1. Mulțumește Preasfintei Treimi, Maicii Domnului, Sfinților şi tuturor celor care au investit în pregătirea ta.

2. Sporeşte-ţi credinţa, prin care vei dobândi virtutea cunoaşterii lui Dumnezeu, al Cărui chip îl porţi.

3. Cinsteşte-ţi tatăl şi mama care te-au născut şi crescut şi care, jertfelnic, îţi veghează devenirea.

4. Râvneşte binele prin multa sfătuire cu dascălii tăi, căci ştiinţa şi sfatul celui înţelept vor fi har peste har.

5. Fugi de relele propuse de societatea secularizată, ca binele să te însoțească pururea.

6. Privește cu prudență spre reușitele celor din jur, căci nu știi care şi cum se vor sfârși.

7. Pregătește-te în fiecare zi ca şi cum ai intra într-o nouă competiție la sfârşitul acesteia.

8. Roagă-te, nu te întrista când pierzi, ca să nu-ţi rişti sănătatea; reinventează-te în permanență şi aşa vei birui.

9. Păzeşte-ţi mintea, sufletul şi trupul curate şi astfel vei beneficia de ocrotirea lui Dumnezeu.

10. Priveşte spre viitor cu credinţă în Dumnezeu, cu nădejde în Providenţă şi cu dragoste faţă de Familie, Biserică şi Ţară.