Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna mai 2023

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 30.05.2023, la Parohia „Sfinții Arhangheli – Pacea I” din orașul Suceava, păstorită de către părintele Hisem Ștefan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia în parohie” de către P.C. Pr. Belei Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Nimeni şi nimic nu a putut înăbuşi sau stăvili dragostea creştinilor dintru început de a săvârşi, după îndemnul Mântuitorului, jertfa cea nesângeroasă, spre aducere-aminte şi spre împărtăşire cu El Însuşi şi de a înălţa împreună imne lui Dumnezeu; nici prigonitorii, nici lipsa spaţiilor în care să-şi desfăşoare cultul, nici supărările ce veneau din partea celor ce nu înţelegeau frumuseţea şi profunzimea noii religii.

Cântarea psalmilor în primele secole se făcea, aşadar, responsorial, după modelul evreilor din Vechiul Testament. Când unul cântă în biserică, se roagă toţi prin el. Cântarea responsorială presupune tăcerea grupului, în timp ce unul cântă. Cuvintele le rosteşte acela, dar le cântă şi mintea şi sufletul celorlalţi. Cântarea liturgică comună a avut un rol bine definit în toate timpurile, referindu-ne desigur, pe lângă efectul pastoral provocat în sufletul ascultătorilor, la cel didactic, aprofundat, prin îmbrăcarea textului în muzică şi la efectul estetic, de înfrumuseţare a cultului divin public ”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântăreţii de astăzi au apărut datorită necesităţii crescânde a cultului. Ei cântă dimpreună cu preotul şi cu poporul credincios şi nu în locul lor. Înfrumuseţarea cultului prin poezia imnografică, (tropare, condace, canoane) şi sistematizarea cântărilor prin gruparea lor în cele 8 glasuri de către Sfântul Ioan Damaschin în sec. al VIII- lea a dus, totuşi, la o departajare între cler şi credincioşi;
 2. Preotul are rolul său bine definit, superior, fiind intermediar între cer şi pământ, coborând prin rugăciune şi cântare harul lui Dumnezeu în viaţa credincioşilor. Un cântăreţ cu un înalt profesionalism şi cu o trăire creştinească exemplară este un alt pilon ce ajută pe preot în misiunea amintită. Cu nimic nu trebuie minimalizat rolul celor doi;
 3. Relația dintre preot și cântăreț trebuie să fie una armonioasă, într-o deplină înțelegere și conlucrare, ziditoare pentru membrii parohiei prin exemplele personale de viață duhovnicească, morală ale celor doi.

              În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Hisem Ștefan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare. 

  

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

În data de 22.05.2023, la Parohia „Sfântul Haralambie” – Burdujeni, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Luca Paulică, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Haralambie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică” de către P.C. Pr. Ciurciun Ștefănel Stelian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În general, atitudinea persoanelor vârstnice față de Biserică și preot este una pozitivă. Acest lucru se poate observa din prezența acestora la slujbele bisericii și din gradul mare de implicare pe care îl vedem în tot ceea ce înseamnă acțiunile unei parohii. Atât în mediul urban, cât și în cel rural, dacă vei merge în mod frecvent la slujbe, vei putea observa cum media de vârstă a participanților este una destul de ridicată și cum există un nucleu format din aceleași persoane care vor fi prezente ulterior și la toate acțiunile Bisericii. Această constatare este una care ar trebui să ne așeze pe noi într-o stare de pregătire misionară deosebită, deoarece, deși este îmbucurător că această categorie socială este destul de activă, nu putem să nu ne întrebăm ce se întâmplă cu ceilalți membri mai tineri ai comunității”.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Biserica este locul în care persoane din diferite generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire al lui Dumnezeu printr-un raport de schimb reciproc de daruri cu care fiecare este îmbogățit prin harul Duhului Sfânt. Un schimb în care persoanele în vârstă poartă valori religioase și morale care reprezintă un bogat patrimoniu spiritual pentru viața comunităților creștine, a familiilor și a lumii;
 2. Persoanele vârstnice se consideră în mare parte și apărătoare a tradițiilor, existând și un sentiment general de dezamăgire legat de faptul că cei tineri nu mai respectă rânduiala de dinainte. Această responsabilitate este în mare parte una benefică, bătrânul fiind într-adevăr de multe ori într-o familie acel ultim far al credinței și tradițiilor strămoșești. El este cel care este capabil să arate noilor generații de nepoți și strănepoți, tradiții menite să unească și mai tare familia și care aduc actul credinței într-un natural al vieții cotidiene;
 3. Pentru un creștin, oricum, vârsta înaintată ar trebui să aducă o dragoste mai mare pentru Dumnezeu, și pentru lucrurile sfinte. Aceia care și-au dedicat viața lui Hristos ar trebui să se bucure de privilegiul și de speranța că Îl vor și vedea fie în această viață, fie în cea viitoare.

         În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Luca Paulică pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

În data de 29.05.2023, la parohia Lisaura, comuna Ipotești,  păstorită de către părintele Filon Litvinchevici Ionuț, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Înălțării Domnului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Povețele bătrânilor și aplicația acestora în pastorație”, de către P.C. Pr. Filon Litvinchevici Ionuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„De ce suntem trimişi dintr-o dată să-i căutăm pe bătrâni şi să ascultăm poveţele lor? Înclin să cred că ei <<laudă întotdeanuna vremurile de altădată, de când erau tineri şi învăţau de la bunicii lor>>, în oglindă cu <<tinerii care laudă prezentul>>, cum zice Iulia Haşdeu în versurile sale, parcă interpretând din Gh. Asachi:

Sosind omu-n bătrâneţe, plin de grijă-i totdeauna,

Pentru alţii osteneşte, pentru alt-averi adună,

El în toate-a sale dregeri cu glas merge cumpenit,

Plânge timpul cel de faţă, laudă pe cel fugit.

Prin titlul temei suntem chemaţi să ne reconsiderăm atitudinea faţă de bătrânii noştri, fie preoţi sau mireni, care locuiesc în parohiile noastre, iar ca tineri să ştim a ne folosi de sfatul lor, aşa cum ne propune cineva în versuri:

Ce ferice ar fi omul, o amicul meu iubite,

De-a lor experienţă dacă ar şti ca să profite!

Se vede însă că omul trebuie a căpăta,

Singur el experienţă, ca să poată profita.”

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pastoraţia însemnează implicare în viaţa oamenilor, şederea la sfat cu cei bătrâni, cu credincioşii care au păstrat sfintele tradiţii ale Bisericii din moşi-strămoşi. Ei, bătrânii, au o teologie a lor şi aceasta izvorăşte din practica vieţii;
 2. „Sfaturile bătrânilor luminează fără să încălzească, asemenea soarelui în timpul iernii”, spune Vauvenargues, deci în lumina acestui adevăr se poate concluziona că avem nevoie de experiența și înțelepciunea bătrânilor pentru a ne întoarce la ceea ce este mai important în viața noastră: credința, familia, comunitatea.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Filon Litvinchevici Ionuț pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 23.05.2023, la Parohia Văratec, oraș Salcea, păstorită de către părintele Popescu Adrian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Evidențierea unor personalități reprezentative ale parohiei ”, de către P.C. Pr. Ppopescu Adrian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Parohiile de la sate , cu tot farmecul lor, au fost binecuvântate cu preoți și dascăli bisericești care și-au impus puternic amprenta în conștiința generațiilor următoare. Mai tărziu, după Unirea Principatelor de la 1859, cănd instituțiile statale au fost bine conturate, mulți alți, funcționari, educatori, medici, secretari, jandarmi, tehnicieni și alții au rămas în memoria colectivă a comunității rurale unde și-au desfașurat activitatea. Unii dintre ei, odată cu pensionarea, au părăsit satul, alții  au rămas, putem spune chiar până astăzi deoarece sunt îngropați în cimitirile parohiale”.

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Evidențierea unor personalități reprezentative ale parohiei, atât preoți cât și mireni care au rămas în istoria colectivă a parohiei, scoate în prim plan istoria și tradiția  unei comunități care păstrează vie imaginea românului de odinioară care locuiește alături de natură, transmițând cunoștințele și obiceiurile strămoșilor;
 2. Indiferent  de vremuri sau funcțiile pe care le-au ocupat, acești oameni cu discreție au contribuit, material și spiritual, la împlinirea misiunii bisericii în comunitatea căreia aparțineau mulți dintre ei;
 3. Evocarea lor vrea să arate că oamenii credincioși, indiferent de statutul lor social, trebuie să rămână fideli Bisericii și statornici în credința ortodoxă, semănată pe pământul țarii noastre de Sfântul Apostol Andrei, și cultivată, de două mii de ani, de moșii și strămoșii noștri.

              În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Popescu Adrian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

În data de 16.05.2023, la Parohia Poiana, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Orhei Ionuț Constantin din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și bisericăde către P.C. Orhei Ionuț Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Fiecare preot implicat într-o legătură de îndrumare spirituală, fie a unui vârstnic bolnav sau nu numai, trebuie să știe ce moștenire poartă în el, cu ce pleacă pe acest drum, cât contează vocația și cât contează efortul continuu și susținut de a te îmbogăți sufletește pentru ca, la rândul său, să îi îmbo­gă­țească pe ceilalți. Acest lucru implică pentru preot în relația cu bătrânii bolnavi deschiderea sinceră și autentică a sufletului, cât și cu­noașterea de sine: În calitatea sa de urmaș și reprezentant al lui Hristos în lume, preotul trebuie să aibă calittățile necesare față de toți oamenii aflați în suferință, în singurătate, în izolare, pentru bătrâni, depunând strădania necesară pentru întărirea, stabilizarea și tămăduirea lor”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Comunitatea bisericească trebuie să se străduiască de a-l ajuta pe bătrân să-și trăiască vârsta proprie în lumina credinței și să descopere el însuși valoarea resurselor pe care mai este încă în stare să le pună în slujirea celorlalți și pe care are responsabilitatea de a le oferi celorlalți;
 2. Societatea și instituțiile orânduite în acest sens, sunt chemate să deschidă bătrânilor spații corecte de formare și de participare, și să garanteze forme de asistență socială și sanitară adecvate diversității exigențelor și corespunzătoare nevoii persoanei umane de a trăi în mod demn, în dreptate și în libertate;
 3. Cel în vârstă trebuie să devină din ce în ce mai conștient că mai are încă un viitor de construit, pentru că nu s-a epuizat angajarea sa misionară de a da mărturie celor mici, tinerilor, adulților, chiar celor de aceeași vârstă cu el, că în afara lui Hristos nu există sens, nici bucurie, și aceasta atât prin viața personală cât și prin viața împreună cu alții.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Orhei Ionuț Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

În data de 09.03.2023, la Parohia Părhăuți, comuna Todirești, păstorită de către părintele Croitor Lazăr, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfintei Învieri, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul cântărețului bisericesc în lucrarea pastoral-misionară a parohiei, aspecte practice, inadvertențe și oportunități” de către P.C. Pr. Croitor Lazăr.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În Noul Testament găsim la Sfântul Apostol Pavel în Epostola către Efeseni: Vorbiți între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești laudând și cântând Domnului în inimile voastre, mulțumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos (Efes. 5, 19-20). Din această perspectivă părintele Dumitru Stăniloae spunea: <<cântarea îndulcește cuvintele de rugăciune și de slăvire ale credincioșilor și deci și inima celor ce le rostește>> iar Fericitul Augustin adaugă:  <<Cine cântă se roagă de două ori>>.

Cântărețul bisericesc (psalt, dascăl, cantor, târcovnic) este potrivit canoanelor un membru al clerului inferior. Cântărețul bisericesc, alături de care slujim în Sfânta Biserică, nu este interpretul unui rol limitat sau al unui actor ascuns, ci el trăiește o misiune mai mare între creștini, aceea de a-L descoperi pe Dascălul suprem pe care nimeni nu L-a vădit de păcat, astfel el trebuie să aibă în suflet bucuria comuniunii cu oamenii și nu spre lauda lumii”.

           În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântărețul trebuie să aibă anumite calități printre care amintim: formarea, în primul rând, teologică absolvind Facultatea de Teologie sau școala de cântăreți apoiformarea duhovnicească care implică responsabilitate față de credincioși;
 2. Cântărețul bisericesc trebuie să fie om al disciplinei și al rânduielii, el este mâna ajutătoare a preotului, să cunoască rânduială, să o respecte, să o facă cunoscută și altor credincioși și să o apere la nevoie;
 3. Cântărețul bisericesc prin misiunea lui de a cânta trezește pocăința și evlavia în sufletele oamenilor și are puterea de a converti nu de la o altă confesiune la alta, deși e posibil și acest lucru, ci o convertire de la îndepărtarea față de Dumnzeu la descoperirea și apropierea față de El, slujirea Lui, la o întoarcere pe calea lacrimilor așa cum vedem în Sfânta Evanghelie la femeia păcătoasă;
 4. Conștienți fiind că slujesc în primul rând pentru Dumnezeu și apoi pentru oameni, preotul și cântărețul, ca cei care sunt direct implicați în săvârșirea actului liturgic, au răspunderea ca acestea să fie săvârșite întocmai potrivit rânduielilor tipiconale.

             În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Croitor Lazăr pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

În data de 18.05.2023, la Parohia Verești, comuna Verești, județul Suceava păstorită de către părintele Gavriliuc Sorin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică” de către P.C. Pr. Stavovei Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Bătrânețea este o fire strălucitoare, ce se află mergând pe calea cuvioșiei (Pilde 17,6)” . Biserica are datoria de a se preocupa de toți credincioșii, indiferent de vârsta sau statutul socio-cultural al acestora, sprijinindu-i spre o dezvoltare firească a chipului lui Dumnezeu în asemănarea cu El, spre împlinirea rostului existenței omului: sfințirea propriei vieți pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Dacă avem datoria de a răspunde oricărui om, fiind aproape de toți semenii noștri, cu atât mai mult avem obligația morală de a ne preocupa de cei aflați în nevoi sau de cei ce nu se pot descurca fără ajutor: copiii și bătrânii. Gradul de civilizație al unui popor se vede în grija pe care acesta o manifestă pentru bătrâni, pentru copii și pentru cei aflați în nevoi, care nu se pot ajuta singuri”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. O realitate a experienței pastorale a tuturor timpurilor o constituie frecvența deosebit de mare a bătrânilor în activitățile vieții Bisericii, prin participarea la sfintele slujbe, preoții sprijinându-și activitatea pe aceștia.
 2. Vârstnicii, prin maturitatea lor duhovnicească, pot ajuta mult la păstrarea valorilor creştine în cultura noastră, pentru armonia societăţii şi a familiei. Prin urmare, Biserica va ajuta persoanele vârstnice să depăşească lipsa de încredere, tristeţea şi izolarea, care îi împiedică pe bătrâni să participe activ şi cu speranţă la viaţa comunităţii;
 3. Persoanele vârstnice pot fi cooptate în misiunea și pastorația Bisericii, bătrânii fiind indispensabili în această lucrare, întrucât, prin bogăția lor de credință și de viață, contribuie foarte mult la creșterea spirituală a întregii comunități.
  În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Gavriliuc Sorin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat, Arhid. Nicşan Valentin