚIA „SFINȚII IERARHI LEONTIE ȘI TEODOSIE”

Str. Calea Bucovinei nr. 201, Rădăuți

Tel.: 0723531673, e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

FUNDAŢIA „SFINŢII IERARHI LEONTIE ŞI TEODOSIE”FUNDAȚIA ANASTASIE CRIMCA