Concurs pentru ocuparea unui post de preot militar

anunt_concurs

 Selecție la nivel național pentru concursul de ocupare pentru posturile vacante de preot militar de la Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada” U.M. 01042 Curtea de Argeș, jud. Argeș și Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, U.M. 0 1945, Borcea (Fetești), jud. Călărași

Depunerea dosarelor se va face personal la sediul Sectorului Social­Filantropic al Administrației Patriarhale în termen de 30 zile de la trimiterea prezentei, la adresa: B-dul. Regina Maria nr.1, bl. P5B, et. 6, ap. 16, Sector 4, București.

Concursul se va organiza în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscrieri.

În acest sens, potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să existe cel puțin doi candidați, aceștia trebuie sa fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8.50 și vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații ce provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care se află postul vacant de preot militar);
 2. Binecuvântarea și recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
 3. Cererea de înscriere la concurs;
 4. Copii acte studii ( diploma de licențiat în teologie și foaie matricolă);
 5. Copie act de identitate;
 6. Fișă personală eliberată de eparhie;
 7. Cazier judiciar;
 8. Fișă medicală (tip recrutare);
 9. Curriculum vitae;
 10. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 11. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 12. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 13. Certificat de competență operare pe calculator.