1. Mulțumește lui Dumnezeu, Care te-a rânduit înger păzitor semenilor tăi, asemenea supraveghetorilor şi temnicerilor din Sfânta Scriptură.
  2. Asumă-ți cu mult curaj riscurile profesiei, având în vedere că nu ai de-a face cu oameni sfinţi, ci cu oameni al căror comportament este contrar vrerii lui Dumnezeu, dar şi comunităţii din care fac parte.
  3. Fii încredințat că în orice clipă, și mai ales când te afli în primejdie pentru o cauză nobilă, Dumnezeu este cu tine, împreună cu sfinții Săi.
  4. Seriozitatea și disponibilitatea, însoțite de calităţi fizice, psihice şi morale de înaltă ținută, să-ți fie principalele virtuți în gestionarea cazurilor.
  5. Evită comportamentele care ar putea știrbi încrederea populaţiei în ceea ce priveşte probitatea ta profesională.
  6. ⁠Fii om al legii, dar şi al iubirii de oameni, un prieten al cetăţeanului, care nu-ți este nici subordonat, nici dator cu o atitudine umilă.
  7. Preîntâmpină, pe cât este posibil, răul printr-o conduită pe măsura jurământului tău de credinţă faţă de ţară şi faţă de Dumnezeu.
  8. Arată-te demn de respectul şi încrederea impuse de profesia ta, evitând compromisurile care pot atrage după sine șantajul sau alte încălcări ale legii.
  9. Fii un model de trăire creştină în familie, în societate, în instituția și comunitatea în care îți desfăşori activitatea.
  10. Consacră-ți timpul îndeplinirii cu promptitudine a îndatoririlor tale, pentru care vei primi binemeritata răsplată de la Părintele ceresc.
† Calinic,

Arhiepiscop al  Sucevei și Rădăuților