Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna iunie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna iunie întâlniri ale cercurilor pastorale.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 1
„Sfântul Paisie de la Neamț”

 

În data de 17.06.2023, la Parohia Gara – Fălticeni, păstorită de către părintele Iulian Damian, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Paisie de la Neamț”, coordonat de către părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea slujbei de Sfințire a locului de Biserică, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia în parohie”, care a fost susținută de către părintele Iulian Damian de la Parohia Gara – Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântărețul trebuie să fie cel mai bun colaborator al preotului. Preotul răspunde de tot ce se face în Biserica încredințată lui de Hristos, Arhiereul veșnic prin episcopul său eparhiot. Preotul răspunde inclusive de cântarea bisericească și de cantorul său.  Canonul 59 de la Laodiceea spune că <<interpretul bisericesc trebuie să cânte doar acele cântări care au aprobarea Bisericii>> iar canonul 75 Trulan, se referă la modul executarii cântarii liturgice:<<să nu se silească firea spre răcnire>>.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Un cântăreț bisericesc, care are dragoste de Biserică, va fi un bun colaborator al preotului și-l va ajuta la diverse activități, nu numai culturale, ci și administrative;
 2. Dacă există acest acord între cuget și cântare, cântecul aduce o bucurie de negrăit. Este folositor ca preotul să identifice și să promoveze la strană pe acei cântăreți însuflețiți de evlavie. Acest lucru susține cântarea în comun, iar cântăreții vor ajuta ca gândul credincioșilor să fie atent la text. Totodată, se vor evita ieșirile teatrale, ce duc la formalism religios;
 3. Rolul cântărețului nu este doar cântarea de la strană ca răspuns al cererilor rugătoare ale preotului din cadrul sfintelor slujbe, ci și cel de a sprijini voluntariatul din parohie, pregătirea condițiilor de desfășurare a activităților culturale, catehetice, de curățenie, înfrumusețare a spațiului liturgic și cel adiacent Sfintei Biserici, secretariatul parohiei și altele.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Mitropolit Dosoftei”

 

În data de 14.06.2023 la Parohia „Sf. Voievozi”- Roșcani, păstorită de către părintele  Balmoș George, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Dosoftei”, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Redescoperirea adânculuiteologic și duhovnicesc al imnografiei” susținută de către părintele Balmoș George .

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Prin cântare trăim taina lui Dumnezeu, ne unim cu existența Lui negrăită, accentuăm prin simțire marea dorință de a ne face parte de darurile Sale. Prin cântare spunem mai mult decât putem exprima prin cuvinte. Prin ea dăm uncoeficient nemărginit admirației, măreției Lui, bunătății Lui care întrece cuvintele noastre simplu rostite, exprimăminexprimabilul, apofaticul, dar și mulțumirea nețărmurită față de El, pe care nu o putem exprima prin simple cuvinte.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Muzica reprezintă una dintre structurile fundamentale ale În calitatea ei de rugăciune obștească, Liturghia prin natura sa, o Bunăvestire a mântuirii oferite umanității prin Pătimirea și Învierea lui Hristos, este obligatoriu legată de cuvânt.
 2. Liturghia însăși îi învață teologia pe muzicienii care practică o muzică liturgică autentică. Prin intermediulpracticii și rugăciunii liturgice, aceștia devin teologi; precum devin teologi și iconarii după zugrăvirea unei
 3. Imnurile Bisericii întrebuinţate în serviciile cultului divin public ortodox sunt expresia învăţăturii de credinţă sau dogma expusă în formă de poezie, pentru a fi cântată în lăcaşul de cult, la slujbele divine.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 20.06.2023, la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” – Sasca Nouă, păstorită de către părintele Apostol Bogdan-Valentin, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfantului Voievod Ștefan cel Mare”, coordonat de Părintele Tudor Andrioaia.

După săvârșirea Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei, care a fost susținută de către părintele Apostol Bogdan-Valentin de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În primul rând imnologia a avut în esență un conținut dogmatic determinant, în măsură să contracareze ofensiva ereticilor așa cum reiese și din textele numeroaselor cântări bisericești. Lupta aceasta nu a fost ușoară  de-a lungul veacurilor și nici astăzi nu este, dar mărturisirea credinței celei adevărate s-a realizat prin aceste cântări imnografice intr-un mod constant și fericit la toate slujbele bisericii, înlesnind prin cântare și text cunoașterea învățăturii de credință.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Penticostarul, carte de slujbă folosită timp de opt săptămâni după Paști este o colecție imnografică care are în comun cu Octoihul faptul că amândouă cuprind cântări ale Învierii;
 2. Catavasia din Canonul Învierii sau Irmosul celei dintâi cântări explică pe înțelesul tuturor importanța marii sărbători a Învierii Domnului: „Ziua Învierii, popoare să ne luminăm! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos- Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință”;

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulțumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

 

În data de 09.06.2023, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Jahalia, păstorită de către părintele Grădinariu Stelian din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca”, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana, a urmat meditația cu titlul: „Dimensiunea preoțească, învățătorească și terapeutică, întreita slujire eclesială reflectată în viețile unor personalități remarcabile din comuna Boroaia”, care a fost susținută de către părintele Grădinariu Stelian de la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- Jahalia.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea cultura muzicală în Biserica Ortodoxă Română intra într-o nouă etapă a dezvoltării sale, prin pătrunderea în cultul divin, alături de cântarea monodică de strană, a cântării coral-armonice. Aceasta se datorează, în bună măsură, ideilor reformatoare ale revoluției franceze de la 1789, pentru egalitate, fraternitate, independență națională și formarea unei culturi proprii, avansate, care să corespundă spiritului de progres și modernizare la care tindea omenirea.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 • Corurile din parohii au constituit un exemplu de rezistență ortodoxă și un îndemn pentru toți la credință. Ele reprezintă și un factor serios pentru împodobirea slujbelor, dar, numai dacă nu se exagerează cu prelucrarea muzicii bisericești. Sunt frumoase armonizările pe linie psaltică, mai ales când membrii corului sunt bărbați

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 

În data de 20.06.2023  la  Parohia „Pogorârea Sf. Duh”- Horodniceni, păstorită de către părintele Mihai Apetroae, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Acatistului Mântuitorului, a urmat tratarea temei: Dificultăți și oportunități în pastorațiabătrânilorsusținută de către părintele Mihai Apetroae de la Parohia „Pogorârea Sf. Duh”- Horodniceni.

Din cuprinsul lucrării cităm următoarele aspecte:

„Astăzi este foarte răspândită imaginea vârstei a treia, ca o fază de declin în care insuficiența umană și socială este considerată drept ceva scontat. Însă acesta este un stereotip  care nu dă dreptate unei condiții care în realitatea faptelor este mult mai diversificată, pentru că cei bătrâni nu sunt un grup uman omogen, iar bătrânețea este trăită în moduri foarte diferite. Există o categorie de persoane care – capabile să culeagă semnificația pe care ea o are în arculexistenței umane – o trăiesc nu numai cu seninătate și demnitate, dar și ca pe o perioadă a vieții care oferă noi posibilități de creștere și de angajare”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Una dintre „carismele longevității” este înțelepciunea, dar înțelepciunea nu este o prerogativă automată a bătrâneții. Ea este un dar al lui Dumnezeu pe care bătrânul trebuie să-l primească și să și-l fixeze ca țintă, pentru a dobândi acea înțelepciune a inimii care-i permite „să- și socotească [propriile] zile”, adică sătrăiască cu simț de responsabilitate timpul pe care Dumnezeu îl acordă fiecăruia;
 2. Biserica are datoria de a se preocupa de toți credincioșii, indiferent de vârsta sau statutul socio-cultural al acestora, sprijinindu-i spre o dezvoltare firească a chipului lui Dumnezeu în asemănarea cu El, spreîmplinirea rostului existenței omului: sfințirea propriei vieți pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu;
 3. O altă prioritate pe care trebuie să o avem în vedere în pastorația vârstnicilor este aceea de a considera perioada bătrâneții ca un privilegiu, o perioadă de creștere şi îmbogățire duhovnicească prin rugăciune.Astfel, bătrânețea nu este o povară, ci un dar al lui Dumnezeu: „Dar minunat mi-a   dăruit   Dumnezeu   în   timpul   de   acum!” (Facerea 30, 20). Bătrânețea este o perioadă a vieții omului când acesta are șansa să se apropie și mai mult de

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

 

În data de 06.06.2023, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- Herla, păstorită de către părintele Pica Costel, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului.

După săvârșirea Acatistului Sfintei Treimi, a urmat meditația cu titlul: Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei care a fost susținută de către părintele Pica Costel de la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- Mălini.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântările religioase cuprinse în cărțile de cult ale Bisericii noas­tre ortodoxe sunt creații ale unor poeți și compozitori bisericești. Procesul de formare al acestor compoziții a durat până prin secolul al XV-lea. În cultul Bisericii ortodoxe sunt cunoscute chiar din secolul al II-lea creațiile unor astfel de credincioși inspirați. Astfel putem vorbi în secolul al II -lea, despre Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei (+ 107), care preamărește pe Hristos în „Cântări”  și introduce cântarea antifonică, ceea ce presupune o formă de organizare a desfășurării cultului creștin. Sfântul Iustin Filosoful și Martirul (+ 163) a fost autor al unor imne si de asemenea, de reguli de cântare, cuprinse în cartea „Psaltis”, pierdută…”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 16.06.2023, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Valea Bourei, păstorită de către părintele Mitică Alexandrache din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 7, așezat sub patronajul „Sfântului Nectarie de la Eghina”, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea Acatistului Adormirii Maicii Domnului, a urmat meditația cu titlul: „Rolul bunicilor în formarea tinerei generatii”, care a fost susținută de către părintele Mitică Alexandrache de la parohia mai sus menționată.

Din cele prezentate menționăm următoarele:

„Rolul bunicilor este unul esențial în dezvoltarea și educarea copilului fiind adevărate suporturi emoționale valoroase. Momentele împreună sunt prilejul de a țese legături prețioase între generații. Petrecerea timpului cu bunicii ajută copilul să își formeze identitatea și să înțeleagă noțiunea de familie pentru că bunicii sunt purtători ai trecutului și garanții istoriei familiei. Bunicii joacă un rol special: aceștia acționează ca autorități, fără a impune constrângeri. Bunicii sunt adesea cei care nu pedepsesc, care oferă cadouri și care gătesc mâncare bună. Astfel copilul dezvoltă legături de tandrețe și învață să iubească necondiționat și alte persoane în afara părinților. Bunicii au un rol de confident care este deosebit de important în caz de criză între copil și părinți. Adesea bunicii sunt cei care îi învață anumite abilități particulare: gătit, tricotat, grădinărit, pescuit și nu în ultimul rând îi învață rugăciuni. Copilul trebuie să simtă că apropierea de Dumnezeu îi dă putere și încredere în propriile forțe. Mersul la biserică, spovedania și împărtășitul îi dezvoltă iubirea, compasiunea, dorința de a face bine, calități care se pot transforma în virtuți. Copiii crescuți cu bunici alături, sunt copiii care au acces direct la originea lor, la mediul din care părinții lor provin și mai ales, la o lume mai puțin alterată. Cel mai important este ca bunicii știu cum e sa fii parinte, au trecut și ei prin asta și din acest motiv au capacitatea de a intui anumite reacții și de a preîntâmpina anumite conflicte. Astfel, pentru o creștere armonioasă a copiilor și pentru liniștea părinților și a bunicilor, e bine ca bunicii și nepoții să petreacă timp împreună și să se bucure unii de alții cât pot”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Bunicii sunt cei care asigură continuitatea spirituală a familiei, transmițând tot ceea ce înseamnă valori ale familiei și conservând specificul în ciuda schimbărilor ce apar de la generație la generație. Copilul nu are nevoie doar de părinți ci și de bunici.
 2. Părintele Cleopa Ilie spunea: „Așa s-a ținut credința noastră strămoșească din tată în fiu, tata și mama au fost stăpâni pe copii și eu cum am apucat de la mama și de la bunica așa țin până la moarte. Așa s-a ținut credința, dar acum multe s-au stricat” încheie el.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui Maftei Dănuț pentru prezentarea temei, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 8
„Episcopul Gherasim Putneanul”

 

În data de 22.06.2023 la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Nigotești, păstorită de către părintele Răileanu Petrică, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Martiniuc.

După săvârșirea Acatistului Sfântului Nicolae a urmat meditația cu titlul: Preotul contemporan în fața problemelor personale: familia preotului , care a fost susținută de către părintele Răileanu Petrică de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Nigotești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Un rol determinant îl are astăzi familia preotului ortodox, care şi ea este asaltată de ispite şi încercări specifice timpului pe care-l trăim. Alegerea slujirii a două altare, cel al micii familii unde preotul este şi soţ şi tată, şi cel al Bisericii unde preotul este părinte, îndrumător şi mijlocitor către Dumnezeu pentru sine, pentru propria familie, pentru toţi fiii şi fiicele din parohia lui, pentru toată lumea, necesită dublă responsabilitate, jertfelnicie şi mult curaj de a fi stâlp de lumină în timpuri întunecate. Se ştie faptul că familia preotului are un rol misionar foarte important. Nu în zadar se afirmă faptul că „o casă de preot  are pereţi de sticlă“, pentru că familia preotului este mereu în centrul atenţiei întregii comunităţi. Ea poate zidi sufleteşte foarte mult, poate reda societăţii actuale secularizate adevărata percepţie a ceea ce înseamnă o familie creştină, cum la fel poate distruge enorm sufleteşte pe enoriaşi, dacă se constituie într-un exemplu negativ.

Familia preotului este model pentru celelalte familii creştine, are un pronunţat rol educativ şi de formare a persoanelor din comunitatea parohială. Acest rol le revine tuturor membrilor familiei în egală măsură, ei trebuie să fie educatori nu numai prin cuvânt, ci şi prin faptă”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preoteasa, chiar dacă nu ţine predică în biserică şi nu are nici o şcoală teologică, este părtașă la activitatea şi misiunea soţului său prin implicarea în acte de caritate, de asistenţă socială etc. Apoi prin pregătirea preotului pentru activitatea desfăşurată în Biserică, susținerea lui morală în greutățile cu care se confruntă zilnic în parohie, bunele sfaturi și îndemnuri pe care le poate da credincioșilor în particular, ca soție de preot, fac din tovarășa de viață a preotului, partener în misiunea preoțească.
 2. Copiii preotului pot ajuta și ei prin viața și comportamentul lor la misiunea tatălui, prin ascultare, purtare cuviincioasă faţă de oameni, cercetarea bisericii, zidind alături de tatăl lor – preotul, și de mama lor – preoteasa, edificiul ideal al unei parohii desăvârșite. Preoteasa și copiii pot întina activitatea misionară a preotului prin comportarea nepotrivită. Membrii familiei preotului trebuie să fie cei dintâi ascultători și următori ai poruncilor Bisericii și primii prin care se verifică efectul învățăturii transmise de preot.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Pr. Misonar Protopopesc Gabriel Carp