Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 27.09.2023, la Parohia „Sfântul Dumitru”- Centru, din orașul Suceava păstorită de către părintele Duțuc Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghezmei mici, Acatistului Maicii Domnului Pantanassa și Taina Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Evidențierea unor personalități reprezentative ale Parohiei Sfântul Dumitru – Suceava” de către P.C. Pr. Costiuc Tiberiu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În decursul istoriei noastre zbuciumate, neamul nostru a cunoscut multe și adevărate pietre de temelie ce au fost un suport al  unității noastre spirituale. Părintele Nicolae Pentelescu a fost una dintre ele, lăsând urme adânci atât  în memoria urmașilor săi din punct de vedere cultural, artistic și spiritual, aflându-se mereu în  slujba promovării valorilor religioase, morale şi culturale în societate. Mai mult de atât, epoca noastră e luminată de faptele ale acestui vrednic duhovnic şi demn fiu al neamului românesc, care a contribuit la dezvoltarea conștiinței unității și solidarității naționale și la afirmarea identității românești, fapte înscrise în istoria Bisericii și a Țării, înveșnicite nu doar în registrele timpului, ci și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit, rămânând  un model, un ideal viu de demnitate nu doar pentru slujitorii altarelor”.

           În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Părintele Nicolae Pentelescu a fost cunoscut în cercurile intelectuale ale Bucovinei și nu numai, ca un neobosit cercetător în arhive și biblioteci. A fost un teolog cu o vastă cultură, de o subtilitate și sensibilitate aparte, personalitatea sa dominantă și totodată seducătoare rămâne de necuprins și aproape imposibil de exprimat în doar câteva cuvinte;
 2. A fost un pasionat organizator de coruri laice și bisericești, a efectuat cercetări privind istoria unor biserici și viața culturală din Bucovina, însuflețit în primul rând de dragostea și pasiunea sa pentru muzică, lăsând studii monografice despre diverse coruri bisericești, despre preoți cărturari, despre biserici din Țara Fagilor;
 3. Părintele Nicolae Pentelescu a fost cu adevărat păstorul care-și pune sufletul pentru credincioșii săi. Viața lui a fost o permanentă jertfă de muncă și de râvnă întru slujirea Bisericii lui Hristos și luminarea credincioșilor.

              În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Duțuc Adrian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

În data de 18.09.2023, la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” – din orașul Suceava, păstorită de către părintele Hirghiligiu Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Vasile cel Mare, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații ” de către P.C. Pr. Hirghiligiu Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Prezența frecventă şi continuă a bunicilor în viața familiei sau aproape de familie este benefică pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Bunicii sunt în stare să ofere un spectru larg de valori autentice şi să împărtăşească experienţa lor de viaţă. În pofida unor viziuni sceptice, studiile sociologice demonstrează că înțelepciunea bunicilor, experiența lor trăită, capacităţile de conciliere sunt foarte valoroase. Ei oferă familiei dragoste necondiţionată şi tot sprijinul, dau dovadă de răbdare, toleranţă, bunăvoință, onestitate; perpetuează valorile spirituale ale neamului şi astăzi, deseori suplinesc părinţii.

De cele mai multe ori, apariția nepoților este întâmpinată cu entuziasm de către bunici. Prezența acestora în viața copiilor este binevenită, reprezentând un ajutor pentru părinți dar și un motiv de bucurie pentru cei mici”.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bunicii promovează şi transmit cultura familială peste generaţii şi formează sentimentul de apartenenţă şi identitate la un grup social definit ca neam. Existența şi interacţiunea eficientă a trei generații, este o condiție obligatorie în vederea dezvoltării și funcționării optime a  omului şi societății, inclusiv a familiei;
 2. Astăzi bunicii constituie adevărate modele existenţiale de viaţă trăită onest pentru copiii lor adulţi şi pentru nepoţi. E important să conştientizăm rolul acestora în familie şi să-i apreciem pentru faptul că îşi fac timp şi valorifică anumite resurse pentru creşterea şi educaţia nepoţilor.
 3. Cultura părinţilor şi a bunicilor contribuie într-un mod decisiv la formarea concepției despre viață şi lume; asigură interiorizarea modelelor comportamentale și relaționale; determină integrarea şi adaptarea optimă a individului în mediul social, pregătindu-l treptat şi subtil pentru exercitarea rolurilor familiale (de fiu/fiică, frate/soră, părinţi, bunici) şi sociale.

         În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Hirghiligiu Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 21.09.2023, la Parohia Ipotești I, comuna Ipotești,  păstorită de către părintele Bobu Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”, de către P.C. Pr. Muntianu Gabriel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Biserica se preocupă de toți membrii săi, indiferent de grupa de vârstă sau statutul social. Avem datoria de a răspunde nevoilor oricărui om și cu atât mai mult, noi cei ce suntem în putere, suntem datori să sprijinim grupele de risc: copiii și vârstnicii. Liturghia și filantropia sunt indiciile unei adevărate puteri duhovnicești a unei comunități creștine. Filantropia creștină a venit în ajutorul nevoilor vârstnicilor nu doar din punct de vedere al asistenței sociale, ci a arătat importanța spirituală a prețuirii seniorilor ca adevărate tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune.

În toate momentele Istoriei Bisericii Ortodoxe Române se observă o grijă permanentă pt vârstnici și problemele acestora”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Implicarea vârstnicilor în creșterea și aducerea copiilor la Sfânta Biserică, împărtășirea și învățarea de rugăciuni potrivite vârstei lor ;
 2. Se recomandă ca fiecare vârstnic să se pregătească duhovnicește pentru această etapă, fără a transforma despărțirea de cei dragi într-o disperare continuă. Primirea dezlegării păcatelor prin Spovedanie, îl va ajuta pe vârstnic să înțeleagă cele trei etape ale Sfintei Taine (sacramental, psihologic, profilacto-curativ). Referindu-ne exclusiv la aceasta, preotul trebuie să explice importanța Tainei Spovedaniei. Asemănată cu un act medical, vârstnicul va simți influența benefică a acesteia în trăirea religioasă. Apăsarea poverii păcatelor se va diminua, va fi în stare să restabilească liniștea sufletească și să găsească pacea pe calea îndreptării pentru a reface comuniunea cu Dumnezeu;
 3. Biserica trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor vârstnicilor, dar totodată trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza vârstnicii, a nu-i abandona și izola în centre de asistență socială. Bătrânii au nevoie de un gest de afecțiune și un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a seniorilor. Biserica va ajuta persoanele în etate să depășească lipsa de încredere, tristețe și izolare, care îi împiedică să participe activ și cu speranță la viața comunității.

            În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Bobu Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 19.09.2023, la Parohia Plopeni, oraș Salcea, păstorită de către părintele Mihoc G. George, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema Evidențierea unor personalități reprezentative ale parohiei”, de către P.C. Pr. Mihoc G. George.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Potrivit DEX, termenul ,,personalitate”  semnifică <<ceea ce este propriu unei persoane și o distinge ca individualitate; ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană>>. Din punct de vedere religios, o personalitate a unei comunități ar trebui să însumeze trăsături morale și intelectuale care să dovedească strădania de înmulțire a talanților primiți de la Dumnezeu prin efort personal, virtuți ale unui om și creștin adevărat care sunt puse în slujba aproapelui. Gândind așa, ne apare în față portretul savantului Cristofor Simionescu ai cărui pași au călcat în vremea copilăriei și a adolescenței și aceste pământuri ale Plopenilor. Întreaga sa viață s-a scurs sub semnul prețuirii darurilor primite de la Dumnezeu prin muncă asiduă și respectarea unor valori precum recunoștința, perseverența, demnitatea, dreptatea, curajul,  iubirea de semeni și de frumos”.

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Numele lui Cristofor Simionescu este legat și de contribuțiile remarcabile în calitate de întemeietor de școală. Întreaga sa viață a dăruit-o școlii, o instituție pe care o considera esențială pentru buna funcționare a unui stat, fiind bine cunoscută afirmația sa din volumul V al Memoriilor: ,,Miniștrii vin și pleacă, legile învățământului se succed la intervale mai mari sau mai mici, iar ultima este întotdeauna cea mai lăudată. Dascălii se petrec și ei, ca toate cele omenești. Dar școala în substanța sa nealterabilă, trebuie să dăinuie ca instituție fundamentală a statului, să reziste în  orice împrejurări”;
 2. Paralel cu activitatea didactică, a desfășurat o bogată muncă științifică, efectuând și conducând numeroase cercetări în domenii ale chimiei organice și macromoleculare, chimiei lemnului și a stufului, chimiei și tehnologiei celulozei, chimiei polizaharidelor, mecanochimiei polimerilor, plasmochimiei, sintezei și studiului unor precursori ai materiei vii;
 3. Un fragment din Prelegerea prezentată elevilor și colaboratorilor cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, sintetizează foarte bine imaginea personalității lui Cristofor Simionescu: un intelectual foarte riguros cu propria persoană și în același timp conștient de calitățile sale, un dascăl devotat misiunii de a fi de ajutor elevilor și colaboratorilor, un om pentru care timpul a trecut cu mult folos. ,,Știu că mă găsesc în amurgul vieții. Beneficiez încă de claritatea minții, de puterea de muncă, de o anumită înțelepciune și de marea dorință de a-mi duce la capăt proiectele de viitor. Cât timp voi mai putea ține condeiul în mână, nu voi înceta să comunic cu cei care vin după mine. Cât timp voi putea fi de folos elevilor, colaboratorilor, semenilor mei, mă voi dărui cu pasiune, afecțiune și dinamism. Sper să dispun de tăria de a mă retrage în momentul în care voi simți că mă las puterile, spre a nu mă rușina în fața elevilor mei și a beneficia de clemența lor. Doresc să le las imaginea unui om dârz, activ și volubil, care a ținut la demnitate și și-a apărat convingerile.

              În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Mihoc G. George pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

În data de 28.09.2023, la Parohia Stâncuța, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Harasim Dumitru Lucian din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, migrațiune, ideologii morale, pervertirea credinței” de către P.C. Harasim Dumitru Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Impresia pe care o face Ortodoxia asupra creștinilor de alte confesiuni este că ea este un mod foarte vechi de exprimare a creștinismului. După unii, acest mod nu ar mai corespunde mentalității si problemelor societății de azi. Alții – însă – se simt atrași de ea tocmai pentru că iradiază un duh de evlavie detașat de agitația actualității, oferind omului de azi, un refugiu.

Ortodoxia a câștigat cu prezentarea datelor simple și fundamentale ale misterului mântuirii, atenția omului din orice timp. Ortodoxia s-a adaptat, desigur, si ea tuturor timpurilor. Ea a ajutat popoarelor care i-au rămas fidele în toate împrejurimile de viată prin care au trecut și în toate nevoile lor. Adaptarea Ortodoxiei n-a însemnat o schimbare esențială a ei ca mister, sau o înlocuire a misterului ei cu o ideologie determinata de un timp sau altul. Ea, Ortodoxia, a comunicat oamenilor pe „Iisus Hristos ieri și astăzi” (Evr. 3, 8), pe Iisus Hristos, Care, fiind același, răspunde, totuși, tot așa de perfect azi cum a răspuns și ieri”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Deși statul propune tinerilor o educație centrata pe realitatea lumii acesteia, o educație ce urmărește în primul rând transmiterea cunoștințelor si a abilităților necesare integrării în societate, mass-media se impune tot mai mult ca un educator cu mare impact asupra tinerilor, un educator care de obicei promovează o adevărată cultura a morții.Preotul, prin toate acțiunile sale – ca unul care, în locul lui Hristos, învață, mustră, îndeamnă, luminează, mângâie, întărește și ajută pe cei păcătoși, neștiutori, săraci – îi îndeamnă pe toți și pe fiecare să nu uite niciodată că scara de foc dintre pământ și cer este scara fericirii sau a osândirii;
 2. Un bătrân care își petrecere frumos anii fructifică durabil experiențele de viață în atitudini si comportamente creștine, benefice atât pe plan personal cât și pe plan social. Nu trebuie decât să-l asculți.Să-i ajutăm pe „tinerii” noștri să-l găsească pe Hristos si să-l slujească pe Hristos și așa se vor regăsi și pe ei înșiși. Aceștia  nu mai judecă, n-au porniri păcătoase, nu deznădăjduiesc și iradiază  necontenit pace, bucurie si blândețe;
 3. Viața creștină presupune o continuă luptă a credinciosului cu sine însuși, alungarea imaginilor care incită simțurile și tulbură mintea, și înfrânarea dorințelor sau emoțiilor pătimașe, deoarece acestea au capacitatea de a întuneca si înrâuri cugetarea, de a tulbura sufletul, a slăbi rugăciunea și practic, a-l îndepărta pe om de Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazianz în una din lucrările sale zice” omul care încă se mai roagă, este un om cu mintea sănătoasă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulțumit părintelui paroh Harasim Dumitru Lucian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 12.09.2023, la Parohia Costâna, comuna Todirești, păstorită de către părintele Medrihan Ionel Daniel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Relația dintre preot și cântăreț și efectele lor în parohie”, de către P.C. Pr. Medrihan Ionel Daniel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântăreţul bisericesc este în Biserica Ortodoxă, colaboratorul cel mai apropiat şi cel mai constant al preotului în parohie. Aproape nici o slujbă dumnezeiască nu se poate face în biserică şi în casele credincioșilor fără cântăreț. El însoțește aproape pretutindeni pe preot şi are posibilitatea să observe şi să cunoască stări sufletești, nevoi şi probleme, pe care ceilalți credincioşi din parohie adeseori nici nu le pot bănui. Toate aceste lucruri fac şi ajută ca fiecare cântăreț bisericesc să fie în parohie omul cel mai pregătit, cel mai chemat şi cel mai îndatorat să dea ajutor preotului în misiunea lui pastorală. Faptul acesta trebuie să fie bine cunoscut fiecărui preot încă de la primii pași pe care îi face în parohie. El trebuie să știe, să-şi facă din cântărețul bisericii omul său cel mai devotat, omul cel mai interesat în problemele de vestire şi de trăire a creștinismului, omul care se identifică întru toate cu preotul său, pentru buna conducere pastorală a parohiei şi pentru progresul religios moral al tuturor enoriașilor”.

           În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru o relație cât mai bună între preot și cântăreț este foarte important ca încă dintru început aceștia să aiba o discuție deschisă în ceea ce privește datoriile cantorului în biserică, să știe ce are voie și ce nu are voie să facă, cântărețul trebuie să știe să se comporte cu respect față de preot, să respecte și să vorbească frumos cu oamenii, să aibă o educatțe moral spirituală bună, să slujească cu dragoste și cu frică de Dumnezeu la slujbele bisericești, să ajute atunci când timpul îi permite la curătenia din biserică, etc;
 2. Cântăreţul bisericesc poate să dea mult ajutor preotului în lucrarea sa pastorală, dar nu trebuie uitat faptul că în aceeași măsură cântărețul bisericesc poate face mult rău şi poate creea probleme şi aspecte negative în viața pastorală.Dacă se întrerupe buna colaborare dintre preot şi cântăreț, dacă în locul dragostei creştineşti se sălășluiește invidia, supărarea sau nemulțumirea, atunci cântărețul bisericesc devine, conștient sau inconștient, o piedică în activitatea preotului în parohie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Medrihan Ionel Daniel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

În data de 13.07.2023, la Parohia Stamate, comuna Fântânele, județul Suceava păstorită de către părintele Chira Cosmin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema„Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței, etc.” de către P.C. Pr. Mihai Leucă.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pervertirea credinței dintr-o manieră ateistă ce a luat amploare în ultimul secol, astfel încât au început reprezentanții acestor culte să „convertească” cât mai mulți oameni, în special pe bătrânii neputincioși și săraci din satele noastre și nu numai. Această problemă zguduie temelia Bisericii și a comunității acesteia încercând astfel să o dezechilibreze din punct de vedere spiritual, moral și duhovnicesc, îmbiindu-i pe cei mai mulți cu o atmosferă distractivă și plăcută a acestor noi culte.

Tot din aceeași rădăcină pleacă o altă problemă ce ține de identitatea umană, realizându-se imense confuzii atât la nivel psihologic și social, cât și la nivel spiritual. Aceasta constă în legalizarea unor imoralități ce duc înspre scăderea natalității, creșterea numărului de avorturi și scăderea numărului de căsătorii dar și alunecarea în confuzie a identității umane, ca fiind o „normalitate”. Această criză de identitate se adâncește tot mai mult într-un nonsens ontologic. De această dată este vorba de desacralizarea firii umane umilind-o printr-o anestezie a inconștienței și este direcționată haotic într-un interes egoist, astfel depărtându-se de la menirea ei pe această lume și anume, asemănarea cu Dumnezeu”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul, împreună cu familia sa, reprezintă modelul comunității în care acesta păstorește și este stâlpul de rezistență a credinței oamenilor pe care îi are sub ocrotire; astfel că acesta devine fruntea acesteia prin exemplul său de bună purtare și virtuozitate. De aceea este foarte importantă conștientizarea vocației și abordarea pedagogică, psihologică si morală a fiecărei probleme din comunitate  mai ales prin implicarea directă în identificarea unor resurse de soluționare a acestora; găsirea unor căi de prevenție și ameliorare a unor situații-problemă ce apar în interiorul comunității sale;
 2. Pastorația nu constă doar în îndeplinirea serviciilor liturgice, ci constă și în implicarea în mod direct în subiectele problematice cotidiene ce periclitează integritatea Bisericii și a ființei umane prin diferite anomalii și practici ideologice. Astfel că, misiunea preoțească în lumea cotidiană poate părea adesea o misiune imposibilă, dar cu harul lui Dumnezeu preotul dovedește de cele mai multe ori, empatie, dragoste față de aproapele și implicare față de cel aflat în nevoi și boală sufletească sau trupească, devenind „atletul” lui Hristos, punându-se în fruntea obștii pe care o păstorește și o cârmuiește spre dobândirea harului Duhului Sfânt.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Chira Cosmin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat, Arhidiacon Nicşan Valentin