1. Unește-te liturgic şi euharistic cu Dumnezeu, Creatorul celor văzute și nevăzute, și ia pe Maica Domnului drept model de mamă iubitoare și jertfelnică.
  2. Luminează cu dragoste, răbdare și sensibilitate conduita soțului tău și călăuzește-i inima, ajutându-l să privească întotdeauna dincolo de el și astfel să realizeze menirea lui în viața de familie.
  3. Mulțumește lui Dumnezeu fiindcă, prin nașterea de prunci, ai primit demnitatea de mamă, prin care El Își continuă opera Sa creatoare, iar ție ți-a deschis calea spre mântuire.
  4. Asigură tihnă și stabilitate familiei și casei tale, ca una care, prin zămislirea pruncilor împreună cu soțul tău, ești strâns legată de Părintele ceresc, de Fiul Cel născut din veșnicie și de Duhul dătător de viață.
  5. Afirmă-ți eternitatea prin maternitate și împropriază-ți-L pe Dumnezeu prin iubirea ta maternă.
  6. Așază împreună cu soțul tău întreaga existență a copiilor voștri sub stindardul credinței, nădejdii și dragostei, după modelul Preasfintei Treimi, oferind lumii ceea ce este mai nobil, mai bun și mai frumos în sufletele lor.
  7. Îndrumă-ți duhovnicește copiii, învățându-i frica cea bună de Dumnezeu, teama de păcat, calea spre virtute, respectul faţă de semeni, bunătatea ca mod esenţial de viaţă și dorința de a se uni cu Hristos prin Sfânta Euharistie cât mai des.
  8. Asumă-ți cu jertfelnicie și devotament demnitatea de soție și mamă, ca, mergând pe calea mântuirii alături de cei ai casei tale, să vă bucurați cu toții întru Domnul, în nemărginirea Împărăției Lui.
  9. Trăiește integral viața celui de lângă tine, cu bucuriile și cu tristețile lui, ca la sfârșitul fiecărei zile să simți bucuria datoriei împlinite, în toată intensitatea ei.
  10. Poartă-i pe toți în brațele iubirii tale spre Împărăția lui Dumnezeu, ca împreună cu toți sfinţii să vă ospătați din bunătățile cele veșnice.
† Calinic,

Arhiepiscop al  Sucevei și Rădăuților