1. Fii recunoscător lui Dumnezeu pentru că te-a înzestrat, precum odinioară pe Moise, avocatul poporului său înaintea Tronului ceresc, cu toate darurile care pot împodobi viața împlinită a unui avocat.
  2. Fundamentează-ți apărarea pe probitatea argumentelor, pe capacitatea de analiză și sinteză, pe creativitate și fermitate.
  3. Tinde să devii un maestru al retoricii prin abilitatea cu care îți alegi strategia de abordare a cazului, prin profunzimea pledoariilor și prin elocvența intervențiilor.
  4. Nu te abate niciodată de la reperele deontologice ale profesiei tale, scrise sau nescrise, și călăuzește-te după legile dumnezeiești.
  5. Respectă-ți profesia și nu fă din aceasta un scop în sine, construindu-ți o carieră demnă și de succes.
  6. Fii un apărător al dreptății, asemenea lui Ilie, care s-a făcut apărătorul moștenirii lui Nabot, înfruntând lăcomia regelui Ahab și a Izabelei.
  7. Nu fi robul unei dreptăți logice, dar mincinoase, și nu lăsa urme ale nedreptății în sufletul justițiabililor.
  8. Sancționează nedreptățile, precum odinioară Natan pe ale regelui David, și străduiește-te mereu să descoperi și să aduci la lumină adevărul.
  9. Îmbracă roba de avocat cu demnitate și nu te abate niciun moment de la etica profesională, cedând presiunilor de orice natură.
  10. Credința în Dumnezeu, integritatea și moralitatea să-ți fie principiile esențiale, cu care să deschizi ușa Împărăției cerurilor la Judecata de Apoi.
Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților