Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc desfășurate în luna august 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna august întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

Miercuri, 30 august 2023, în catedrala cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie. Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ierarh Varlaam al Moldovei, prăznuit în această zi liturgică.

După rânduiala de rugăciune, părintele protopop, Goraș Aurel, a adresat un cuvânt introductiv și a invitat pe părintele coslujitor la parohia gazdă, preotul Giosan Gheorghe, să prezinte referatul pregătit pentru acest moment, care să continue prezentările tematice specific anului omagial în curs.

În continuare, părintele Giosan Gheorghe, a susținut referatul intitulat „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, din care cităm următoarele: „Bătrânețea și rolul de bunic sunt teme la care ar trebui să reflectăm pentru că toți avem împrejurul nostru, în mintea noastră și în sufletul nostru imaginea bunicilor”. „Bătrânețea este asociată în general cu dezavantaje, dizabilități, boli multiple și împovărarea celor care trăiesc împreună cu aceștia. Cu toate acestea, sunt și părți luminoase ale acestei vârste, bucurii și împliniri, care sunt un dar al zilelor multe, care se împlinesc de cele mai multe ori prin cei care duc mai departe numele”.

„Se spune că este nevoie de un sat pentru a crește un copil. Rădăcinile pe care copiii le regăsesc în bunici sunt extrem de importante. De cele mai multe ori, bunicii sunt prezenți încă de la nașterea nepoților, fiind alături de părinți și ajutându-i cât pot la creșterea celor mici. Deseori, tinerii părinți au nevoie de sfaturi și ajutor în îngrijirea copiilor, așa că bunicii au șansa să intervină și, astfel, să își construiască o puternică relație cu micuții din primele lor zile de viață. Datorită înțelepciunii lor și a experienței de viață trăită, sfaturile bunicilor pot fi deosebit de utile și liniștitoare în momentele mai grele sau în cele de panică parentală”.

După referat, părintele Șuiu Alexandru-Iulian, misionar protopopesc al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, l-a felicitat pe părintele conferențiar pentru materialul prezentat și a precizat că este foarte importantă legătura cu înaintașii, deoarece ne tragem dintr-un neam, iar acest lucru influențează modul nostru de viață. De asemenea, a precizat că în limba română, ca o particularitate, cuvintele bunic și bunică au în componență termenul bun, care exprimă faptul că bunicii sunt și trebuie să fie exemple de bunătate.

Totodată, a invitat preoții membri să dezbată pe marginea subiectului prezentat de către părintele Gheorghe, mai ales preoții care sunt bunici să vorbească din această perspectivă.

Au urmat luări de cuvânt, din care reținem următoarele idei: bunicii au un rol deosebit în viața duhovnicească

La final, părintele Giosan Gheorghe, a mulțumit celor prezenți pentru atenția și interesul manifestate față de tema prezentată și a urat tuturor să ajungă bunici care să se bucure de nepoți sănătoși, cărora să le fie pildă și îndemn în viața creștinească. Întâlnirea s-a încheiat prin intornarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

Joi, 3 august 2023, la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei Broșteni I, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh al Parohiei Crucea.

Conform tradiției locului, s-a săvârșit o rânduială liturgică mai bogată, respectiv Paraclisul Maicii Domnului, Vecernia unită cu Litia, slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște, participând și numeroși credincioși din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, arhidiaconul misionar protopopesc, Norocel Bogdan, a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură despre argumentele din Sfânta Scriptură pentru cinstirea Maicii Domnului, referindu-se la versetele: Psalm 44, 11; Luca 1, 28-35; Luca 1, 42-45; Luca 1, 46-55; Luca 11, 27.

A urmat un cuvânt al părintelui paroh, preotul Dolgu Nicolaie, care a adresat un cuvânt de mulțumire față de preoții prezenți la slujbă, membri ai cercului pastoral zonal. De asemenea, a îndemnat credincioșii să fie prezenți la slujbele săvârșite în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, pentru că cea mai potrivită formă de cinstire este rugăciunea, modul prin care cerem ocrotirea și ajutorul Maicii Domnului pentru toate trebuințele noastre.

