*alcătuit în contextul celebrării Zilei Mondiale a Scriitorilor

  1. Bucură-te, că, asemenea lui Moise, prin care poporul lui Israel a devenit poporul Cărţii, al Decalogului, Dumnezeu te-a hărăzit cu darul scrisului.
  2. Fii mereu animat în scrierile tale de setea neostoită de cunoaştere, petrecându-ți viaţa între cărţi, căutând nu doar admiraţia cititorilor, ci mai ales educarea și formarea lor întru Bine și Adevăr.
  3. Îmbină cultura şi credinţa în Hristos, o fericită sinteză a spiritului universal, și coboară în lumea cititorilor tăi Logosul divin.
  4. Dobândește statura şi profilul cărturarului prin muncă jertfelnică și fii conştient de faptul că acolo unde se sfârșește libertatea creaţiei începe rigoarea nesfârşitului miracol divin.
  5. Fii un scriitor al prezentului, dedicat promovării valorilor spirituale, încercând, totodată, să înţelegi rânduiala lumii după cea a lui Dumnezeu.
  6. Unește armonios în creația ta trecutul cu prezentul, din care să se configureze viitorul, pentru a conferi forţă modernităţii tale cărturăreşti.
  7. Intră în competiție cu marii scriitori și te confruntă cu ei cu bulgări de concepte, ca într-o recreaţie mare a cunoașterii.
  8. Extrage partea cea bună chiar și din ceea ce este rău și urât, precum înțeleapta albină, descoperind taina ascunsă a omului şi a cosmosului, care nu au niciun sens în absența lui Dumnezeu.
  9. Fii onest și autentic în scrisul tău, respectând principiile morale și deontologice ale acestei profesii în complexitatea lor.
  10. Încredințează-ți creația ta lui Dumnezeu, pentru Care ai ars ca o flacără vie, și fii încredințat că acesta va fi argumentul intrării tale în Împărăția cerurilor.
† Calinic,

Arhiepiscop al  Sucevei și Rădăuților