Decalogul ostașului Domnului

1. Răspândește cuvântul Evangheliei sădit în tine în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, spre mântuirea sufletului tău, ca cel care, prin primirea Sfântului Botez, în numele Preasfintei Treimi, prin Sfânta Mirungere și Sfânta Euharistie, ai devenit ostaș al Domnului.

2. Susține cu tărie mărturisirea de credință a Bisericii și rămâi statornic în învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos, mărturisindu-L ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat, precum odinioară ostașul care L-a văzut dându-Și duhul pe Cruce.

3. Întărește-ți credința prin împlinirea învățăturilor Sfintei Scripturi, ale Sfintei Tradiții și ale Sfinților Părinți, prin participarea la slujbele Bisericii și la întâlnirile frățești.

4. Sporește-ți viețuirea întru virtute prin comuniunea cu Dumnezeu, Cel Unul în Ființă și întreit în Persoane, cu Maica Domnului și cu Sfinții, și prin împlinirea rânduielilor Bisericii și canonului rânduit de duhovnicul tău.

5. Împărtășește bogăția duhovnicească  și frumusețile Ortodoxiei și fă ca lumina lui Hristos, care se află în tine, să strălucească și în viața celor din jurul tău.

6. Fii model de urmat în împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu și nu te lăsa ispitit de cei ce caută să facă dezbinări în Biserică; păzește-te pe tine însuți și învățătura ortodoxă statornicită în soboarele ecumenice.

7. Intensifică relația cu Dumnezeu și cu semenii prin multa sfătuire cu părinții Bisericii, prin post și rugăciune, prin ascultare și răbdare, prin împreună-lucrare și iubire jertfelnică.

8. Respectă ierarhia bisericească, pentru că ea veghează pentru sufletele tuturor, și nu te împotrivi rânduielilor așezate de Dumnezeu prin sfinții Lui, ci te fă mlădiță plină de roade a Bisericii luptătoare.

9. Fii cinstit și smerit în toate împrejurările; fugi de mândrie și slavă deșartă, de ispita judecării aproapelui și a îndreptățirii de sine, arătându-ți prin aceasta calitatea de creștin ortodox autentic.

10. Păstrează-ți identitatea spirituală neștirbită și lucrează neîncetat la propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu; arată-te pildă de fapte bune, grăiește cele ce se cuvin învățăturii sănătoase, căci numai așa vei dobândi Împărăția lui Dumnezeu.