Constantin Popescu din Bucovina – primul erou în Războiul de independenţă

jpgs

Anul 1877 este cu adevărat  un an de cotitură în istoria românilor, anul în care prin jertfa a mii şi mii de  români, a  fost consfinţită Indepnedenţa României, an în care s-a adus pace şi linişte sufletească după îndelungi nedreptăţi  şi suferinţe.

Printre miile de eroi, cunoscuţi şi necunoscuţi, care nu au precupeţit nimic ci cu eroism au făcut totul pentru apărarea credinţei, pentru libertate, pentru independenţă, pentru unitatea şi demnitatea poporului român, un loc aparte îl ocupă eroul Constantin I. Popescu, fiul preotului Ioan Popescu din Ceahor –Cernăuţi, despre care vorbeşte în Jurnalul său cunoscutul profesor universitar Alexandru (Leca) Morariu .

Născut  în anul 1857, în localitatea Camena – Cernăuţi, pleacă la vârsta de 19 ani la Iaşi înscriindu-se la Şcoala militară. Potrivit informaţiilor istorice a fost prima victimă  în Războiul de Independenţă, fiind ucis de o ghiulea turcească.

În memoria lui Constantin  I.Popescu, la Calafat a fost ridicat un monument. Oraşul Calafat este considerat în istoria românilor  ca fiind localitatea  de unde  a început practic  Războiul de independenţă din 1877 contra imperiului Otoman. Din acest oraş, la data de 26 aprilie 1877, dintr-un loc aflat pe malul Dunării, a fost trasă  prima salvă de tun către poziţiile ocupate  de armata otomană pe malul bulgăresc.

 Cultul eroilor, pomenirea din neam în neam este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte şi mărturiseşte că iubirea  este mai tare decât moartea. Locul unde  a  fost înmormântat nu se cunoaşte  dar este cunoscut de Dumnezeu, pentru că Hristos Domnul adună în comuniunea Sa  sufletele celor adormiţi în dreapta credinţă, ca  spicele într-un snop de grâu.

Pomenirea eroului Constantin I Popescu în aceste  zile, şi a  tuturor eroilor neamului românesc, este o datorie a  noastră a  tuturor românilor. Să-L rugăm pe Mântuitorul Hristos Cel Răstignit şi Înviat, să reverse harul Său, al luminii şi vieţii veşnice peste Eroii neamului românesc, dăruindu-le  odihnă sfântă întru nădejdea Învierii.

 

Foto: Monumentul Eroilor din Calafat