Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna decembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

În data de 12.12.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” Suceava, păstorită de către Părintele Baltag Vasile, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare” susținută de către Părintele Baltag Vasile.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Pricop Bogdan; Pr. Argatu Petru; Pr. Agatu Gavril; Pr. Filip Doru; Pr. Straton Bogdan.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sănătatea vieții de familie este foarte importantă pentru preotul care se dăruiește pentru ceilalți. Unitatea vieții de familie este condiția principală a unei pastorații rodnice. Reperele vieții de familie preoțească se constituie ca adevărați senzori pentru comunitate. Puterea exemplului e definitorie.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– pentru a fi un model de urmat, preotul însuși e nevoit să fie un bun chivernisitor care se îngrijește mai întâi de Casa Domnului și mai apoi de casa parohială și de cea personală;

– ordinea, curățenia casei parohiale sau personale și împrejurimilor reprezintă oglinda familiei preotului;

– de asemenea, este necesar ca preotul să fie mai întâi pildă de iertare și de iubire în propria lui familie pentru a putea transmite și altora aceste virtuți.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Baltag Vasile, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 07.12.2023, ora 09:00, la Parohia cu hramul ,,Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, păstorită de către părintele Ciceu Eugen din Reuseni, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul ,,Preotul contemporan în fața problemelor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare” susținută de către părintele Ciceu Eugen de la Parohia cu hramul ,,Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Reuseni.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Diaconu Vasile; Pr. Alexandriuc Alexandru; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Onea Valentin; Pr. Belei Ioan; Pr. Romega Ionel; Pr. Marișca Gheorghe; Pr. Romega Ionel; Pr. Șalvar Leonte-Dan; Pr. Mihoc Mihai.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când vine pensionarea grijile preotului adeseori fac ca în păstorirea sufletelor inima preotului să fie împărţită în prea multe lucruri, iar o inimă împărţită e şi încurcată e şi nepregătită să se ocupe cu toate lucrurile şi cu fiecare în parte, spune Sf. Grigorie Dialogul.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– starea sănătăţii, atât în cazul preotului, cât şi în toate cazurile, este o chestiune de luat în seamă cu multă înţelepciune;

– un preot sănătos va avea vitalitatea necesară pentru a forma o armată a lui Hristos puternică și de neînfrânt;

– chiar și după pensionare, preoţii bătrâni rămân permanent o sursă de înţelepciune.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ciceu Eugen pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 13.12.2023, ora 09:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, păstorită de către Părintele Fodor Cornel, din Șcheia-Trei Movile, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Vizitele pastorale, prilej de sporită misiune în viața parohiei-scop, mijloace și conduită”, susținută de către Părintele Grigore Ureche de la Parohia cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Șcheia-Vâlcele.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Prof. Dr. Popovici Dănuț-Dumitru (Cadru Didactic Universitar, titular pe catedra de Omiletică în cadrul Facultății de Teologie ,,Sfântul  Apostol Andrei” a Universității Ovidius din Constanța) și Pr. Hapca Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

       „Vizitele pastorale sunt una din căile cele mai directe și eficiente pentru cunoașterea parohiei. Ele se fac fie legate de marile praznice creștinești (Nașterea, Botezul, Paștele), fie la începutul unor perioade importante din anul bisericesc: Începutul Postului Mare sau, acolo unde este obiceiul, la fiecare „zi intâi” a lunii. Ele sunt importante și necesare pentru că preotul intra în legatură nemijlocită cu familiile păstoriților săi, cunoscându-i sub toate aspectele: religios, moral, economic, cultural, social, politic, sanitar, profesional. Vizitele pastorale sunt un prilej de a cunoaște la fața locului pe credincioși și starea lor, de a discuta cu ei, de a le constata bucuriile, necazurile și încercările prin care trec”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– atunci când sunt vizitați, credincioșii sunt mai deschiși spre a împărtăși preotului stările lor sufletești și mai receptivi în a-i primi sfatul și îndrumarea lui;

– cu prilejul vizitelor, credincioșii se simt onorați, luați în seamă și ocrotiți de grija și dragostea păstorului lor sufletesc, care se interesează de viața lor, creând o adevarată legatură sufletească și o apropiere cât mai mare între păstor și păstoriți;

– Vizitarea credincioșilor de către preot trebuie înteleasă ca un act liturgic, dar si ca un mod de cunoaștere a acestora, de a le împărtăși bucuriile și necazurile.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Grigore Ureche pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 13.12.2023, ora 17:00, la Parohia cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” păstorită de către Părintele Bîrsan Marius-Gheorghe din Capu Codrului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Preotul contemporan în fața provocărilor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare” susținută de către Părintele Bîrsan Marius-Gheorghiță de la Parohia cu hramul ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, din Capu Codrului.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Pr. Coca Ionel; Pr. Abageru Lucian; Pr. Lateș Dumitru și Pr. Cojocar Marius.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Bătrânețea este o cunună strălucită. Ea se află mergând pe calea cuvioșiei. Slăbiciunea trupească a bătrâneții este acoperită de tăria înțelepciunii, de bogăţia cunoașterii, de frumuseţea blândeții şi a bunătăţii. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Slăbiciunea trupului nu vatămă cu nimic tăria credinţei. Podoabă a Bisericii e cărunteţea gârbovă unită cu credinţa întraripată. De ea se bucură în mod deosebit Biserica.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– în cadrul misiunii sale, preotul are cea mai grea cruce, mai ales atunci când apare o boală, de care este afectat el sau cineva apropiat lui;

– preotul trebuie să se jertfească pentru credincioșii pe care îi păstorește;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Bîrsan Marius-Gheorghe pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.                                                                                     

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 07.12.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”, păstorită de către Părintele Nuțu Mircea din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Preotul contemporan în fața provocărilor personale: familie, locuință, boală, bătrânețe, pensionare” susținută de către Părintele coslujitor Moroșan Nicolae de la Parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 19 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Cîrciu Petrică; Pr. Ciornei Dănuț și Pr. Florea Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Viața de preot este una care angajează la o continuă responsabilitate pastorală, dăruire de sine pentru ceilalți, ca împlinire a iubirii agapice. Dar în acest demers de articulare a lui Hristos, este esențial ca preotul să nu uite de sine. Ca factor central al familiei, preotul are obligația responsabilității de a fi prezent în familia sa într-o paradigmă care să inspire certitudine, integritate, stabilitate. Familia este solul fertil pe care se concretizează starea de spirit în pastorație. Împlinirea ca reper pentru comunitate îl obligă pe preot, ca să zicem astfel, să acorde timp și atenție problemelor personale, în scopul rezolvării lor la timpul cuvenit: stabilitatea familială, asigurarea unei locuințe personale la timp de pensionare, asigurarea unui capital financiar / pensie necesară asigurării tratamentelor medicale la bătrânețe.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– preotul este în primul rând om așa că trebuie să fie înțeles, deoarece și el are vulnerabilități generate de contextul social-economic al lumii de astăzi;

– asumarea schimbărilor impuse de vârstă și depășirea sentimentului de inutilitate la bătrânețe;

– cultivarea constantă responsabilității și a integrității preotului și a familiei acestuia ca punct esențial de referință în viața credincioșilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui coslujitor Moroșan Nicolae, pentru prezentarea temei și părintelui paroh Nuțu Mircea pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin