Sectoarele Centrului Eparhial Suceava vor funcționa după un nou program

informare

Având în vedere HOTĂRÂREA nr. 91 din 22 octombrie 2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare ce trebuie aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cauzate de virusul SARS-COV-2, în cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în perioada 1 – 30 noiembrie 2021, programul de lucru al Sectoarelor a fost adaptat în așa fel încât să se respecte prevederile Art. 5, alin. 1 și 2, din Hotărârea menționată mai sus, care prevede ca „angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați”, precum și ca „aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară”.

Programul de lucru poate fi consultat la avizierul Centrului Eparhial.