Programul național de exercițiu catehetic și scriere reflexivă „BIBLIA CĂLĂTOARE”

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților,  organizează, în perioada 15.10.2021-15.01.2022,  Programul național de exercițiu catehetic și scriere reflexivă BIBLIA CĂLĂTOARE, program  complementar, educațional-catehetic,  în cadrul parteneriatului Școală-Biserică.

            Context socio-educațional, catehetic și cultural:

 • marcarea anului 2021 ca Anul Internaţional al Păcii şi Încrederii, declarat astfel prin Rezoluţia A/73/L.110, la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 12.09.2019;
 • organizarea concentrată și sistemică a unor evenimente educațional-catehetice colaborative de Ziua Bibliei (celebrată anual la 13 noiembrie), instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 14-15 noiembrie 2006;
 • intensificarea activităților cu caracter multidimensional – educațional, catehetic, comunitar și socio-emoțional – ale Școlilor de duminică, program inițiat și susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților;
 • marcarea, prin evenimente sumative naționale, a Zilei Culturii Naționale,  stabilită prin Legea Nr. 238 din 7 decembrie 2010;
 • redimensionarea parteneriatului Școală-Biserică din perspectiva prevederilor art. 5 (1) din Protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale (nr. 9217/29.05.2014), Patriarhia Română (nr. 5120/29.05.2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. C-927/30.05.2014).

            Descrierea programului național:

 • participă la program copii și tineri din toate județele țării, coordonați de preoți/profesori/bibliotecari/profesori documentariști/coordonatori de centre de tineret și/sau de centre catehetice, în echipaje constituite la nivelul școlilor și/sau al parohiilor;
 • fiecare echipaj va desfășura un proiect propriu, de tip catehetic sau educațional, de (re)descoperire/aprofundare a textului biblic, respectiv de scriere reflexivă/interpretativă/creativă/eseistică de tip scrisoare-fluviu inspirată de lectura textului scripturistic;
 • *Tehnica scrisorii-fluviu a fost experimentată de către noi pe parcursul mai multor proiecte educaţionale şi a fost premiată în cadrul Târgului de Inventică Didactică la Şcoala de Iarnă a Educaţiei de Excelenţă, în 2009, pentru multiplele ei valenţe educative.

Pe o rolă obişnuită de fax (lungimea se stabileşte în funcţie de numărul de participanţi) se delimitează cu un creion (sau colorat!) spaţii de redactare de cca 25-30 cm. Elevii sunt împărţiţi pe grupe astfel încât să poată fi asigurate condițiile de distanțare impuse de actualele norme sanitare și să poată fi asigurat și spaţiul necesar de redactare concomitentă a lucrării propuse (învățătura de credință transmisă de textul biblic/interpretări și comentarii realizate de către scriitori bisericești consacrați/impresii de lectură scripturistică/opinii sau împărtășiri corelate cu mesajul biblic/file de jurnal de activitate/creaţii literare pe o temă impusă/eseu structurat etc). Apoi sunt aşezaţi în linie, în faţa rolei de hârtie, la o distanţă care să le permită distanțarea și libertatea de mişcare, dar şi care să-i determine să colaboreze şi să se antreneze reciproc în activitate. La o primă rundă se lasă libere câteva spaţii între copii, spaţii care vor fi completate de membrii celorlalte grupe.  

 • produsele de tip scrisoare-fluviu vor fi trimise în colet pe adresa coordonatorului de program, Daniela Ceredeev, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Calea Unirii, nr. 15, Suceava, însoțite de o scurtă prezentare (parohia/unitatea şcolară, număr de participanţi, durata activităţilor, lungimea scrisorii-fluviu, coordonator/coordonatori, alte detalii specifice şi relevante, fotografii), ca și de un produs cultural/spiritual/tradițional simbolic, reprezentativ pentru zona culturală, etnografică sau spirituală din care provine, în vederea organizării unei galerii complementare cu tema Locuri luate la pas de Biblia călătoare;
 • echipajele înscrise în concurs (prin completarea formularului atașat) vor participa la Forumul național și laborator de învățare alternativă BIBLIAteca, ed. a II-a, webinar pentru copii și tineret organizat pe 13 noiembrie 2021, de Ziua Bibliei; cu această ocazie vor fi prezentate și evidențiate și primele activități desfășurate în școli și biserici din țară;
 • proiectele proprii vor putea fi desfășurate de către fiecare echipaj în perioada 15.10.2021-10.01.2022, astfel încât produsele finale să poată ajunge la organizatori înainte de festivitatea de premiere și celebrare a participanților la program, ce va avea loc de Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2022;
 • activitățile și rezultatele proiectelor vor fi promovate constant într-un spațiu virtual dedicat programului și care va fi comunicat ulterior pe adresele de corespondență electronică ale coordonatorilor de echipaj, menționate în formularul de înscriere;
 • premiile programului – trofee, diplome, Biblii, Noul Testament cu Psalmii, cărți cu conținut moral-religios și catehetic, icoane și produse de colportaj – vor fi acordate echipajelor participante la programul nostru de învățare și dezvoltare comunitară colaborativă.

            Etapele programului:

 • etapa preliminară – înscrierea în program; constituirea echipajului, stabilirea activităților și a responsabilităților din proiectele proprii, completarea formularului https://forms.gle/SrSWkz7xcyqDMthHA
 • etapa propriu-zisă de desfășurare a proiectului propriu și comunicarea rezultatelor lui, până cel târziu 10.01.2022;
 • etapa de sumarizare și celebrare a rezultatelor, premierea participanților, 10-15.01.2022.
coordonator,
prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pt religie