Rugăciuni înălțate la punerea pietrei de temelie pentru viitorul Muzeu al Huțulilor din Bucovina

Prin purtarea de grijă a Bunului și Atotmilostivului Dumnezeu, ziua de 02 martie 2024 a reprezentat pentru păstrătorii de tradiții din comuna Brodina un moment aparte, deoarece a fost sfințit locul pe care va fi (re)construită gospodăria huțulă de la sfârșit de secol al XIX-lea, relocată toamna trecută de către familia Torac din satul huțul Zalomestra. Astfel, a fost pusă piatra de temelie a viitorului muzeu dedicat „oamenilor munților” – huțulii, muzeu care va adăposti nestemate din zestrea huțulă a Bucovinei.

Evenimentul a debutat cu oficierea slujbei sfințirii celei mici a apei, de către un sobor de preoți: PC. Pr. Dr. Constantin Oprea, consilier în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PCuv. Protos. Alexandru Moroșan – Director al Departamentului Farmaceutic din cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală, PCuv. Protos. Andrei Stancu, Eclesiarhul Catedralei Episcopale din Vârșeț, Serbia și PC. Pr. Dumitru Gorban, preot paroh al satului.

În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni la punerea pietrei de temelie a edificiului cultural, ca Dumnezeu și Preacuvioasa Maica noastră Parascheva de la Iași – mult folositoarea, căreia i s-a dăruit în chip duhovnicesc ocrotirea muzeului, să binecuvinteze începutul lucrărilor ce vor fi săvârșite, dar și pe ostenitorii și pe toți cei care vor vizita viitorul muzeu, pășind pe urmele înaintașilor.

La acest moment binecuvântat din viața satului tradițional autentic, au participat alături de familia Torac și oaspeți de seamă din urbea Bucureștiului, prof. univ. dr. Camelia Diaconu – președinta Uniunii Medicale Balcanice și membră de onoare a celor mai importante societăți profesional-științifice: European Society of CardiologyAmerican College of Cardiology, American College of Physicians, dr. Adriana Mihalaș – medic de familie în București, secretarul BEx al Colegiului Medicilor din Municipiul București și coordonatorul a două departamente din cadrul organizației profesionale: „Departamentul Acreditări și Avizări” și „Departamentul Financiar”, doamna viceprimar al comunei Brodina, Elena Torac, familia prof. Șoflău Petru și Elena, fam. Chichioacă Ștefan și Casiana, dar și alți iubitori de tradiție și frumos.

Gospodăria huțulă (din bârne de lemn) de la sfârșit de secol XIX, se dorește a fi relocată de pe vârf de munte și transformată într-un veritabil muzeu al huțulilor prin strădania familiei Torac, păstrători ai tradiției strămoșești autentice. Amintim faptul că familia Torac deține și o colecție etnografică extrem de valoroasă la Brodina ce cuprinde mii de obiecte adunate din satele bucovinene.

Binecuvintează Doamne pe toți cei care prin jertfa lor făuresc locașuri de cultură și patrimoniu ale neamului românesc!

Pr. Dr. Constantin Oprea
Consilier Cultural