1. Mulțumește Preaveşnicului Dumnezeu pentru harul preoţiei, încredințat ție spre lucrare prin hirotonie, prin punerea mâinilor episcopului.
  2. Slujește, ca iconom al tainelor Preasfintei Treimi, cu aceeaşi emoţie sfântă ca în prima zi de hirotonie și mărturisește-L în orice clipă pe Mântuitorul Hristos.
  3. Fă-te pildă păstoriţilor tăi pentru a câştiga sufletele lor pentru veșnicie prin modul tău de a fi, cu slujirea, cu cuvântul și cu fapta, cu credinţa şi dragostea.
  4. Arzi cu duhul în păstorirea turmei lui Dumnezeu și în lucrarea celor bine plăcute lui Dumnezeu, asemenea rugului din Sinai, care ardea și nu se mistuia.
  5. Trăieşte, tu și familia ta, în concordanță cu valorile și principiile pe care le mărturisești, în duhul Atotțiitorului Dumnezeu, Care binecuvântează rodirea și pe slujitorii Săi.
  6. Oferă mângâiere sufletească celor care te caută și ajută pe toți cei în nevoie, indiferent de originea etnică, religioasă sau socială, propovăduind neîncetat iubirea dintre oameni, după modelul samarineanului milostiv.
  7. Păstrează confidențialitatea mărturisirilor, mijlocindu-le credincioșilor întâlnirea cu Hristos Domnul prin participarea la slujbele Bisericii şi prin Tainele Bisericii.
  8. Fii lumină călăuzitoare între oameni, sârguincios şi jertfelnic în slujirea semenilor și lucrarea Bisericii, străin de orice semeţie, smerit și milostiv.
  9. Cercetează Sfintele Scripturi, viețile și scrierile Sfinților Părinți, împlinește cuvântul dumnezeiesc, roagă-te și slujește, îndrumă și învață pe credincioși spre cunoașterea și înțelegerea dreptei credințe.
  10. Fii un alt Anania dispus să convertești pe orice Saul orbit de păcat, pentru ca prin tine Hristos să-i dea vedere și, astfel, să ai certitudinea că nu vei bate singur la porţile veşniciei.
Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților