Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna septembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna septembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 1
„Sfântul Paisie de la Neamț”

 

În data de 26. 09. 2023, Parohia Sf. Nicolae – Șoldănești, păstorită de către părintele Amariei Constantin, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Paisie de la Neamț”, coordonat de către părintele Cojocaru Daniel.

După săvârșirea Acatistului Sfântului Ioan Evanghelistul, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Redescoperirea adâncului teologic şi duhovnicesc al imnografiei”, care a fost susținută de către părintele Ioan Dănilă, de la aceeași biserică.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântarea bisericească este haina ce îmbracă producţiile literaro-liturgice ale Părinţilor Bisericii noastre. „Ea nu este produsul simplu al ştiinţei muzicale, ci este produsul darului de sus ce a activat şi dirijat ştiinţa şi dispoziţia artistică a scriitorului de cântări… Ea poartă în sine pecetea insuflării de sus, având de tată pe Duhul Sfânt şi de mamă pe smeritul rânduitor, care şi-a însemnat numele în acrostih sau în capul poemului. Aşa se explică sfinţenia care a fost însemnată şi păstrată în vechile documente”  şi mai mult decât atât Îl revelează în chip real pe Dumnezeu şi face simţită şi trăită prezenţa Lui. Prin urmare distingem două aspecte ale imnografiei: unul teologic şi unul duhovnicesc.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Actualizarea liturgică, proprie oricărei slujbe ortodoxe, ne aduce în „prezentul sacramental” momentele importante nu doar trecute, ci, profetic, şi pe cele viitoare ale Mântuirii – de la căderea strămoşilor omenirii până la moştenirea vieţii veşnice: Adam cel dintâi “prin păcat omorât, la viaţă ridicându-l cu moartea Ta, Adam nou în trup Te-ai arătat acum” . Prin aceasta însă, şi aceasta este o idee teologică importantă, cu toţii suntem chemaţi la viaţă, deoarece “coasta lui Adam” , din care a fost plăsmuită Eva “mama tuturor celor vii” (Fac.3,20) devine Noul Adam, Mântuitorul nostru, “coasta însuliţată“ ce izvorăşte “izvor curăţitor” pentru noi toţi.
 2. Cântarea bisericească este respiraţia rugăciunii sfinte şi după cum trupul nu poate trăi mult timp fără respiraţie, tot aşa şi Biserica, nu se poate ruga deplin fără cântare . Ea este modul cel mai fin de a sensibiliza şi deschide sufletul către taina iubirii lui Dumnezeu. Astfel, toate cântările Bisericii Ortodoxe, care se menţin în dreapta tradiţie, conţin ideea de taină, de mister.
 3. Muzica sacră este o mistagogie pedagogică, ea are ca scop deschiderea noastră nu spre lumea aceasta pământească pe care o cunoaştem, ci spre împărăţia lui Dumnezeu .

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Mitropolit Dosoftei”

 

În data de 26.09.2023 la Parohia ,, Sf. Arhangheli ” – Siliștea Nouă, păstorită de către părintele  Agafiței Mihail din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Dosoftei”, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, ne-a fost prezentată tema cu titlul: ,, Atitudinea actuală a persoanelor vârsnice față de preot și Biserică ” susținută de către părintele Agafiței Mihail de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Identitatea creştină a persoanelor vârsnice şi a preotului lor se va forma în parohie ca imagine concretă a Bisericii la nivel local, în aşa fel încât parohia să devină o comunitate liturgică, spirituală şi socială în contextul lumii de azi ca mare forţă mărturisitoare locală. În acest context preotul este chemat să aducă în jurul său şi al altarului o comunitate creştină autentică folosindu-se de toate mijloacele misionare, liturgice şi pastorale. Parohia nu este o cooperativă de prestări servicii ci este o comunitate de persoane în unitate de credinţă, spiritualitate sacramentală, etică şi slujire în frunte cu preotul. Parohia şi preotul trebuie să fie într-o permanentă stare de dialog şi conslujire. Acest tip de dialog vizează nu doar membrii parohiei luaţi individual ci şi grupurile parohiale strânse în jurul preotului şi a Sfâtului Altar care sunt şi trebuie să rămână centrul fiecărei parohii . ”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Biserica are datoria de a se preocupa de toți credincioșii, indiferent de vârsta sau statutul socio-cultural al acestora, sprijinindu-i spre o dezvoltare firească a chipului lui Dumnezeu în asemănarea cu El, spre împlinirea rostului existenței omului: sfințirea propriei vieți pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Dacă avem datoria de a răspunde oricărui om, fiind aproape de toți semenii noștri, cu atât mai mult avem obligația morală de a ne preocupa de cei aflați în nevoi sau de cei nu se pot descurca fără ajutor: copiii și bătrânii.
 2. Filantropia creştină a îmbrăţişat nevoile bătrânilor nu doar ca pe o chestiune de asistență socială, ci a întărit întotdeauna importanța spirituală a prețuirii vârstnicilor, ca fiind tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune, acumulate de-a lungul întregii vieți și primite, la rândul lor, de la generațiile anterioare.
 3. Biserica este locul în care diferitele generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire a Lui Dumnezeu. Bătrânii noștri sunt cei care prin credința, respectul și dăruirea lor față de Biserică și preot, păstrează cu adevărat spiritualitatea și tradiția locurilor în care s-au născut.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 26.09.2023, la  Parohia Sfinții Arhangheli – Sasca Mare, păstorită de către părintele Ungureanu Simion Vasile , din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfantului Voievod Ștefan cel Mare”, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: ,,Conduita liturgică a preotului și a cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase ”, care a fost susținută de către părintele Ungureanu Simion Vasile de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,În cadrul parohiei, relația dintre preot și cântăreț reflectă foarte bine modul în care, în spațul Bisericii Ortodoxe, raportul dintre autoritatea sacerdotală și laicat este perfect funcțională și complementară, fiind un aspect esential al matricei creștine. De asemenea, relația dintre preot și cântărețul bisericesc sugerează și modul în care laicii participă activ la viața liturgică a Bisericii, dincolo de marginalizarea lor în anonimatul absenței. Cântăreții bisericești, așa cum îi cunoaștem astăzi, „au apărut datorită necesității crescânde a cultului. Ei cântă dimpreună cu preotul și cu poporul credincios și nu în locul lor. Infrumusețarea cultului prin poezia imnografică (tropare, condace, canoane) și sistematizarea cântărilor prin gruparea lor în cele 8 glasuri de către Sfântul Ioan Damaschin în secolul al VIII-lea, a dus, totuși, la o departajare între cler și credincioși . ”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Conduita morală și conduita liturgică a preotului și a cântărețului trebuie să fie una ireproșabilă. Aceasta trebuie să fie însoţită de smerenie şi evlavie, pentru a transpune comunitatea în stare de rugăciune şi a contribui la crearea atmosferei de evlavie colectivă.
 2. Referindu-ne strict la conduita liturgică a preotului și a cântărețului aceasta ține mai mult de latura intelectuală a celor în cauză, în sensul că aceștia trebuie să fie în măsură să învețe rânduiala sau tipicul slujbelor și să pună în practică toate cele învățate în școală la disciplinele de teologie practică și muzică bisericească.
 3. Conștienți fiind că slujesc în primul rând pentru Dumnezeu și apoi pentru oameni, preotul și cântărețul, ca cei care sunt direct implicați în săvârșirea actului liturgic, au răspunderea ca acestea să fie săvârșite întocmai potrivit rânduielilor tipiconale.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulțumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare. 

 

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

 

În data de 19.09.2023  la Parohia Buna Vestire – Bărăști, păstorită de către părintele Meleștean Ionel din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca”, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Acatistului Bunei Vestiri, a urmat meditația cu titlul: „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia in parohie. ”, care a fost susținută de către părintele Meleștean Ionel de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântarea bisericească este de asemenea esențială în activitatea misionară, atunci când este folosită cu înțelepciune de către preot, cântăreț sau profesorul de Religie. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte subliniază că, pe lângă ierarhia superioară formată din episcop, preot și diacon, s-a dezvoltat de-a lungul timpului o nouă categorie de slujitori sau persoane ajutătoare ale clerului. Din această categorie, numai ipodiaconii și citeții au supraviețuit în ierarhia bisericească contemporană, însă este important de menționat că aceștia nu pot să oficieze slujbele în același mod în care o fac diaconii și preoții. În activitatea pastorală, preotul trebuie să colaboreze cu cântărețul în special pentru păstrarea credinței ortodoxe, prin atenția permanentă către enoriași, spre a-i feri de orice influență străină Ortodoxiei”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. În activitatea filantropică a preotului, trebuie să se implice și cântărețul, să ajute cum poate pentru ca împreună să mențină o bună relație atât cu tinerii cât și cu persoanle vârstnice.
 2. Preotul și cântărețul bisericesc lucrează împreună pentru a oferi credincioșilor o experiență liturgică profundă și autentică, în care slujbele sunt oficiate cu solemnitate și cu frumusețe muzicală.
 3. Cu binecuvântarea preotului, cântărețul bisericesc este dator să adune oamenii în jurul său, să implice toată suflarea creștină într-un cor care să fie cât mai activ în viața liturgică a Parohiei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 

În data de 14.09.2023  la  Parohia „Sfântul Nicolae” – Uncești, păstorită de către părintele Florin Grigorescu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de același părinte.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, a urmat tratarea temei: „ Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionaresusținută de către părintele Florin Grigorescu de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul lucrării cităm următoarele aspecte:

,,Provocările lumii contemporane sunt foarte evidente. Iar preotul este chemat să le facă față. Preotul care are familie are nevoie implicit de o locuință, iar mărimea acesteia este direct proporțională cu numărul membrilor familiei sale. Nu de puține ori pe lângă soție și copii în casa preotului locuiesc și părinții acestuia: proprii sau socrii. Se prețuiesc, sunt în armonie și se împlinesc sprijinindu-se unii pe alții, fiecare în dreptul lui: cei aflați la vârsta senectuții vin cu experiența lor de viață, cu timpul aflat la dispoziția lor la vârsta pensionării și cu dragostea și disponibilitatea de a se implica în educația nepoților, în activitățile gospodărești din casa copiilor lor și în interdependeța pozitivă și benefică pentru toți de fi împreună, de a realiza un cheag familial puternic și util. Cei tineri sunt implicați în alergătura zilnică, în solicitările unde sunt provocați, în procurarea celor necesare iar copiii vin și cu activitatea lor învățătorească, dar și cu ascultările gospodărești”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rugăciunea personală îmbogățită a preotului este o condiție obligatorie a împlinirii lui. Un preot care se roagă mult, sincer, intim, cu concentrare, poartă cu el oriunde apare, în mod nefățarnic, ceva din Dumnezeu, aduce ceva purificator, înălțător în contactul cu oamenii, în convorbirile cu ei.
 2. Soluționarea problemelor contemporane ale pastorației are ca principale coordonate două trăiri esențiale ale preotului: studiul și rugăciunea sau pregătirea și înduhovnicirea: Rugăciunea e prima, apoi studiul. Sau studiul fără rugăciune e materie rece, inertă și te face și pe tine inert sau cel mult tragic, aruncându-te în tot felul de îndoieli. Dar studiul încălzit de focul rugăciunii te bucură, te și luminează mai mult și-ți dă putere de acțiune.
 3. O implicare activă a tinerilor din parohie este cât se poate de benefică, astfel alături de preot, tinerii pot învăța din această lucrare misionară a Bisericii conceptul de Liturghie după Liturghie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

 

În data de 21.09.2023, la Parohia Sfinții Arhangheli – Slatina, păstorită de către părintele Suditu Paul, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de părintele Corduneanu Petru.

S-a susținut meditația cu titlul: „Rolul bunicilor în formarea tinerii generații” care a fost susținută de către părintele Suditu Paul de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Trebuie spus că la nivelul abordării literar-artistice, bunicii sunt invocați cu multă efuziune afectivă. Dând la parte această aură mitică, să încercăm o conturare a prezenței lor și din punct de vedere educațional. În raport cu părinții, bunicii reprezintă terțul, a treia cale, o instanță suplimentară, recurentă, de refugiu, de obicei mult mai disponibilă și generoasă (oferă atenție, bomboane, un bănuț…). Bunicii nu stau prea mult pe gânduri, ei satisfac cam toate doleanțele (și sunt pe placul) nepoților. Din anumite puncte de vedere, structurile lor intelective și modul de a vedea lucrurile se apropie, sunt rezonante: copiii le achiziționează, le amplifică; la bunici acestea se decantează, se rafinează, se elasticizează („dau în mintea copiilor”, cum ar zice unii). Între ei, apar mici complicități sau „vinovății” în educație; nu ar fi rău să reflectăm la aceste escapade paideice, care, cu înțelepciune și iscusință (din partea bunicilor), pot deveni inedite trambuline motivaționale, educaționale. ”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Din perspectiva bunicilor, atragerea lor în dispozitivul educativ are și reverberații terapeutice. În acest exercițiu, ei se simt valorizați și utili, viața lor dobândește un nou sens, apar noi bucurii ce conduc la prelungirea existenței lor fizice. Cu cât se simt mai trebuincioși, cu atât caută să acopere mai bine prerogativele ce le sunt atribuite.
 2. Bunicii asigură fundamentul și continuitatea spirituală, de la ei putem învăța lucruri pe care nu le știu părinții.
 3. Tinerii au o afinitate specială pentru bunici, observând în ei un exemplu, iar legătura spirituală a acestora cu Biserica este de multe ori dependentă de dragostea bunicilor față de Ea.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 03.09.2023, la Parohia Sfânta Treime – Dolheștii Mari, păstorită de către părintele Sava Gabriel din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 7, așezat sub patronajul „Sfântului Nectarie de la Eghina”, coordonat de Părintele Maftei Danuț.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „ Rolul cântăreților bisericești în lucrarea pastorală ”, care a fost susținută de către părintele Sava Gabriel de la parohia sus menționată.

Din cele prezentate menționăm următoarele:

Cultul Bisericii Ortodoxe are, în general, slujbe cântate, recitativul liturgic chiar, find o exprimare cântată a unor texte ce pot fi și numai citite. Toată învățătura dogmatică ortodoxă se găsește in cântările și rugăciunile Sfintei Liturghii, care este cântată în comun de credincioși in fiecare duminică si sărbătoare, cântarea bisericească fiind rugăciune publică și in comuniune, participarea fiind un dialog permanent între credincioși, preot si Dumnezeu.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Cântarea bisericească se dovedește foarte necesară și în activitatea misionară, dacă este folosită de preot, cântăreț sau profesorul de Religie, cum si când trebuie. Ea se învață cel mai adesea prin participarea la slujbele bisericești; în felul acesta oamenii comunității se pot apropia de strană – fie de vor încerca să participe la strană sau fie de vor cânta împreună cu dascălul și cu membrii comunității din biserică.
 2. Numai cine a trăit și experimentat frumusețea cântărilor liturgice își dă seama ce înseamnă un cântăreț bisericesc bine pregătit și format moral și muzical. El este reprezentantul rugăciunii cântate a poporului. Prin efortul său, cântă întreaga Biserică, ajutându-L pe preot să se concentreze mai degrabă la cele ce are de fãcut.
 3. Un cântăreț cu un înalt profesionalism și cu o trăire creștinească exemplară este un alt pilon ce ajută pe preot în misiunea sa.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 8
„Episcopul Gherasim Putneanul”

 

În data de 21.09.2023 la Parohia Adormirea Maicii Domnului – Broșteni păstorită de către părintele Barbu Ion, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 8, așezat sub patronajulepiscopului Gherasim Putneanul, coordonat de către același părinte.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul : „Povețele bătrânilor și aplicarea lor în pastorație, care a fost susținută de către părintele Barbu Ion, de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Referindu-se la respectul față de bătrâni, Părintele Prof. Univ. Petre Semen suține că în antichitatea israelită, ca de altfel în aproape tot Orientul Apropiat, bătrânii erau consideraţi un segment foarte important al societăţii şi se bucurau din partea acesteia de un respect deosebit. De fapt, chiar termenul în sine de presbyteros  ,,bătrân” era expresia unei venerabilităţi aparte, a unui respect datorat de comunitatea care se simţea îndatorată faţă de cei bătrâni, tocmai pentru că se împărtăşea din înţelepciunea şi experienţa lor. Într-un cuvânt, aceştia erau foarte folositori comunităţii care făcea adesea referire la capacitatea lor de a-i învăţa pe cei tineri fiindcă se zicea: „Adu-ţi aminte de zilele cele de demult, cugetă la anii neamurilor trecute! Întreabă pe tatăl tău şi îţi va da de ştire, întreabă-i pe bătrâni şi îţi vor spune!” (Deuteronom 32, 7)”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Conform teologiei ebraice, ajungerea la o vârstă înaintată era considerată ca o concretizare în viaţa persoanei a binecuvântărilor divine asemenea patriarhilor de demult (Avraam, Isaac şi Iacob), un semn evident al recompensei din partea divinităţii pentru respectarea cu atenţie a poruncilor dumnezești.
 2. Pentru strămoșii noștri români, au existat dintotdeauna două tipuri de legi, amândouă nescrise: o ”lege divină” și o ”lege a firii” sau ”a pământului”. Legea divină este adusă în vatra satului de bătrânii înțelepți, un „Sfat al Bătrânilor” care rânduia lumea după modelul arhetipal, ”cel de la începuturi”.
 3. Pe baza pildei enunțate în referat s-a constatat nevoia tinerilor de exemple, de persoane cu experiență de la care se pot adăpa ca de la un izvor sigur.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Diac. Andrieș Constantin