Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Fălticeni, în data de 15.03.2024, ora 11.00, la sediul Protopopiatului Fălticeni , str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 800 mc lemn lucru rășinoase, din partizile:

1.UP I Băișescu – partida – 2400151300020 = 200 mc – LL R, ACC I

2.UP I Băișescu – partida – 2300151301240 = 300 mc – LLR, ACC I

3.UP I Băișescu – partida – 2300151300360 = 150 mc – LL R, ACC I

4.UP I Băișescu – partida – 2300151300950 = 150 mc – LL R, ACC I

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1, până la data de 14.03.2024, ora 14.00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 14.03.2024, ora 14.30.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe