Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna mai 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna mai întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 27.05.2021, la Parohia „Înălţarea Domului – Cimitir II”, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Curic Bogdan-Nicolae, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Învierii Domnului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Semnificaţia  şi importanţa slujbei de înmormântare şi parastas” de către PC. Pr. Curic Bogdan- Nicolae.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Mormintele şi cimitirele sunt locuri de odihnă şi linişte în care aşezăm trupurile răposaţilor noştri, în aşteptarea învierii şi a Judecăţii de apoi <<Privind mormintele, dacă sufletul dormitează, tresare îndată, iar de este treaz şi vrednic, se face şi mai vrednic.>> (Sfântul Ioan Gură de Aur ) Vederea mormintelor îmboldeşte pe fiecare dintre noi să cugete, fără voia lui, asupra sfârşitului nostru propriu, iar cine a luat la sine această încedinţare nu se va lăsa pe sine lesne în mrejele păcatului. Pentru aceasta, un înţelept dădea sfatul ce zice: În tot ce veți spune, cugetaţi  la clipele cele de pe urmă şi niciodată nu veți păcătui.”

 Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Necesitatea pepetuării tuturor elementelor slujbei îmormântării la toţi credincioşii ortodocşi; timpul de predică la ierurgii, punctualitatea preotului şi relaţia cu credincioşii ;
 2. Necesitatea intensificării catehezelor şi a predicilor în care să fie prezentate şi slujbele bisericeşti, necesitatea unor modele de predici pentru preoţi, care să fie un îndreptar la slujba parastasului şi a înmormântării ;
 3. Cinstirea celor răposaţi prin rugaciunile şi slujbele ce se fac pentru ei, purtarea de grijă a mormintelor lor prin păstrarea curăţeniei în cimitire şi înfrumuseţarea mormintelor ;

            În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Curic Bogdan – Nicolae pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 18.05.2021, la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare”, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Hirghiligiu Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul „Sfântul Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântul Vasile cel Mare, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Sfârşit creştinesc versus eutanasie”, de către PC. Pr. Hirghiligiu Lucian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când folosim expresia de zi cu zi „darul vieţii”, recunoaştem faptul că acest dar nu ne aparţine, adică noi nu îl putem folosi ca pe un fel de capital pe care îl putem investi, diviza sau da cuiva care are nevoie. Pericolul eutanasiei constă în faptul că transformă moartea într-un serviciu de consum, societatea asumă o putere discreţionară asupra a ceva care nu aparţine nimănui de pe pământ : doctor, pacient etc. Viaţa umană este sacră şi iubită de Dumnezeu, iar „momentul ei final” este cel mai important al vieţii,  o continuare a dialogului nostru cu Dumnezeu, care începe de la concepere şi continuă pe toată durata vieţii noastre pământeşti”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Biserica rămâne fidelă împlinirii poruncii lui Dumnezeu : „Să nu ucizi”! Biserica nu recunoaşte ca acceptabilă, moralmente, răspândirea încercărilor de a legaliza aşa numita „eutanasie”, care este ,de fapt, uciderea intenţionată a celor bolnavi terminal (chiar şi la dorinţa lor);
 2. Întărirea credincioşilor prin predici şi cateheze despre importanţa vieţii şi a „sfârşitului creştinesc, fără durere, neînfruntat, în pace….”;
 3. Acceptarea voii lui Dumnezeu în viaţa noastră şi purtarea crucii pe umerii noştri aşa cum ne-a rânduit-o Dumnezeu, de la început şi până la sfârşit;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Hirghiligiu Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 31.05.2021, la parohia Lisaura din comuna Ipoteşti, păstorită de către părintele Filon Ionuţ, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfintei Învieri, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Preoţii tineri învăţând de la preoţii bătrâni” de către PC.Pr. Filon Ionuţ.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este ,lumina care luminează în societate şi stă în sfeşnic ca să lumineze pe toţi cei din casă (Casa Domnului, desigur). Cine o aprinde? Dumnezeu o aprinde de câte ori zideşte un om şi ori de câte ori, prin <<punerea mâinilor preoţiei>> pune un străjer Casei Sale să lumineze. Tema propusă trebuie să înceapă cu întrebarea: Dar cine ești?….Ce spui despre tine însuţi? Răspunsul vine nu din exteriorul fiinţei, ci din interiorul fiecăruia, la fel cum a venit din partea Sfântului Petru: „Şi răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti Hristosul!” (Marcu 8, 29), adică preotul tânăr să pună mărturie despre preotul bătrân şi aceasta în cazul fericit în care Dumnezeu i-a călauzit paşii ca să se intersecteze cu el.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Slujba în sobor să fie o expresie a dragostei dintre preoţi;
 2. Preoţii bătrâni să fie invitaţi mai des la slujbe, dar mai ales la cercurile pastorale;
 3. Relaţia preot bătrân – preot tânar să fie într-o continuă dezvoltare frumoasă, armonie în slujire etc.

            În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Filon Ionuţ pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

 În data de 10.05.2021, la Parohia Prelipca, oraşul Salcea, păstorită de către părintele Mihoc Dimitrie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul Sfântului Serafim de Sarov, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastoraţia tinerilor în societatea post-modernă ”, de către PC. Pr. Ţurcă Silvestru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

„Viaţa duhovnicească, în contextul complex al unei crize postmoderne, al existenţei unei religiozităţi pietiste sau formale a unui sistem educaţional instituţionalizat tributar informării în dauna formării creative a elevilor, în lipsa unor modele de conduită veritabile, tentaţia libertinajului hedonist pare să fi lăsat în urmă valorile societăţii tradiţionale de altădată. Tânărul de astăzi, mai mult decât cel de altădată, vrea să fie văzut; văzut şi apreciat; apreciat şi valorificat. De aici, o serie întreagă de probleme, nemulţumiri şi frustrări în ceea ce-l priveşte; tot de aici şi eşecul dureros al societăţii şi chiar al Bisericii de a-l integra şi înflori frumos.” Viază, încă, în parohile noastre bunici cu viaţă sfântă, părinţi jertfenici preocupaţi cu devenirea luminoasă a odraslelor şi copii responsabili ce cresc drept, nădejdi viguroase ale dăinuirii unui neam oropsit de necazuri, dar întărit în ziditoare încercări.”

În urma discuțiilor, în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Ca slujitori ai Bisericii şi păstori de suflete, este datoria preţilor să propună şi să clădească nădejdi, un cadru debusolat în care omul să-şi „vie în sine”; Biserica – Bolniţă sufletească şi nu tribunal inchizitorial;
 2. Rolul profilactic al misiunii preoţeşti: catehizarea tinerilor, sfătuirea, spovedania, euharistia etc.
 3. Preotul şi medicul, împreună ostenitori în lucrarea vindecătoare a omului, a dependenţelor vătămatoare ale societăţii.

            În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Mihoc Dimitrie pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 20.05.2021, la Parohia Zvoriștea, păstorită de către PC. părinte Liviu Rusu, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar V, aflat sub patronajul Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, coordonat de PC. părinte Nichiteanu Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de prezentarea prelegerii cu tema: „Semnificația și importanța slujbei de înmormântare și a parastaselor”, susținută de către PC. Pr. Liviu Rusu.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Tradiția ortodoxă acordă o mare importanță tainei morții. Cei viii, dar și morții formează o singură familie. Prăpastia morții nu este de netrecut pentru că ne putem întâlni cu toții în jurul jertfelnicului lui Dumnezeu. Scriitoarea rusă, Iulia de Beausobre, spunea: Biserica este locul de întâlnire a celor morți cu cei vii și cu cei ce încă nu s-au născut, care, iubindu-se unii pe alții, se unesc în jurul Sfintei Mese din altar ca să-și mărturisească iubirea de Dumnezeu. Noi suntem vii în Iisus Hristos, ne mișcăm în El și existăm în El. Și vii și morți suntem cu toții în El. Sau și mai bine spus, în El trăim cu toții, nu mai există moarte. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al morților, ci Dumnezeul celor vii.”

În urma discuțiilor, în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. La fiecare slujbă de înmormântare, preotul este dator să predice (nu numai să citească necrologul);
 2. Prin predica rostită, preotul trebuie să aducă alinare familiei îndoliate, dar și să împărtășească celor prezenți învățătura bisericii ortodoxe despre moarte, rai, iad, viața eternă;
 3. Parastasele să se facă în Biserică, la morminte, la termenele stabilite de tradiția bisericii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Liviu Rusu pentru organizarea cercului pastoral, precum  și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 13.05.2021, la Parohia Părhăuți, păstorită de către părintele  Croitor Lazăr, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul Sfântului Ștefan cel Mare, coordonat de către părintele Davidoaia Iulian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfintei Învieri, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Desăvârșirea preotului astăzi”, de către PC. Pr. Croitor Lazăr.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este așezat sau instituit în această demnitate și calitate, prin hirotonie, de către episcop și trimis ca delegat sau mandatar al său să lucreze în numele său în eparhie. Lucrul acesta este foarte important, căci preotul nu-și ia de la sine această putere și nu este simplu delegat sau ales de obștea creștină și instalat de ea în această calitate, așa cum se întâmplă în bisericile protestante. Un alt pas spre desăvârșirea preotului contemporan este trezvia de care trebuie să dea dovadă cu privire la moralitatea și integralitatea sa. În acest demers de păzire a bios-ului moral, printr-o permanentă conștientizare că preotul nu este <<un oarecare din popor>>, preotul contemporan învață să se ferească și de ipocrizia cucerniciei sau a cuvioșiei.

În urma discuțiilor, în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să afle căile și mijloacele pentru a-i ține pe credincioși atașați de biserică;
 2. În lumea contemporană, preotul să nu aștepte să fie doar solicitat sau să răspundă numai la întâlnirile întâmplătoare cu enoriașii săi; ci el este dator să creeze sau să provoace prilejuri de întâlnire;
 3. Obiectivul central al misiunii preotului în parohie este acela de a aduna pe toți credincioșii în ,,marea familie a bisericii”.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulțumit părintelui paroh Croitor Lazăr pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 25.05.2021, la Parohia Bănești, păstorită de către PC. Părinte Marțineac Ilie, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  nr. VII, aflat sub patronajul Sfântului Ciprian, coordonat de PC. părinte Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de prezentarea prelegerii cu tema: „Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu Sfinții Apostoli, misionari ai creștinismului”, susținută de către PC. Pr. Marțineac Ilie.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Împărat Constantin împreună cu maica sa Sfânta Elena sunt numiți Întocmai cu Apostolii>>, pentru că odată cu ei s-a făcut trecerea de la Imperiul păgân la Imperiul creștin, a încetat prigoana creștinilor prin reformele făcute, a pus temei istoriei bizantine. Împăratul Constantin a dat dovadă de înțelepciune politică, a tolerat toate celelalte culte, favorizând, însă, pe creștini. Dintre măsurile favorabile creștinilor vom aminti doar că a dat Bisericii puterea de a elibera pe sclavi și a oprit pedeapsa cu moartea prin răstignire ( spre a-L cinsti pe Hristos). Sfânta Împărăteasă Elena este cunoscută, îndeosebi, pentru că a aflat Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, a înălțat mai multe biserici la Betleem, Nazaret și în alte locuri sfinte, pe care le-a înzestrat cu tot ceea ce era necesar pelerinilor”.

În urma discuțiilor, în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Datoria de a venera mai mult și de a evoca mai des viața acestor părinți ai creștinilor;
 2. Să îndemnăm pe liderii politici să aibă ca modele de conducere pe acești mari eliberatori și ajutători ai creștinilor;
 3. Atât preoții, cât și mirenii să prindă curaj în mărturisirea credinței creștine ortodoxe, având ca modele pe acești sfinți împărați.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Marțineac Ilie pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat: Arhidiacon Misionar Protopopesc,

Nicșan Valentin