În continuare, credincioșii au fost miruiți cu untdelemn sfințit și au primit litie.

În partea a doua a întâlnirii, preotul paroh, Dolgu Nicolaie, a dat citire referatului pregătit cu acest prilej, intitulat „Pastorația în context actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței”. Din cuprinsul materialului, care este unul bogat, ținând cont de aspectele conținute în titlu, redăm doar câteva pasaje: „Sub presiunea multor factori, modernitatea și posmodernitatea au schimbat modul în care este trăită religia la nivel individual și social, schimbare ce a afectat și afectează profund Biserica, în general, și viața parohială, în special. Conceptul de pastorație și-a pierdut prospețimea pe care o avea în vremea Vechiului Testament și a Noului Legământ. El înseamnă, în fapt, păstorire, cuvânt care ne trimite la relația vie dintre păstor și turma de care are grijă el, mai simplu spus, la legătura pe care el o avea cu oile încredințate lui”.

Astăzi mai mult ca oricând concepţia despre persoană, despre familie şi despre viaţă sunt lovite de esenţa lor, în fiecare familie apar tensiuni, fie din pricina condiţiilor demografice, economice şi sociale apăsătoare, fie din cauza conflictelor între generaţii, fie din cauza noilor raporturi sociale dintre bărbaţi şi femei.

„Pentru a transmite generaţiilor viitoare valorile general umane şi valorile creştine autentice este nevoie ca preotul să se preocupe de cadrul moral, în care trăieşte omul. Acest cadru este familia, doar în cadrul familiei putem valorifica la justa valoare credinţa şi rugăciunea, doar în cadrul familiei putem înţelege adevăratul sens al fidelităţii, al sfinţirea prin jertfa unul pentru altul”. „Pentru ca familia să beneficieze de un patrimoniu spiritual şi moral bogat, catehizarea înainte de căsătorie şi catehizarea înaintea botezului unui nou membru al familiei sunt incontestabile, căci dacă dorim să secerăm trebuie mai întâi să semănăm”.

Între marile provocări ale lumii prezente, „răsturnarea cu susul în jos a valorilor a devenit ideologia acestei minunate lumi noi. Cel ce nu este de acord cu această nouă interpretare devine renegat, dușman al libertății și democrației, fundamentalist și așa mai departe. In această lume intră copiii noștri – într‑o lume care vrea foarte mult ca, rămânând atragătoare, să‑l recroiască pe om după calapodul său”.

După prezentarea referatului, a luat cuvântul părintele Ungurean Radu de la parohia Crucea, felicitându-l pe părintele paroh pentru expunerea deosebit de interesantă și actuală, care îndeamnă la mai multă vigilență dar și la mai multă rugăciune și ancorare în ajutorul lui Dumnezeu.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în ziua de luni, 21 august 2023, începând cu ora 17, la biserica „Înălțarea Domnului” a Parohiei  Doroteia, oraș Frasin. In prima parte a evenimentului, s-a săvârșit slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele Ianovici Gheorghe, coordonatorul cercului pastoral zonal, a rostit un cuvânt introductiv. În continuare, l-a invitat pe părintele paroh de la parohia gazdă, preotul Gemănar Dănuț, să susținăreferatul pregătit, intitulat „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”. Din cuprinsul lucrării, redăm următoarele idei: „Pastorația obștească se justifică prin faptul că omul este fără îndoială o ființă socială, care se împlinește alături de semeni. Iisus Hristos Însuși s-a adresat mulțimilor și a poruncit Sfinților Apostoli să-și îndeplinească misiunea predicând Evanghelia la neamuri. Atunci când vorbim de pastorația vârstnicilor, este necesar să facem o deosebire între persoanele vârstnice active și persoanele bolnave. Ingrijirea bătrânilor bolnavi reprezintă nu numai o datorie morală a creștinilor ca manifestare a dragostei față de aproapele, ci și o componentă a misiunii sociale a Bisericii”. In acest context, „lucrarea preotului pentru alinarea suferinței celor bolnavi și în păstrarea sănătății sufletești și trupești a celor pe care îi păstorește este o lucrare sfântă și necesară. In ziua de astăzi, mulți dintre bătrâni sunt marginalizați, uitați de lume, neajutorați și jigniți de ceilalți oameni. In astfel de situații, preoții ar trebui să intervină și să se asigure că persoanele în vârstă au posibilitatea de a contacta serviciile medicale atunci când au nevoie, să fie ajutate, să nu fie excluse și, mai ales să fie tratate cu respect și demnitate. Foarte importante sunt organizarea unor forme de voluntariat, în care să fie implicați membrii comunității parohiale”.

În ceea ce privește dificultățile în pastorația vârstnicilor, o problemă cu care se confruntă preotul este  indiferența religioasă a unor persoane vârstnice, care uneori nu doresc nici un contact cu păstorul lor duhovnicesc. O altă problemă este discursul despre moarte. „Mulți dintre bătrâni sunt cuprinși de panică, de o adevărată groază din cauza necunoscutului care le stă în față. Noi, preoții, chiar dacă ne adresăm persoanelor în vârstă și uneori grav bolnave, totuși trebuie să vorbim cu foarte multă fermitate și despre apropierea sfârșitului. În prim plan, pastorația bătrânilor constă în pregătirea lor pentru sfârșit. Discursul despre moarte poate fi unul optimist dacă ne asumăm Evanghelia și credința pe care se întemeiază învățătura creștină. Pentru a vorbi despre moarte avem argument practica, teologia și învățătura Părinților Bisericii. Părintele Cleopa spunea despre creștini că trebuie să călătorească în această viață cu frica de Dumnezeu într-o parte și cu gândul la moarte în cealaltă parte. În acest sens și credincioșii se roagă pentru Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Dacă discursul nostru nu va fi suficient de curajos, vom ține bătrânii în amăgire, iar pe unii moartea îi va găsi nespovediți, neîmpărtășiți și nepregătiți, în fața televizorului”.

După susținerea referatului, majoritatea preoților prezenți au luat cuvântul, făcând referire la diferite situații întâlnite în pastorație, de-a lungul timpului. Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele Ianovici Gheorghe, președintele cercului pastoral zonal.

La final, preotul paroh, Gemănar Dănuț, a mulțumit tuturor pentru prezentă și împreună rugăciunea în biserica parohială. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii  Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

 Întâlnirea cercului pastoral-misionar nr. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe”, s-a desfășurat marți, 22 august 2023, la biserica „Adormirea Maicii Domnului”, a Parohiei. Cercul pastoral este coordonat de către preot doctor Valică Mihai de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei, Ședința a fost precedată de oficierea slujbeiAcatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la ora 17:30.

După săvârșirea slujbei, părintele coordonator a rostit un cuvânt introductiv și la invitat pe părintele coslujitor la parohia gazdă, părintele Borgovan Dumitru, să prezinte referatul pregătit pentru acest prilej, conform tematicii anului omagial.

În continuare, părintele Borgovan Dumitru a dat citire referatului intitulat „Rolul bunicilor în formarea noilor generații”, din care cităm următoarele: „De regulă, familia este formată din trei/ patru generații: bunici, părinți, nepoți și strănepoți. Fiecare își are un rol bine-definit în cadrul familiei și al societății. Părinții se îndeletnicesc cu munca de zi cu zi, cu procurarea celor necesare traiului, pentru creșterea și educarea copiilor. Nepoții se bucură de cei din preajma lor: frați, părinți și, uneori, bunici. Bunicii, subiectul temei de astăzi, au un rol deosebit, de echilibru, în familia creștină. Ei sunt persoanele speciale din viața nepoților și au o dragoste nelimitată pentru aceștia. Fiind mai liberi de sarcini legate de serviciu, au o disponibilitate mai mare de timp pentru nepoți. Venirea pe lume a nepoților aduce multă bucurie bunicilor, care se topesc de dragul lor, iar nepoții simt această dragoste nemărginită, care-i ajută să crească frumos și fără griji.

A fi bunic este o binecuvântare din partea Creatorului, o împlinire și o trăire frumoasă. Bunicii oferă din belșug nepoților lucruri esențiale: dragoste necondiționată, bunătate, răbdare, umor, alinare, lecții de viață. Psalmistul David spune: Și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel. (Ps. 127, 6). Este binecuvântarea pe care Hristos o dă tinerilor în taina cununiei pentru a se învrednici să-și vadă pe fiii fiilor lor, care aduc pace în familie și împliniri”.

          „Din practica mea de preot, pot să mărturisesc că, prezența copiilor la biserică însoțiți de bunici, este de mare importanță. Tinerii formați lângă altar sunt mai buni în viață, își croiesc drumul cu mai multă ușurință și devin, la rândul lor, buni creștini, după modelul părinților, al bunicilor. Aceștia știu să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale și, toate acestea, pentru că i-au avut mentori pe bunici, care i-au îndrumat cu toată responsabilitatea”. „Bunicii își pun amprenta asupra nepoților pe mai multe căi: derularea unor amintiri din copilăria, tinerețea și activitatea bunicilor;

  • răsfoirea albumelor cu fotografii;
  • lecturarea împreună a unor texte și sublinierea importanței cititului;
  • dezvoltarea cultului muncii, prin desfășurarea în comun a unor activități practice în casă și în curte, după puterea vârstei nepoților;
  • descoperirea și practicarea unor pasiuni comune bunici-nepoți: bunicii observă înclinațiile pozitive ale tinerilor și sprijină dezvoltarea lor;

Cultura bunicilor joacă un rol important în viața nepoților, prin împărtășirea unor experiențe de viață și cultivarea unor valori morale, creștine, deosebite. Bunicii sunt cei care transmit nepoților tradiții  și obiceiuri sănătoase din familie, povești, rugăciuni înălțătoare, amintiri din copilărie”.

„Bunicii creștini ortodocși, având ca exemple pe dreptul Simeon și Proorocița Ana, au creștineasca misiune de a-i aduce pe nepoți la biserică pentru a primi darul botezului, al împărtășirii cu Trupul și Sângele Lui Hristos, pentru a-și pleca genunchii   în fața icoanelor și a rosti rugăciuni plăcute Lui Dumnezeu, în comuniune cu toți ai casei lor”. Iubirea toată a bunicilor pentru nepoți o găsim reflectată într-un fragment dintr-o scrisoare adresată unui nepot de către bunelul său (Din „Părintele Selafiil- Bunelul meu din vecinicie”): „Inima mea dulce, nu te întrista, ci deschide-ți aripile larg; zboară purtat de adierea cea lină a dragostei lui Hristos! El este singura ta nădejde, singurul sprijin, singurul liman. Ancorându-te în El, nu te vor doborî, din zborul tău, uraganele și viscolele… Dar tu nu te descuraja de nimic. Hristos te iubește. Nu te întrista, nu-ți trăda chemarea lăuntrică a cugetului. Domnul e credincios și-ți va răsplăti cu bucurii cerești, încă de pe acum, fiecare cuget curat și plin de iubire al tău…iată, Hristos e în inima ta, tu îl simți, tu vorbești cu El în rugăciunile tale. Tu te plângi Lui, iar El Te mângâie. Tu îi spui dorurile tale, iar El te ascultă. Niciodată să nu crezi că El nu te ascultă… Trăiește în bună cucernicie și răbdare.

La final, preotul coordonator l-a felicitat pe părintele Dumitru pentru materialul deosebit prezentat. De asemenea, a invitat-o și pe soția părintelui să ia cuvântul, iar doamna preoteasă, care este și educatoare, a vorbit despre propria experiență de bunică și relația specială care se stabilește între nepoți și bunici.

La final, părintele Borgovan Dumitru, a mulțumit tuturor pentru împreuna rugăciune și interesul arătat față de prezentarea făcută. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”, dedicat Maicii Domnului.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

Luni, 28 august 2023, Parohia „Sf. Cuvios Dimitrie Basarabov”, Poiana Negrii II, comuna Dorna Candreni, a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Pentru început, s-a săvârșit o slujbă de Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, rugăciune la care au fost pomeniți preoții care formează cercul pastoral zonal.

În continuare,  părintele Busuioc Antonel, preot paroh al parohiei gazdă, a susținut referatul intitulat „Dificultăți și oportunități în pastorația vârstnicilor”, din care cităm:   „Alături de pastorația colectivă și intermediară o mare necesitate și importanță o are pastorația individuală. Se știe că fiecare om, fiecare credincios își are individualitatea lui, care se manifestă puternic și pe plan religios moral. Unii credincioși sunt foarte primitori ai adevărurilor religioase, în timp ce alții sunt mai refractari față de asemenea învățături. Unii sunt statornici în credință, alții sunt nestatornici. Unii sunt ascultători, alții sunt reticenți.  Desigur, cea dintâi concepție a unei bune pastorații individuale este cunoașterea temeinică a fiecărui credincios din parohie de către preotul parohiei. Mântuitorul a spus: Eu cunosc oile Mele și ele mă cunosc pe Mine și cuvântul Meu ascultă (Ioan 10, 14). Această cunoaștere duce la descoperirea rănilor, a slăbiciunilor, a insuficiențelor personale ale credincioșilor, pe care preotul este dator apoi să le trateze, să le tămăduiască, să le indrepteze și să ajute la desăvârșirea morală a credincioșilor.

Cel mai puternic mijloc de pastorație individual este Taina Sfintei Mărturisiri, unde credinciosul își deschide larg porțile sufletului în fața duhovnicului și își descoperă toate insuficiențele și rănile morale de care suferă”.

În ceea ce privește pastorația vârstnicilor, se cunoaște faptul că „perioada de bătrânețe aduce cu sine numeroase schimbări importante în modul în care individual se percepe pe sine și felul în care percepe lumea din jur, respectiv, au loc schimbări atât în viața profesională, cât și în relațiile cu familia și prietenii. Perioada bătrâneții aduce cu sine numeroase probleme de sănătate”.

În toate aceste momente, „dacă creștinul, indifferent de vârstă, se simte însoțit, sprijinit în demersul său, în suferința sa de către o persoană purtătoare  de Hristos, căruia i-ar putea împărtăși totul, căruia i-ar putea pune întrebările de ordin duhovnicesc pe care ajunge să și le pună, atunci s-ar putea ca, odată repus pe picioare în viață, să devină și un creștin mai conștient. Dacă doctorul după ce l-a vindecat pe cel bătrân și bolnav nu-l mai interesează cursul vieții lui, preotului îi revine dificila sarcină de a-l păstra pe drumul drept până la mormânt. Aceasta reprezintă o dificultate cu care se poate confrunta preotul în pastorația bătrânilor având în vedere concepțiile diferite sau chiar destul de reticiente ale credincioșilor cu privire la diferite situații de viață, sau chiar frica de schimbare sau de acceptare a noului la vârste mai înaintate. Este o sarcină dificilă să reușești să schimbi anumite conceptii vechi de sute de ani și să le adaptezi la zilele în care trăim, atât de meticulous și fin încât credinciosul să înțeleagă de la sine. Aici intervine atât educației cât și rolul avut de fiecare creștin în parte în comunitate”.

După luările de cuvânt ale preoților prezenți, preotul coordonator al cercului pastoral a oferit concluziile întâlnirii, felicitându-l pe preotul paroh, amintind totodată faptul că este ziditor și benefic pentru starea firească a societății să prețuiască și respecte bătrânii. De asemenea, a precizat că Biserica și slujitorii acesteia au un rol important în menținerea și promovarea acestui respect dar mai ales în grija de sufletele celor vârstnici.

La final, gazda întâlnirii, părintele Busuioc Antonel, a mulțumit tuturor pentru împreună rugăciune și sfătuire. Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL  nr. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, a avut loc în data de 17 august 2023, în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a parohiei Drăgoiasa, comuna Panaci.

Programul a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia părintelui Petrovici Ovidiu, preot paroh al parohiei Panaci și coordonatorul cercului pastoral zonal.

În continuare, părintele paroh de la parohia gazdă, preotul Țehanciuc Ștefan Nicolae, a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație”, din care cităm: Viața omului este o succesiune de etape fizice, psihice și duhovnicești, de la vârsta copilăriei, trecând prin cea a maturității fizice și spirituale, până la momentul senectuții.

 În ciuda diminuării treptate și progresive a capacității fizice, perioada bătrâneții poate și trebuie să devină o etapă esențială a vieții, poate cea mai importantă, după înțeleptul cuvânt: „Finit coronat opus”, adică „sfârșitul încununează opera”. Aceasta trebuie să devină o perioadă de adâncă meditație și reflecție asupra vieții noastre de până în acel moment, având rolul de a îndrepta ceea ce a fost nedeplin, imperfect sau greșit, iar în termenii credinței noastre – pentru a se elibera de păcate și de patimi, spre a da „răspuns bun” la Înfricoșătoarea Judecată, la care fiecare, mai devreme sau mai târziu, ne vom înfățișa.

O vorbă românească spune că cine nu are bătrâni să-şi cumpere. Bătrânii adună la un loc înţelepciunea şi experienţa izvorâtă din nenumăratele zile cu care au fost îngăduiţi de la Dumnezeu şi sunt gata să o dăruiască, mai departe, copiilor şi nepoţilor. Pentru aceste virtuţi, şi pentru altele, se cuvine, după cum ne învaţă marele duhovnic Arhim. Ioanichie Bălan, să le purtăm „aceeaşi grijă ca părinţilor noştri trupeşti”.

În referat s-a făcut referire la bătrânii și bătrânele duhovnicești și rolul acestora în Biserică, în viața de mănăstire, în cazul monahilor, dar și în lume, prin raportarea la înaintași, mai ales la bunicii care sunt văzuți ca adevărate pilde de trăire creștinească și modele pentru urmașii care au nevoie de repere. În ultima parte a referatului, părintele a redat mai multe povețe, citate de la unii Bătrâni duhovnicești, sfinți mai noi din Grecia: Porfirie Capsocalivitul, Iosif Isihastul, Ieronim, Ioil și Epifanie.

După susținerea referatului a lua cuvântul preotul Petrovici Ovidiu, coordonatorul cercului pastoral zonal, care a apreciat expunerea părintelui paroh și l-a felicitat pentru citatele redate, folositoare tuturor celor prezenți.

Intâlnirea cercului pastoral s-a încheiat printr-un cuvânt de mulțumire al părintelui paroh și intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În seara zilei de 29.08.2023, la prăznuirea Tăierii capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor  Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu de obște, în curtea bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, a Parohiei Vatra Moldoviței, unde preot paroh este P.C. Negură Dan Dumitru, cel care este și coordonatorul cercului pastoral zonal.

La finalul slujbei, părintele protopop, Goraș Aurel, s-a adresat credincioșilor prezenți în număr mare, cărora le-a adresat un cuvânt de învățătură despre Sfântul Ioan Botezătorul și dragostea sa față de Dumnezeu și adevăr, pentru care a mărturisit cu prețul vieții sale.

După miruirea credincioșilor, în biserica parohială,a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia, părintele paroh Negură Dan Dumitru, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei”, din care cităm: „Cântările liturgice au fost compuse pentru înfrumusețarea înțelesului teologic al dogmelor Bisericii, învățăturilor și evenimentelor majore ale credinței ortodoxe. Imnele au fost incluse în serviciile liturgice, pentru ai induce omului starea de rugăciune, de închinare profundă și de contemplare”. „Apariția ereziilor și nevoia combaterii acestora a accelerat alcătuirea imnelor bisericești, imne cu caracter dogmatic, în care sunt formulate, pe scurt și într-o modalitate simplă învățăturile de credință ortodoxă. Una din operele imnografice vechi este cântarea Lumină lină, de la Vecernie, imn cu conținut trinitar și hristologic. Această cântare a fost utilizată ca armă de apărare a învățăturilor Bisericii pentru combaterea ereziilor legate de dogma Sfintei Treimi. Imnele noi, compuse de diferiți autori, au pătruns în rânduiala slujbelor zilnice (Vecernie și Utrenie) și constituie prețiosul conținut al celor mai importante cărți de slujbă din cultul ortodox: Octoih, Triod, Penticostar, Mineie, etc”. În referat părintele a amintit de cele trei forme de imne care se regăsesc în cărțile de cult: troparele sau stihirile, condacele și canoanele. De asemenea, a amintit câteva informații despre principalii imnografi ai Bisericii, care s-au inspirat din Sfânta Scriptură, din învățăturile Sfinților Părinți și din hotărârile Sinoadelor Ecumenice.

Expunerea a fost urmată de luări de cuvânt ale majorității preoților prezenți, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii.

Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a vorbit despre valoarea omiletică a tezaurului imnografic, precizând că este important ca predicile să fie inserate cu citate din cântările bisericești, deoarece imnografia exprimă și conține, în mod poetic și concentrate, învățăturile de credință mântuitoare.

La final, coordonatorul cercului zonal și gazda întâlnirii, părintele Negură Dan Dumitru a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participarea la acest eveniment, prin care s-a adus multă binecuvântare și bucurie duhovnicească întregii parohii.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”

 

Joi, 31 august 2023 începând cu ora 10, a avut loc o nouă întâlnire a cercului pastoral „Sf. Ierarh Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, cerc coordonat de părintele Horga Alexandru, preot paroh la parohia Breaza II.

Conform programului anunțat, în biserica „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Colacu din comuna Fundu Moldovei, preoții din cercul pastoral zonal au săvârșit slujba Sfințirii apei sau Aghiazma mică.

În continuare, preotul paroh, Dănilă George Dorin, a susținut referatul pregătit cu acest prilej, intitulat „Conduita liturgică a preotului și a cântărețului la săvârșirea serviciilor religioase”, din care cităm următoarele idei:  „Pentru ca preotul să corespundă cât mai deplin misiunii sale, i se cere să ofere păstoriților și exemplul vieții sale personale, bine știind că pilda vieții preotului și a familiei lui poate avea asupra acestora o mai mare influență decât predica însăși. Verba docent, exempla trahunt, spune un străvechi proverb latin. Orice slujitor al altarului trebuie să fie călăuzit de conștiința înfricoșatei răspunderi ce-l apasă, știind că, prin actul hirotoniei, el a devenit proprietatea și slujitorul lui Hristos și că din clipa aceea hotărâtoare a luat asupra sa greaua sarcină de a reprezenta înaintea credincioșilor pe Iisus Hristos și Biserica creștină. El este chemat a realiza, în persoana sa, atât cât îl ajută puterile și întărindu-se neostenit prin studiu, rugăciune și trăiri spirituale, modelul de viață pe care ni l-a arătat Domnul Hristos ca om și pe care l-au urmat cu credință mai întâi Sfinții Apostoli și după aceea Sfinții Părinți”. Preotul este „solul și slujitorul lui Hristos, deținătorul unui har special, administratorul Sfintelor Taine, crainicul cuvântului lui Dumnezeu, păstorul duhovnicesc al multora. Lui nu-i sunt îngăduite lipsurile și păcatele pe care este chemat a le îndrepta la alții. În grija și răspunderea lui se află mântuirea fiecăruia dintre credincioșii ce i-au fost încredințați de Chiriarh prin hirotonie și trimitere la parohie. De conduita lui depinde, în mare măsură, și prestigiul tagmei preoțești și chiar al Bisericii. De aceea i se cere să fie mereu și în orice împrejurare la înălțimea chemării sale, să se străduiască din toate puterile ca viața lui să fie pentru toți o predică vie, un apostolat al slujirii, un amvon al credinței, o oglindă a virtuții”.

Au luat apoi cuvântul părinți din cadrul cercului. Amintim intervenția preotului pensionar, Coclici Domițian, fost paroh la parohia gazdă, care a făcut referire la impactul pe care purtarea preotului și a celor care slujesc la biserică în general, îl are asupra celorlalți oameni, mai ales în prezent, când oamenii sunt foarte sensibili și se smintesc ușor. Concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele Horga Alexandru, care l-a felicitat pe părintele paroh pentru materialul prezentat. De asemenea, a precizat că rolul cercului pastoral este și acela de împreună sfătuire, de reamintire și învățare a unor aspecte legate de slujire și conduită liturgică dar și de atitudine pastorală în contact cu enoriașii.

La final, preotul paroh a mulțumit preoților prezenți pentru slujirea împreună și comuniunea dovedite. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan