Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 19.09.2023, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Antonie cel Mare” Suceava, păstorită de către Părintele Filip Doru, din Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar. 

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii morale, pervetirea credinței”, susținută de către Părintele Filip Doru de la Parohia ,,Sfântul Antonie cel Mare” din Suceava. 

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 18 preoți. 

Au luat cuvântul următorii: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1 ,,Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”); Pr. Gavrilei Eduard; Pr. Pricop Ionuț; Pr. Popovici Dumitru; Pr. Lăzăreanu Cristian. 

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv. 

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:  

„Lucrarea de pastorație poate fi definită ca arta de a păstori sufletele enoriașilor, ale credincioşilor Bisericii, care se constituie în turma duhovnicească  – Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. (Ioan 10, 11). Imaginea aceasta exprimă modul în care preotul, ca trimis al ierarhului său în parohie şi lucrător după acest model, îşi conduce credincioșii pe calea mântuirii.” 

   În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte: 

– pastorația are și rolul de a ajuta comunitățile să facă față multiplelor provocări cu care se confruntă; 

– Biserica trebuie să ofere sprijin și încurajare, atât celor în vârstă, cât și celor tineri care s-au abătut sau nu au cunoscut calea credinței; 

– în contextul războiului, Biserica trebuie să ofere sprijin emoțional și spiritual celor afectați de conflict și care au fost nevoiți să-și părăsească familiile și casele.  

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Filip Doru, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 18.09.2023, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, păstorită de către părintele Marișca Gheorghe din Plăvălari, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț. 

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul ,,Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii morale, pervetirea credinței” susținută de către părintele Marișca Gheorghe de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Plăvălari. 

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți. 

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Onea Valentin. 

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul într-un sat îmbătrânit are o responsabilitate importantă în slujirea și îndrumarea credincioșilor, având în vedere nevoile specifice ale unei populații în vârstă. Prin asigurarea unei slujiri spirituale și sociale de calitate, preotul poate juca un rol vital în menținerea coeziunii și identității comunității rurale.” 

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte: 

– Preotul poate colabora cu autoritățile locale și cu organizațiile non-guvernamentale pentru a găsi soluții pentru problemele cu care se confruntă; 

– încurajarea credincioșilor să se roage pentru pace și pentru încetarea conflictelor; 

– Biserica trebuie să joace un rol activ în medierea și rezolvarea conflictelor prin intermediul dialogului și al negocierilor. De asemenea, ea poate să sprijine proiectele umanitare și să ofere ajutor victimelor războiului. 

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Marișca Gheorghe  pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de  21.09.2023, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, păstorită de către Părintele Pleșea Ciprian, din Moara-Bulai, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor. 

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii morale, pervetirea credinței”, susținută de către Părintele Pleșea Ciprian de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Moara-Bulai. 

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți. 

A luat cuvântul părintele Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3 ,,Sfântul Ierarh Petru Movilă”); Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Grigore Ureche; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Lazăr Daniel. 

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:  

„În contextul actual,  cauzat de îmbătrânirea populației de la sate, de declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina, de imigrația tineretului, de prezența unor ideologii imorale precum și de tendințele de pervertire a credinței, preotul devine și mai pregnant un apărător și reprezentant al obștii lui, dar și al cultului pe care îl deservește, practicând și administrând pe mai departe serviciile spirituale, tainele sau sacramentele specifice; preotul trebuie să dovedească disponibilitate și empatie, predispoziție de ajutor și implicare pentru ajutorarea celui aflat în stare de boală, de nevolnicie sau eventuală dezagregare sufletească, trupească; preotul trebuie să fie atent la eventualul contra-transfer în îndrumarea duhovnicească, să își păstreze echilibrul și stabilitatea intrapsihică, starea de trezvie practicată de mai vechii trăitori spirituali, iar asistarea duhovnicească să fie garantată indiferent de gravitatea sau cazul-limită presupus de o situație sau alta, desigur prin luarea tuturor măsurilor de prevenție igienică, medicală, socială; preotul va veghea la starea turmei sale prin cunoașterea și gestionarea unor trebuințe, urgențe, implicându-se în identificarea unor resurse, a unor soluții și căi de prevenire sau ameliorare a unor situații ce pot apărea în zona de care este responsabil.” 

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte: 

– necesitatea afirmării identității ortodoxe, ca sistem religios unitar și unificator al tuturor existentelor umane in Iisus Hristos Mantuitorul și Domnul; 

– implicarea activă a clerului în combaterea fenomenelor menționate prin inițierea unor măsuri în vederea schimbării comportamentului acestor categorii sociale; 

– diminuarea expunerilor la manipulările din mass-media, accentul pus pe cultură, lectură biblică, scripturistică și patristică, dezvoltarea trăirii religioase autentice. 

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh  Pleșea Ciprian pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 25.09.2023, ora 17:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” păstorită de către Părintele Dura Florin  din Berchișești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr.  4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin. 

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii morale, pervetirea credinței” susținută de către Părintele Dura Florin de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din Berchișești. 

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 8 preoți. 

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4 ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”); Pr. Aluculesei Alexandru; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Cojocar Marius; Pr. Simerea Doru-Constantin; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Manolache Mihai. 

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv. 

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:  

„În contextul actual, dincolo de misiunea sfințitoare, misiunea preotului este extrapolată într-un consistent registru de formare a credincioșilor și cultivare a valorilor creștine, dar și de implicare vie în viața fiecărui credincios din parohie, ferindu-l de drama rătăcirii spirituale, inutilității, izolării sau de drama omului indezirabil, ajutându-l să ajungă la un echilibru duhovnicesc cu sine, cu comunitatea și cu Biserica: Nu există biserică fără Hristos(Sfântul Ciprian).” 

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte: 

– rolul mărturisitor al Bisericii constă în transmiterea mesajului hristic prin trăirea unei vieți creștine și autentice; 

– satul și biserica vor rămâne întotdeauna locul genezei noastre indiferent de numărul locuitorilor și vârsta lor; 

– fenomenul migrației creează o serie de oportunități de ordin misionar, economic și cultural, dar și numeroase provocări și dificultă în întâmpinarea cărora e necesar să intervină Biserica prin slujitorii săi. 

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Dura Florin pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare. 

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 26.09.2023, ora 09:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, păstorită de către Părintele Juravle Cristian din Cacica, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea. 

Am săvârșit slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur în capela cu hramul ,,Sfânta Varvara” din Mina-Cacica, după care a urmat meditația cu titlul  ,,Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii morale, pervetirea credinței” susținută de către Părintele Juravle Cristian de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” din Cacica. 

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți. 

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5 ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”); Pr. Cojoleanca Bogdan. 

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:  

„Nici credința, nici inteligența, oricare ar fi aceasta nu ne pot promite niciunuia că vreodată va exista o lume perfectă. Aceasta nu există. Continua așteptare a unei astfel de lumi, jocul cu posibilitatea și apropierea ei, este cea mai serioasă amenințare e apare la adresa societății noastre, pentru că de aici se ivește în mod fatal reveria anarhică […] Pentru solidaritatea viitoare este nevoie să reînvățăm curajul de a accepta imperfecțiunea și continua stare de pericol a celor omenești, dar lucrând continuu, cu deplin curaj și devotament, pentru a suprima lipsurile și pentru a face, pe cât ne este omenește posibil, o societate deschisă, morală, serioasă, în care credința să fie manifestarea firescului, și nu a unor noțiuni impuse, așa cum este, din nefericire, uneori interpretată.” 

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte: 

–  preotul este dator să ia măsurile care se impun în situațiile amintite, în sensul că are responsabilitatea de a învăța cum anume să reziste generațiile tinere în fața ispitelor de tot felul; 

– Biserica, prin intermediul preoților, are datoria de a educa credincioșii, indiferent de vârstă, folosind pentru fiecare categorie de vârstă în parte „remediile” potrivite; 

– Este necesar să îi învățăm pe copii să reziste păcatului și să se bizuie în primul rând pe Dumnezeu și pe ajutorul Lui.  

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Juravle Cristian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare. 

 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin