Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna decembrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 1
„Sfântul Paisie de la Neamț”

În data de 18.12.2023, la Biserica „Sfinții Voievozi” Grădini, păstorită de către părintele Apostol Laurențiu Bogdan, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Paisie de la Neamț”, coordonat de către părintele Cojocaru Daniel.

După săvârșirea Acatistului Sfinților Arhangheli, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Centenar – Monica Lovinescu”, care a fost susținută de către părintele Niculăeș Cristian, de la Biserica sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Unica fiică a criticului literar Eugen Lovinescu şi a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu, Monica Lovinescu a fost, la rândul ei, o personalitate a culturii româneşti, care şi-a dedicat viaţa şi opera luptei împotriva totalitarismului comunist. Critic literar, devenită o autoritate în materie de literatură română contemporană, Monica Lovinescu, s-a născut la 19 noiembrie 1923, la Bucureşti. În casa părintească a cunoscut personalităţi literare, în special pe cele grupate în jurul cenaclului „Sburătorul”. Vacanţele şi le petrecea la Fălticeni, în târgul de baştină al Lovineştilor, alături de verii săi deveniţi la fel de celebri: prozatorul Anton Holban, scriitorul Vasile Lovinescu şi dramaturgul Horia Lovinescu.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Emisiunile „Teze şi antiteze la Paris” şi „Actualitatea culturală românească” pe care a început să le realizeze la Europa Liberă din 1967, au avut o puternică influenţă în România, atât în mediile culturale cât şi în rândul publicului larg.
 2. Traduce în franceză texte româneşti sub pseudonimele „Monique Saint-Côme” şi „Claude Pascal”, cel mai cunoscut fiind romanul La Vingt-cinquième heure („A douăzeci şi cincea oră”) de Constantin Virgil Gheorghiu. A tradus în limba franceză piese de teatru de Ion Luca Caragiale sau poeziile lui Marin Sorescu. Este autoarea capitolului despre teatrul românesc din „Histoire du Spectacle” (Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1965). Prin această îndeletnicire a promovat cultura românească.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2
„Sfântul Mitropolit Dosoftei”

În data de 7.12.2023 la Parohia Sfinții Trei Ierarhi – Liteni, păstorită de către părintele Vrăjitoru Claudiu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Dosoftei”, coordonat de părintele Denis Chihaia.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, ne-a fost prezentată tema cu titlul: „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație” susținută de către părintele Vrăjitoru Claudiu de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Povețele bătrânilor sunt mai mult decât simple fraze, ele sunt rezultatul reflecțiilor și experiențelor de viață. Acestea abordează teme universale precum iubirea, iertarea și speranța, oferind o fereastră spre înțelepciunea acumulată de-a lungul multor ani. În contextul pastoral, aceste povețe pot fi folosite pentru a ilustra principii biblice și pentru a oferi îndrumări practice în viața de zi cu zi. În activitatea pastorală, povețele pot fi utilizate ca unelte pentru a aborda diferite situații și provocări cu care se confruntă comunitatea.”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bătrânii ne învață să fim disciplinați și să ne respectăm aranjamentele, să ne rugăm și să citim Scripturile. În pastorație, acest lucru poate fi aplicat prin stabilirea unei rutine zilnice care să includă timp pentru rugăciune, timp pentru citirea Scripturii, timp pentru planificarea activităților Bisericii, timp pentru familie și timp pentru interacțiunea cu membrii Bisericii.
 2. După cum se afirmă de către unii teologi și profesori actuali, se impun cu necesitate unele priorități în activitatea pastoral-misionară a preotului din zilele noastre cum ar fi: catehizarea credincioșilor, argumentarea dogmelor creștine, importanța Sfintei Liturghii în viața Bisericii și a credincioșilor, administrarea Sfintei Taine a Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii precum și frecventarea slujbelor Bisericii de către toți enoriașii, inclusiv bătrânii. Trebuie să recunoaștem că Bisericile, în special cele de la sate, sunt frecventate mai mult de către cei în vârstă (vorbim aici de cei cuprinși între 60 de ani și mai în vârstă, credincioșii ieșiți la pensie) și toată activitatea Bisericii în general se sprijină pe aceștia.
 3. Biserica este chemată să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se tot mai mult de nevoile și așteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie lucrat și la creșterea și educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona și izola în centre de asistență socială, deoarece tinerii și persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalți. Mai precis, bătrânii au nevoie de o mângâiere și de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înțelepciunea, răbdarea și puterea de rugăciune a bătrânilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 3
„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

În data de 4.12.2023, la Parohia – Spătărești păstorită de către părintele Andrioaia Tudor, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfantului Voievod Ștefan cel Mare”, coordonat de același părinte.

După săvârșirea Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Rolul cântărețului bisericesc în lucrarea pastoral-misionară a parohiei: aspecte practice, inadvertențe și oportunități”, care a fost susținută de către părintele Andrioaia Tudor de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântăreţul bisericesc este prima persoană din parohie asupra căruia trebuie să se îndrepte atenţia preotului, atunci când este vorba de a-şi alege un sprijin în opera pastorală. În general, cântăreţul bisericesc este considerat un om cu o anumită vocaţie religioasă. Se presupune ca dragostea pentru cele ale religiei şi ale Bisericii, înclinarea spre cântare, rugăciune şi slujbă l-au determinat să îmbrăţişeze această misiune. Alături de o asemenea vocaţie, cântăreţul bisericesc este omul care are cea mai bună pregătire în materie de cunoştinţe şi trăire religioasă. În şcoala de cântăreţi bisericeşti el a studiat şi a aprofundat mai mult decât ceilalţi credincioşi din parohie anumite aspecte şi anumite probleme religioase, în acelaşi timp, în cadrul şcolii a fost supus unor exerciţii duhovniceşti, ca de exemplu: participarea la toate slujbele bisericeşti, mărturisirea păcatelor, împărtăşirea cu Sfintele Taine .”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântăreţul bisericesc poate să dea mult ajutor preotului în lucrarea sa pastorală. Este o datorie pastorală ca preotul să facă din cântăreţul bisericesc colaboratorul său cel mai bun şi mai devotat.
 2. Pentru a răspunde deplin atribuțiilor sale și obligațiilor, cântărețul trebuie să-și păstreze în sufletul său o conduită precisă. Trebuie să se străduiască să fie un model pentru toți, prin conduita sa. Să fie decent, modest și conștiincios și să aibă mai presus de toate un comportament creștin. În timpul slujirii sale în biserică, trebuie să participe la rugăciune, nu să caute să ofere o demonstrație a calităților sale vocale.
 3. E adevărat că preotul este responsabil de buna organizare a cântării religioase în parohie şi tot el este cel care trebuie să selecteze atent cântările şi pricesnele ce se cântă în biserică, dar pentru a se realiza acest lucru benefic cultului liturgic trebuie şi cântăreţi pregătiţi în şcoli, altfel, prin cântatul „după auz” se denaturează calitatea cântarii. Salvarea acestei situaţii şi a tezaurului cântărilor liturgice bine învăţate şi executate ţine, aşadar, de înfiinţarea cât mai multor şcoli de cântăreţi şi a angajării cântăreţilor bisericeşti calificaţi în fiecare parohie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulțumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 4
„Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca”

În data de 14.12.2023 la Parohia – Buda păstorită de către părintele Bold Radu Ioan din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca”, coordonat de către părintele Meștereanu Ciprian.

După săvârșirea Slujbei de Tedeum, a urmat meditația cu titlul: „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”, care a fost susținută de către părintele Bold Radu Ioan de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Din perspectivă pastorală, vârsta biologică a bătrâneții prezintă și oprtunități dar și dificultăți în acțiunea de construire al trupului tainic al lui Hristos care este Biserica. Ne vom opri în cele ce urmează la câteva dintre oportunitățile oferite de conlucrarea omului îmbătrânit cu harul Duhului Sfânt. Ordinea acestor oportunități este aleatorie. Prima oportunitate vizează cele spuse de Mântuitorul în Evanghelii: „Drept aceea, fiți voi desăvârșiți precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este! (Matei 5,48). „Voi sunteți lumina lumii; Nu poate să se ascundă cetatea din vârful muntelui; nici aprinde cineva făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic, și ea le luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-l slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.” (Matei 5,14-16) Pentru preotul paroh a avea bătrâni curați în parohie, modele vii în care se întrupează sfințenia lui Hristos iradiată prin sfinți în chip vizibil și reflectată în vârstnici, este o dovadă clară a reușitei duhovnicești spre care trebuie să tindă toți enoriașii”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Rănile sufletești moștenite sau dobândite în timpul vieții și nevindecate prin har dumnezeiesc provoacă la rândul lor stări traumatice în rândul familiei si al comunității eclesiale.
 2. O altă dificultate, în abordarea pastorală a vârstnicilor o reprezintă neputința biologică generată de deprecierea la nivel celular specifică vârstei. Această neputință fizică determină o atitudine negativistă față de ajutorul dat de familie și de biserică. Cel bolnav trupește are uneori obiceiul de a-i acuza pe cei din jur de starea lui fizică, reproșându-le neimplicarea în vindecare.
 3. Ultimul aspect negativ în pastorația vârstnicilor este tendința de supra-apreciere proprie, adică o supra-evaluare a calităților și capacităților proprii, însoțită de un refuz total de a accepta și o altă opinie în afara celei generate de gândirea personală. O astfel de persoană, nu vrea să accepte un sfat sau o opinie duhovnicească socotindu-se destul de înălțat duhovnicește încât să nu aibă nevoie de un confesor sau sfătuitor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 5
„Sfânta Cuvioasă Parascheva”

În data de 15.12.2023 la Parohia Osoi, păstorită de către părintele Condac Cristian din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, a urmat tratarea temei: „Arhimandritul Ilarion Argatu ctitorul Bisericii din Osoi” susținută de către părintele Filip Daniel de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul lucrării cităm următoarele aspecte:

„Preoţia este sublimă, fiindcă ea se săvârşeşte pe pământ, dar are rânduiala cetelor cereşti. Şi pe foarte bună dreptate; căci slujba aceasta n-a rânduit-o un om sau înger sau un arhanghel sau o altă putere creată de Dumnezeu, ci Însuşi Mângâietorul. Sfânt Duhul a rânduit ca preoţii, încă pe când sunt în trup, să aducă lui Dumnezeu aceeaşi slujire pe care o aduc îngerii în ceruri. Preoţia se primeşte prin hirotonie şi înseamnă cea mai mare cinste de care învredniceşte Dumnezeu pe om. „Dacă ai putea să te gândeşti ce lucru mare, ca om fiind îmbrăcat în trup şi sânge, să te poţi apropia de fericita şi nemuritoarea fire a lui Dumnezeu, atunci ai putea înţelege bine cu câtă cinste a învrednicit pe preoţi harul Sfântului Duh”. 

Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul îndeplineşte, în virtutea harului primit prin Taina Sfintei Hirotonii şi ca urmare a trimiterii lui în parohie de către episcopul care l-a hirotonit şi al cărui reprezentant este, cele trei laturi ale lucrării pastorale: învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare. Fiecare dintre aceste trei laturi ale activităţii sale este importantă în lucrarea sa de conducere a sufletelor spre mântuire şi ele se condiţionează reciproc.
 2. Conform Sfintei Scripturi, unul dintre darurile bătrâneții este înțelepciunea, dar înțelepciunea nu este o prerogativă automată a bătrâneții. Ea este un dar al lui Dumnezeu pe care bătrânul trebuie să-l primească și să și-l fixeze ca țintă, pentru a dobândi acea înțelepciune a inimii care-i permite „să-și socotească [propriile] zile”, adică să trăiască cu simț de responsabilitate timpul pe care Dumnezeu îl acordă fiecăruia.
 3. De aceea, Biserica este chemată să gândească noi forme şi metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile şi aşteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie lucrat şi la creşterea şi educarea tinerilor spre a nu marginaliza persoanele vârstnice, a nu le abandona şi izola în centre de asistenţă socială, deoarece tinerii şi persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalţi. Mai precis, bătrânii au nevoie de o mângâiere şi de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înţelepciunea, răbdarea şi puterea de rugăciune a bătrânilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 6
„Acoperământul Maicii Domnului”

În data de 8.12.2023, la Parohia Sfântul Dimitrie din Cornu Luncii, păstorită de către părintele Florea Ioan, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului și coordonat de părintele Corduneanu Petru.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Conduita liturgică a preotului și cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase” care a fost susținută de către părintele Florea Ioan de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Deşi cântăreţii existau ca treaptă distinctă în clerul inferior, în primele secole tot poporul drept credincios care participa la slujbe cânta în biserică, dând răspunsurile la ectenii şi interpretând imnele liturgice. Trebuie să precizăm că la vremea aceea cântările erau mult mai simple şi mai puţine decât cele din zilele noastre. Ne putem imagina cum se desfăşura slujba în primele secole creştine. Existau două variante principale de execuţie: în cântarea responsorială psaltul avea rolul principal de solist şi conducător al cântării; el dădea tonul, începea cântarea de pe amvon, iar credincioşii se uneau cu el în cântare numai prin răspunsuri scurte. În cântarea antifonică, tot psalţii conduceau, dar acum poporul cânta intregul imn, nu doar anumite fragmente de melodie; astfel, împărţiţi în două cete executau alternativ versetele psalmilor”.

 Au urmat apoi discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

1) Psaltul trebuie să-şi cunoască foarte bine datoriile şi drepturile.

2) De starea sufletească a cântăreţului depinde şi cântarea. Vocea exprimă foarte bine trăirile interioare.

3) Preotul trebuie să fie un om al rugăciunii, al meditației, o feresatră către Dumnezeu. Dacă rămâne lumesc, iese din starea de preoție. Preotul trebuie să fie om de omenie, milostiv, bun, iertător, să încurajeze, să îmbărbăteze, să fie Părinte al tuturor precum i se spune. El trebuie să confirme în permanență acest apelativ.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

RAPORT CERC PASTORAL NR. 7
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 2.12.2023, la Parohia Sfânta Treime – Preutești, păstorită de către părintele Moroșanu Cătălin din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 7, așezat sub patronajul „Sfântului Nectarie de la Eghina”, coordonat de Părintele Maftei Danuț.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, a urmat meditația cu titlul: „Evidențierea unor personalități reprezentative ale Parohiei Preutești”, care a fost susținută de către părintele Moroșanu Cătălin de la parohia Sfânta Treime Preutești.

Din cele prezentate menționăm următoarele:

„Din rândul celor dăruiţi de Dumnezeu cu haruri deosebite găsim numele preotului Ioan Lungu și al poetului Nicolae Beldiceanu nume scris cu litere de aur în inimile credincioşilor din satul Preuteşti, judeţul Suceava.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Ca preot slujitor al altarului, s-a remarcat ca un om cu simţăminte deosebite, de la care fiecare avea de învăţat ceva folositor pe drumul vieţii. Despre preotul Ioan Lungu oricine poate să dea mărturie ca despre un om sfătos, care ştia bine să cântărească vorbele şi să le ofere spre folos celor încercaţi. Cu glas mare şi vorba hotărâtă, asemeni unui mare povestitor, a mânuit arta cuvântului cu multă măiestrie, povăţuind pe calea mântuirii multe generaţii şi învăţând poporul din frumuseţea credinţei noastre strămoşeşti.
 2. Printre personalitățile marcante odrăslite de pământul Moldovei se găsește înscris la loc de cinste numele renumitului om de vastă cultură, poet și prozator Nicolae Beldiceanu, ce s-a născut pe 26 octombrie 1844 tocmai la Preutești, județul Suceava. Tatăl său avea o moşie la Preuteşti, iar mama sa Elena descindea, de asemenea, din familia de mici boieri preuteșteni Adămoaie. Beldiceanu a copilărit în sat şi apoi a învăţat la Fălticeni şi la Iaşi, unde a urmat cursurile Liceului Național și ale Academiei Mihăilene.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru prezentarea temei, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 8
„Episcopul Gherasim Putneanul”

În data de 5.12.2023 la Parohia „Sfinții Aspostoli Petru și Pavel” Dumbrăvița II, păstorită de către părintele Bârsan Vasile-Marius, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 8, așezat sub patronajul episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de către părintele Barbu Ion. 

După săvârșirea Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, care a fost susținută de către părintele Bârsan Vasile-Marius, de la parohia sus menționată.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În tradiția ortodoxă, familia este considerată un sanctuar al vieții spirituale, unde fiecare membru contribuie esențial la cultivarea virtuților creștine. Bunicii ocupă un loc special în acest cadru, fiind văzuți ca transmițători ai înțelepciunii și tradițiilor. Ei aduc cu ei o bogăție de înțelepciune străbătută de generații și împărtășesc această comoară cu noi, cei mai tineri. Prin poveștile lor, bunicii nu fac doar să răsune istoria, ci aduc la viață lecțiile învățate în ani de zile. Este o modalitate de a ne învăța nu doar despre credință, ci și cum să trăim cu înțelepciune în tumultul vieții de zi cu zi”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Privind la bătrâni, vedem o oglindire vie a credinței în acțiune. Rugăciunile lor, implicarea în viața bisericii și modul lor pașnic de a aborda provocările zilnice sunt exemple vii care ne îndeamnă la o viață trăită cu autenticitate și convingere. Bunicii sunt acei păstrători ai tradițiilor noastre, ai obiceiurilor și valorilor care definesc comunitatea noastră ortodoxă. Ei nu numai că le transmit mai departe, dar le si explică, contribuind la conturarea unei identități și a unei culturi ortodoxe puternice.
 2. Bunicii sunt văzuți ca izvoare de înțelepciune, oferind sfaturi valoroase despre cum să trăiești o viață virtuoasă. Patriarhul Daniel, în predicile sale, accentuează importanța acestor momente: „Sfaturile înțelepte ale bunicilor sunt ca niște semințe de virtute plantate în inimile tinerilor”.
 3. Rolul bunicilor în educația spirituală și morală a tinerilor în tradiția ortodoxă nu poate fi subestimat. Ei nu sunt doar transmițători ai tradiției și credinței, ci și modele de virtute, răbdare și iubire. Prezența și învățăturile lor contribuie în mod semnificativ la cultivarea unei vieți spirituale bogate și autentice în rândul nepoților. Prin legătura lor cu trecutul și influența asupra viitorului, bunicii stau ca martori ai credinței neîntrerupte și ai iubirii necondiționate în cadrul familiei și comunității ortodoxe.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Gabriel Carp a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat, Diac. Constantin Andrieș