Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna iunie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

 

În data de 08.06.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan”, păstorită de către Părintele Buta Dragoș, din Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, a urmat meditația cu titlul „Rolul și locul cântării bisericești în cultul ortodox” susținută de către Părintele Buta Dragoș de la Parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Argatu Petru; Pr. Mureș Cătălin; Pr. Baltag Vasile; Pr. Ciornovalic Mihai; Pr. Doru Filip; Pr. Știubianu Cristian; Pr. Hirghiligiu Paul-Sorin; Pr. Mihoc Dimitrie; Pr. Pașcu Ștefan; Pr. Gavrilei Eduard; Pr. Mureș Cătălin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Omul simte nevoia să asculte muzică. Fiecare ascultă un gen de muzică după structura lui sufletească. Unii ascultă muzică ușoară, alții populară, alții religioasă. Totul depinde cu ce scop ascultăm muzica. Dacă scopul este sfânt, atunci și mijloacele trebuie să fie sfinte.

Nu a existat popor în lume care să nu fi avut muzică, să nu fi practicat cântarea.

            Muzica are putere emoțională, este limba universală pe care o înțeleg toți oamenii.

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Cântarea bisericească conștientizează pe creștin de omniprezența lui Dumnezeu și-l îndeamnă la smerenie și supunere față de El;
 2. Cântărețul trebuie să pună accent pe textul pe care îl citește astfel încât credincioșii să înțeleagă ceea ce se transmite;
 3. Prin cântarea bisericească trăim în mod real prezența lui Hristos, a Sfintei Treimi în mijlocul nostru.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Buta Dragoș, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 13.06.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan”, păstorită de către părintele Păstrăv Ciprian din Chilișeni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul ,,Pastorația bătrânilor și rolul lor în parohia misionară rurală” susținută de către părintele Păstrăv Ciprian de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Chilișeni.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Belei Ioan; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Romega Ionel; Pr. Rusu Toader; Pr. Bujorean Ioan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Din punct de vedere pastoral, batrânețea la fel ca celelalte etape ale vieții își are particularitatile, avantajele si dezavantajele ei. Trebuie să recunoaștem că bisericile, în special cele de la sate sunt frecventate mai mult de cei trecuți de 60 ani și toată activitatea se sprijină pe aceștia. Dacă vorbim de cei trecuți de 70 ani, pastorația este alta. În familiile cu bătrâni, vizitele pastorale ale preotului trebuie să fie mai dese.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bătrânii trebuie tratați cu blândețe, înțelegere și dragoste;
 2. Cu aceeași dragoste trebuie povățuiți și copiii, nepoții si celelalte rude ale batranilor pentru ca, la rândul lor, să împlinească datoria de a cinsti, de a-și respecta cu demnitate părinții, bunicii si apropiații ajunși la bătrânețe;
 3. În pastorația bătrânilor este de mare folos ca preotul să organizeze în cadrul parohiei sale o asistență socială permanentă concretizată prin ajutoarele necesare acestora.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Păstrăv Ciprian pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 12.06.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstorită de către Părintele Oroșanu Ioan, din Florinta, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, susținută de către Părintele Oroșanu Ioan de la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Florinta.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 15 preoți.

A luat cuvântul părintele Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Lazăr Daniel; Pr. Grigore Ureche; Pr. Niga Adrian; Pr. Hapca Gheorghe; Pr. Druță Ionel; Pr. Pleșea Ciprian; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Cormoș Mircea; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Fodor Cornel; Pr. Țuțuianu Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Viaţa este un dar de la Dumnezeu, de nepreţuit, iar timpul tace şi trece şi cât timp vom continua să nu dăm valoare batrâneţii, nu vom  şti să dăm valoare nici vieţii care trebuie să se nască şi copiiilor şi bolnavilor, în special generaţiiilor viitoare. Este timpul să  acţionăm  în sprijinul lor, de a ridica ceaţa indiferenţei faţă de cei cărora forţele le-au slăbit, iar acest lucru îl putem împlini dacă avem voinţa puternică şi nu în ultimul rând, convertirea inimii spre bine. Bătrâneţea se manifestă ca un timp favorabil, al liniştii lăuntrice unde putem ajunge la „înţelepciunea inimii  aşa cum spune un proverb latin: Mulţumesc cărunteţii  că m-a învăţat înţelepciunea.”

            În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Batrânii, bunicii, părinţii noștri au nevoie mai mult ca oricând de o vorbă bună, de încurajare, de susţinere din partea noastră deoarece sunt case cărora rareori le trece cineva pragul;
 2. Ei sunt icoane vii, oameni înţelepţi care au menţinut credinţa vie, tradiţiiile, poveţele, sfaturile de viaţă şi de aceea trebuie neapărat să-i urmăm, să-i ascultăm și să-i respectăm;
 3. Calmul și răbdarea pe care le au bătrânii ar trebui să le dobândim și noi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Oroșanu Ioan pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 06.06.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” păstorită de către Părintele Manolache Mihai din Păltinoasa, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație” susținută de către Părintele Manolache Mihai de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, din Păltinoasa.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Cojocar Marius; Pr. Manolache Mihai; Pr. Gherasim Vasile; Pr. Bîrsan Marius; Pr. Niga Tiberiu; Pr. Balan Mihai; Pr. Andronic Dănuț; Pr. Lateș Dumitru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Bătrânii ajută foarte mult preoții în lucrarea pastorală, fiind reale extincții ale acestora în pastorația pe plan familial. Aceste persoane se disting printr-o imagine morală de excepție și o conduită religioasă pe măsură: sunt nelipsiți de la biserică și adesea primii la slujbă, au un respect profund față de cele sfinte și față de slujitorii bisericii, au un nivel ridicat de empatie față de aproapele și se implică, pe măsura capacităților lor fizice și în lucrarea social-filantropică și misionară a bisericii.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei abordate, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cuvintele bătrânilor, trăitori în Duhul Evangheliei, pot fi des folosite în pastorație deoarece, indiferent de vremurile pe care le trăim, ele sunt de actualitate;
 2. Multe povețe și întâmplări din viață au o valoare foarte mare în îndrumarea credincioșilor;
 3. Povețele bătrânilor, prin valoarea lor morală și spirituală autentică, verificată și validată de-a lungul anilor, sunt adevărate tezaure de trăire spirituală cu mare folos duhovnicesc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Manolache Mihai pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 15.06.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, păstorită de către Părintele Purice Constantin-Gheorghe din Vârful Dealului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în parohie” susținută de către Părintele Purice Constantin-Gheorghe de la Parohia mai sus menționată.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 15 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Cojoleanca Bogdan; Pr. Lazăr Răzvan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

            „Învățătura bătrânilor, contribuie la renașterea duhovnicească. Sfinții Părinți amintesc că fără de un bătrân (cu rol povățuitor) ne este imposibil să experimentăm o naștere mistică întru Iisus Hristos; exceptând pe cei care Dumnezeu îi alege și îi învață direct, ca de exemplu: Sfânta Maria Egipteanca, Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Siluan Athonitul, Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Pavel Tebeul, etc. Însă, lucrarea bătrânului cu fiul duhovnicesc, cuprinde o colaborare în cunoașterea și ascultarea liberă, ca prin harul Duhului Sfânt, să se renască în Duh.”        

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei abordate, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Chiar dacă la bătrânețe puterea fizică slăbește considerabil, rugăciunea și povața devin puterea și viața bătrânilor, lucruri ce aduc mari foloase duhovnicești atât lor cât și generațiilor următoare;
 2. Un bătrân aflat în pragul sărăciei, a neputinței trupești, poate fi asemănat cu un monah ce cuprinde lumea întreagă în rugăciunile sale;
 3. Bătrânii susțin și întăresc rolul de povățuitor al preotului prin exemple de viață concrete și demne de urmat.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Purice Constantin-Gheorghe, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin